Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja

Kiehtooko uniikkien, mitä monipuolisimpia valmistusmenetelmiä, -koneita ja laitteita hyväksikäyttäen tuotettujen käyttö- ja koristetekstiilien valmistaminen sinua?

Koulutus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Tutkintonimike: Designtekstiilien valmistaja

Designtekstiilien valmistaja työskentelee ammateissa, jossa korostuvat suunnittelu ja kädentaidot. Hän osaa soveltaa perinteisiä työtapoja nykyaikaan sekä suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tekstiilituotteita sisustus- ja asustekäyttöön. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti tekstiilialan materiaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita toteutetaan kangasta painaen, kutoen, värjäten ja huovuttamalla sekä alan erikoistekniikoita ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Opinnoissa painottuu materiaalien, värien ja pintarakenteiden tuntemus. Koulutuksessa otetaan huomioon asiakaslähtöinen työskentely ja yrittäjyys. Oman yrityksen perustamiseen kannustetaan tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus valita tutkinnon osia yrittäjyydestä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työssä oppimista.

Toteutusaika

Jatkuva haku, joustava aloitus.

Hae mukaan:

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilien valmistaja, hakulinkki

Toteutuspaikka

Rasekon Raision toimipisteet

Kuvaus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa
– tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen
– osaamisesta ja tuotteista viestiminen

yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa
– designtekstiilien valmistaminen

henkilökohtaisesti valittavia osia, esim.
– erikoismateriaalien ja tekniikoiden hyödyntäminen
– erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa
– tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen
– tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen
– tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen
– neuletuotteiden valmistaminen
– nahkatuotteiden valmistaminen
– stailaaminen
– ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)
– myyntitapahtuman toteuttaminen (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)
– sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)

Osaamista tutkinnon osiin voi hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa, työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla tai muussa opiskeluun sopivassa oppimisympäristössä. Yhteistyössä muiden perustutkintokoulutusten kanssa opiskelija voi rakentaa osaamistaan myös toisten alojen valinnaisilla osilla, mm. Myyntitapahtuman toteuttaminen, Visuaalinen myyntityö ja Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön.

Valinnaisten tutkinnon osien lisäksi opiskelija voi suunnata osaamistaan Rasekon erikoistumispolulle, joita ovat

  • aktiivisen toimijan polku
  • jatkajan polku
  • kaksoistutkintopolku
  • kansainvälisyyden polku
  • tekijän polku ja
  • yrittäjän polku.

Näihin polkuihin kuuluvat osat mm. Yritystoiminnan suunnittelu tai Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla, joka henkilökohtaistetaan aina ammattialan ja maan mukaan josta osaaminen hankitaan eli opiskelijalla se osa voi olla todistuksessa nimeltään esim. ”Tekstiilialan työtehtävissä toimiminen Islannissa”  / ”Muotialan projektissa toimiminen Hollannissa”.

Sopivat tutkinnon osat, erikoistumispolku sekä oppimisympäristöt suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia, laadittaessa.

Kansainvälisyys ja yhteistyö muiden kanssa

Pystymme tarjoamaan sinulle upeita mahdollisuuksia peruskoulutuksen lisäksi. Meillä on oma FabLab, jonka digitaaliset koneet ja laitteet sekä osaaminen ovat käytössäsi. Meillä on myös aktiiviset suhteet useisiin eurooppalaisiin alan kouluttajiin, joiden kautta voit lähteä hakemaan osaamista ulkomailta, vaikkapa Maltalta, Islannista tai Hollannista 3 – 12 viikon jaksolle. Tai jos haluat ammattiosaamisen lisäksi myös yleissivistävän koulutuksen, voit suorittaa kaksoistutkinnon, jolloin saat ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkintotodistuksen (lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa).

Alalle on pääsy- ja soveltuvuuskoe (jonka ajankohdasta ilmoitetaan hakeutumisvaiheessa). Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kohderyhmä

Perusopetuksen päättäneille nuorille, aikuisille alan vaihtajille, kaikille yksilöllisten designtekstiilien ja asusteiden suunnittelusta ja valmistamisesta kiinnostuneille.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Leena Simula-Cafaro
puh. 044 705 7586
leena.simula-cafaro (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tiedot

Lue lisää: Tekstiili- ja muotiala Suomessa

Tällä hetkellä suomalaisessa muotiteollisuudessa on hyvä meininki. On syntynyt paljon uusia brändejä, jotka tarvitsevat innokkaita ja ammattitaitoisia tekijöitä.