Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä

Kiinnostavatko sinua tietokoneet, erilaiset sovellusohjelmat, ohjelmointi, tietoturva, laite- ja lähiverkkotekniikka? Haluaisitko osata ohjelmoida käyttöliittymiä, tietokantoja ja sovelluksia tai asentaa, testata, dokumentoida ja ylläpitää työasema- ja palvelinlaitteistoja?

Tutkinto: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö tai ohjelmistokehittäjä

Tieto- ja viestintätekniikkaa voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on yhteensä 36 (v. 2020) (ohjelmistokehittäjä ja IT-tukihenkilö).

* Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2020.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot sisältävät alan perusosaamisen (mm. sovellusohjelmat, tietoturva, asiakaspalvelu, järjestelmien käyttöönotto) lisäksi tutkintonimikkeen määritteleviä opintoja sekä runsaasti valinnaisia tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen määräviin opintoihin hakeudutaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Valinnaisilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamissasi teemoissa esimerkiksi ohjelmistokehityksen tai asennus- ja huoltotöiden osalta.

Osaamista hankit koulun omissa oppimisympäristöissä (esimerkiksi käytön tukea tarjoavassa ITHelpissä) ja syvennät koulutussopimus- tai oppisopimusjaksojen aikana aidoilla työpaikoilla.

Opintojen aikana suoritetaan myös sähkötyöturvallisuus-, hätäensiapu- ja työturvallisuuskoulutukset.


Työllistyminen: IT-tukihenkilöt voivat työskennellä käyttöönoton tukena, koulutus ja neuvontatehtävissä sekä laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustehtävissä julkisella sektorilla ja yrityksissä. Ohjelmistokehittäjille työpaikkoja tarjoavat mm. tietojärjestelmien ja ohjelmistojen määrittely, suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Koulutus tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työskennellä myyntitehtävissä sekä erilaisissa neuvontapalveluissa.

Ammatteja: IT-tuki, mikrotukihenkilö, asiakastuki, ohjelmistosuunnittelija, web-ylläpitäjä, ohjelmoija, käytettävyysasiantuntija


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Kehittämispäällikkö: Mikko Karilainen, mikko.karilainen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7669

Tutkinnon perusteisiin (OPH) voit tutustua täällä: * Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2020. Linkki OPH:n palveluun lisätään perusteiden vahvistamisen jälkeen.

Lue työstä täältä: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/331_ammatti