Työelämässä oppiminen

Työelämässä tapahtuva oppiminen on tärkeä osa ammatillisia opintoja. Työelämäjaksoilla opiskelijat pääsevät tutustumaan aitoihin työtehtäviin sekä oppimaan työelämätaitoja. Jaksot toteutetaan osana tutkintokoulutuksia joko koulutus- tai oppisopimuksella. Onnistuneen työelämäjakson varmistavat työpaikkaohjaaja yhdessä opettajan ja koko työyhteisön kanssa.

Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijaa osaamistavoitteiden saavuttamisessa ja osaamisen kehittymisessä. Hän antaa ohjausta ja palautetta jakson aikana sekä useimmiten arvioi myös näytön. Ammatillinen opettaja on työpaikkaohjaajan työpari, joka suunnittelee ja seuraa työpaikkajakson toteutumista sekä vastaa arvioinnista. Rasekon erityisopettajat toimivat työpaikkaohjaajan ja opettajien tukena tarpeen vaatiessa.

Työpaikkaohjaajana saat Rasekolaisilta apua arvokkaaseen työhön opiskelijoiden ohjauksessa!


Työpaikkaohjaajakoulutukset

Raseko tarjoaa työpaikkaohjaajille ja työpaikkaohjaajiksi haluaville monipuolista koulutusta ja perehdytystä työpaikkaohjaukseen.

Voit valita itsellesi ja työpaikallesi parhaiten soveltuvan koulutuksen seuraavista:

Starttivalmennus (1,5 h)

Starttivalmennus uusille työpaikkaohjaajille. Saat tiivistetysti tietoa työpaikkaohjaajan tehtävistä ja työelämässä oppimisen suunnittelusta, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työelämässä oppimisen ohjaaminen (8 h)

Kolmen koulutuskerran verkkokoulutus, jossa käydään läpi työelämässä oppimisen ohjausta, ohjauksen käytänteitä, palautteen antamista, oppimisvaikeuksia ja osaamisen arviointia.

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen (16 h)

Neljän kerran verkkokoulutus, jonka sisältö on seuraava: Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu, oppiminen, ohjaus ja palautteenanto, eritysohjaus ja monikulttuurinen ohjaus, arvioijana näytössä.

Työpaikkaohjaajana toimiminen – tutkinnonosa (30 osp)

Jos olet toiminut aiemmin työpaikkaohjaajana tai haluat syventää työpaikkaohjausosaamistasi, voit suorittaa Työpaikkaohjaajana toimiminen –ammattitutkinnon osan. Tutkinnon osan suorittamiseen voi valmentautua osallistumalla Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen -koulutukseen.

eOhjaan.fi -valmennus

Itsenäisesti suoritettavan verkkovalmennuksen kautta pääset tutustumaan työelämässä oppimisen ohjaukseen ja saat välineitä sen toteuttamiseksi. Sopii erityisesti henkilöille, joilla ei ole mahdollista osallistua koulutukseen ja joilla on riittävän hyvät tietotekniset valmiudet.


 Työelämäpalaute

Työelämäpalautteen avulla työelämältä kerätään kokemuksia oppilaitoksen kanssa tehdystä yhteistyöstä liittyen koulutussopimus- ja oppisopimusjaksoihin.