Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija

Tarjoilija työskentelee myynti- ja palvelutehtävissä muun muassa ravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemilla, juhla- ja pitopalveluyrityksissä, henkilöstöravintoloissa, laivoilla sekä pikaruokaravintoloissa. Työssä tarvitaan joustavuutta, kielitaitoa ja hyvää käytöstä sekä ulkoista siisteyttä.

Tutkinto: Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija, asiakaspalvelun osaamisala
(tai ruokapalvelun osaamisala, kokki, osaamisalan valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana)

Yhteishaku on avoinna 19.2. – 12.3.2019.
Ravintola- ja catering-alan perustutkintoon voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on yhteensä 46 (v. 2019)  (ruokapalvelu/kokki ja asiakaspalvelu/tarjoilija).

Hae tästä opiskelemaan kokiksi tai tarjoilijaksi. Yhteishaku 19.2. – 13.3.2018.

Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija) sopii sinulle, jota ruoanvalmistuksen lisäksi kiinnostaa tuotteiden ja palvelujen myyminen erilaisille asiakkaille. Opiskelu sisältää paljon käytännön ammattityötä ja sen lisäksi ammattiteoriaa ja yhteisiä opintoja. Käytännön tehtäviä opit koulun erilaisissa oppimisympäristöissä, erilaisissa projekteissa työelämän kanssa sekä työpaikoilla.

Opinnoissa perehdytään mm. ruoanvalmistukseen, tarjoiluun, hygieniavaatimuksiin, asiakaspalveluun sekä yrittäjyyteen. Tutkintoon sisältyy yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa Ravitsemispalveluissa toimiminen sekä osaamisalan mukaisia tutkinnon osia kuten Lounasruokien valmistus tai Asiakaspalvelu ja myynti. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit erikoistua mielenkiintosi mukaan esimerkiksi katu- ja pikaruokapalveluihin, juhlaruokien valmistukseen ja tarjoiluun tai laivatalouspalveluihin. Ensimmäisen opintovuoden aikana tehdään päätös suuntaumisesta joko ruokapalvelun (kokki) ja asiakaspalvelun (tarjoilija) osaamisalaan.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu- ja hygieniapassikoulutukset ja osallistuu alkusammutuskoulutukseen.


Työllistyminen: Tarjoilija työskentelee myynti- ja palvelutehtävissä muun muassa ravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemilla, juhla- ja pitopalveluyrityksissä, henkilöstöravintoloissa, laivoilla sekä pikaruokaravintoloissa.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: tarjoilija, kahvilatyöntekijä, kahvilatarjoilija, laivatarjoilija


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Pohjois-Irlannissa ja Saksassa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Niina Salama, niina.salama (at) raseko.fi, puh. 044 705 7443
Koulutuspäällikkö:Maija-Leena Haapa-alho, maija-leena.haapa-alho (at) raseko.fi, puh. 044 705 7551

Lue lisää alasta: http://www.ammattinetti.fi/haastattelut/detail/153_haastattelu;?link=true

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1352660/ops/tiedot

Opiskelen Rasekossa tarjoilijaksi, koska

”Koulua suositeltiin minulle, hyvät opettajat ja opetustavat!”
”Täällä on kiva opiskella, koska ryhmähenki on loistava!”