Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, toimitilahuoltaja

Opiskelija pesee ikkunoita.

Niin kauan kuin on kiinteistöjä – asuntoja, kauppakeskuksia, sairaaloita, kouluja, hotelleja, tehtaita – niin kauan riittää töitä tämän alan tekijöille. Opiskelu Rasekossa sisältää paljon käytännön ammattityötä sekä koulun omissa kiinteistöissä että työpaikoilla.

Tutkinto: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaa voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on yhteensä 16 (v. 2021)


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Toimitilahuoltajien koulutukseen kuuluu puhtauspalvelujen suunnittelu ja toteutus erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. asuinkiinteistöt, majoitustilat, kauppakeskukset, junat ja linja-autot, oppilaitokset ja päiväkodit, teollisuuslaitokset ja terveydenhuoltotilat.

Opinnoissa on kolme pakollista tutkinnon osaa: Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, Perussiivouspalvelut ja Ylläpitosiivouspalvelut. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit syventää osaamistasi vaikkapa hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelujen tai rakennusaikaisten siivouspalveluiden tuottamisessa. Opinnoissa painotetaan myös yrittäjyyttä ja yritystoiminnan suunnittelua


Työllistyminen: Alan työtehtävissä tarvitaan ammattiosaamisen lisäksi itsenäistä työotetta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä. Työpaikkoja tarjoavat mm. kiinteistönhoito- ja siivouspalveluyritykset, teollisuus, hotellit ja majoitusliikkeet sekä julkinen sektori ja sen liikelaitokset. Osa työskentelee itsenäisinä yrittäjinä.

Ammatteja: toimitilahuoltaja, siistijä, siivooja, laitosapulainen.


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Niina Salama niina.salama@raseko.fi, puh. 044 705 7443
Kehittämispäällikkö: Marja Kinnunen, marja.kinnunen@raseko.fi, puh. 044 7057 574

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)