Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja

Automaatioasentaja.

Automaatio lisääntyy kaikilla aloilla. Sen toteuttaminen vaatii osaavia ja alasta innostuneita työntekijöitä!

Tutkinto: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalaa voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on 19 (v. 2020).


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opintojen alussa perehdytään sähkö- ja työturvallisuusasioihin sekä elektroniikan ja sähkötekniikan perusteisiin, työkaluihin ja asennustekniikoihin sekä sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaukseen.  Toisena ja kolmantena vuonna opinnoissa syvennytään sähkön tuotannon, siirto- ja jakelutekniikan periaatteisiin sekä prosessiautomaatioon. Opiskelu on käytännönläheistä ja sisältää runsaasti harjoituksia oppilaitoksen työtiloissa ja rakennustyömailla. Osaamista hankitaan myös työpaikoilla ja osan työssä oppimisesta voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Opintojen aikana suoritetaan myös sähkötyöturvallisuus-, hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Työllistyminen: Automaatioasentajan työympäristö on teollisuuden tuotantolaitos, konepaja tai rakennus. Työtehtäviä ovat teollisuudessa ja erilaisissa kiinteistöissä olevien automaatiojärjestelmien asentaminen, käyttöönotto ja kunnossapito. Automaatioasentajan tehtäviin kuuluvat myös perussähkötyöt sekä turvallisuutta ja mukavuutta lisäävien järjestelmien asennukset ja ylläpidot omakoti-, rivi- ja kerrostaloissa. Asentaja tarvitsee työssään teknistä osaamista, huolellisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Ammatteja: automaatioasentaja, elektroniikka-asentaja, sähköasentaja, hissiasentaja


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri amk) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio@raseko.fi, puh. 0044 705 7616
Kehittämispäällikkö: Kimmo Keinästö, kimmo.keinasto@raseko.fi, puh. 044 705 7661

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328286/reformi/tiedot

Opiskelen Rasekossa automaatioasentajaksi, koska

”Halusin sähköalalle, koska tällä alalla on korkea työllisyys ja hyvät palkat.”

”Ala on haastava ja kiinnostava!”