Siirry sisältöön

GitHub Campus Program Partner -ohjelma osana Rasekon tieto- ja viestintätekniikan opintoja

Kädet näpyttämässä tietokoneen näppäimistöä.

Rasekon datanomiopiskelijoiden opetuksessa on otettu käyttöön GitHub Campus Program Partner -ohjelma. Git on hajautetun versiohallinnan järjestelmä ja GitHub on pilvipalvelussa sijaitseva järjestelmä, joka mahdollistaa avoimen lähdekoodin jakamisen.

Git ja GitHub ovat ohjelmistosuunnittelijoiden versionhallinnan työkaluja. Versionhallinta tarkoittaa, että tiedostoista pidetään vanhoja versioita tallessa, jotta niihin voidaan tarvittaessa palata: tiedostot tai kokonaiset projektit voidaan palauttaa johonkin aiempaan tilaansa. Projektista voidaan luoda myös rinnakkaisia versioita, jolloin projektin kehittäminen useamman käyttäjän voimin samanaikaisesti tehostuu. Versiohallinta helpottaa yhteistyötä, varmuuskopiointia ja virheenjäljittämistä sekä mahdollistaa muutosten kumoamisen. Jos esimerkiksi ohjelmassa esiintyvän virheen syy ei selviä, voidaan palata sellaiseen ohjelman versioon, joka vielä toimii oikein.

Versiohallintajärjestelmät voidaan jakaa keskitettyihin ja hajautettuihin järjestelmiin. Keskitetty versiohallinta tarkoittaa, että versiohistoria ja muu versiohallintaan liittyvä tieto tallennetaan keskitetysti yhteen paikkaan. Hajautettu versiohallinta sen sijaan tarkoittaa, että kaikki versiohallintaan liittyvä tieto on tallennettu hajautetusti useampaan paikkaan.

Ohjelmointityössä versiohallinta tulee oleelliseksi viimeistään silloin, kun omalle ohjelmistoprojektille löytyy asiakas tai tehdään yhteistyötä useamman kuin yhden ihmisen kesken. Suositeltavaa on toki käyttää versiohallintaa jopa yksittäisissä opiskeluprojekteissa.

GitHub Campus Program Partner Logo.

GitHub tarjoaa oppilaitoksille mahdollisuuden liittyä Campus Program Partner -ohjelmaan. Partneriohjelma avaa kaikille oppilaitoksen opiskelijoille pääsyn GitHub-palveluun ammattikäyttäjille tarjotuilla ominaisuuksilla sekä GitHubin yhteistyökumppaneiden tarjoamiin etuihin ja työkaluihin. Opettajille ohjelma on yksi keino verkostoitua toisten ohjelmointiopettajien kanssa ja hakea uusia lähestymistapoja omaan opetukseen.

Raseko on yksi ensimmäisistä oppilaitoksista Suomessa, joka on liittynyt GitHubin Campus Program Partner -ohjelmaan. Ohjelmaa hyödynnetään tällä hetkellä pääasiassa datanomiopiskelijoiden opetuksessa. Työkalut ja palvelut ovat kuitenkin tarjolla kaikille Rasekon opiskelijoille ja henkilökunnalle. Opiskelijat voivat saada edut käyttöönsä rekisteröitymällä koulun sähköpostilla osoitteessa: https://education.github.com/students.

Tavoitteena on tarjota opetusta tämän hetken suosituimmilla työkaluilla ja opettaa avoimen lähdekoodin hyödyntämisen periaatteita. Samalla kannustetaan opiskelijoita rakentamaan omia portfolioitaan palvelun kautta. Portfolion avulla opiskelijat voivat tuoda omaa osaamistaan esille esimerkiksi työnhaussa.

Github esitys.

Rasekon oman GitHub-tilin löydät osoitteesta: https://github.com/Raision-seudun-koulutuskuntayhtyma

Rasekon tieto- ja viestintätekniikan alan koulutuksiin voit hakea yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta:
https://www.raseko.fi/ohjelmistokehittaja/
https://www.raseko.fi/it-tukihenkilo/

Opinto-ohjaaja: Outi Penkkala, outi.penkkala@raseko.fi, puh. 044 705 7640
Kehittämispäällikkö: Mikko Karilainen, mikko.karilainen@raseko.fi, puh. 044 705 7669