Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, käsityön tekemisen osaamisala, käsityömestari

Oletko (pitkän linjan) yrittäjä, työntekijä tai esimies taideteollisuusalan yrityksen palveluksessa? Haluatko syventää osaamistasi, kehittää työtäsi tai saada tutkintotodistuksen, joka kertoo vaativan työnkuvasi hallitsemisesta?

Henkilö käsityöverstaalla, takana puumateriaalia, edessä suunnittelutyökaluja.

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee vaativan työnkuvansa mukaisen ammattitaitonsa työskentelemällä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana tai toimimalla työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa. Taideteollisuusalan yritystoiminnan johtamisessa ja esimiestehtävässä korostuu hioutunut ammatillinen erikoistuminen, asiantuntijuus ja vastuullisuus ammattialan kokonaisuuksien hallinnasta ja haasteista sekä liiketoiminnasta.

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee alansa edustajana tiimimäisesti tuomalla ammatillista, visuaalista, esteettistä ja eettistä osaamista työhön. Hänellä on valmiudet ohjata ja opastaa muiden työyhteisön jäsenten suorittamia tehtäviä. Hän valmistaa, korjaa ja huoltaa laadukkaasti ja kannattavasti oman alansa tuotteita ja tarjoaa palveluita sekä suunnittelee, korjaa, säilyttää ja rakentaa sisä- ja ulkotiloja arvostaen ajan tyylipiirteitä, kulttuurisia arvoja ja kestävää kehitystä. Lisääntyvässä määrin taideteollisuusalalla tuotetaan alan monipuolisia palveluita, kuten ohjausta.

Käsityön tekemisen osaamisalan suorittanut käsityömestari voi osoittaa osaamisensa vapaasti miltä tahansa taideteollisuusalan alueelta (ei tekstiili- ja muotialoilta), joilla ei ole muuta sopivaa osaamisalaa. Tutkintonimike on tällä osaamisalalla aina käsityömestari. Käsityömestari osaa suunnitella, valmistaa, korjata, huoltaa ja tuotteistaa alansa tuotteita sekä toteuttaa palvelumuotoilua. Käsityömestari tuottaa lisääntyvässä määrin alan monipuolisia palveluita, kuten ohjaustoimintaa.

Käsityömestarin työssä heijastuu mestaritason ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön sekä uuden luomiseen. Kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat aina olleet aloille ominaisia piirteitä johtuen mm. työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja perinteen kunnioittamisesta ja valmistusmenetelmistä sekä säilyttävästä työotteesta.

Käsityömestari voi työskennellä yrittäjänä, ammatinharjoittajana, työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa.


Tutkinto

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, käsityön tekemisen osaamisala, 180 osp
tutkintonimike käsityömestari

Pakolliset tutkinnon osat | 90 osp
Tuotteistaminen, 30 osp
Mestarityön valmistaminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat | 90 osp
Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, 25 osp
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, 45 osp
Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Tutkinnon osa tai osia taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnosta toiselta osaamisalalta, 0-60 osp
Korkeakouluopinnot, 0-30 osp

Tutkinnon perusteet (linkki avautuu toisessa välilehdessä Opintopolku.fi-palvelussa)


Toteutus

Monimuoto-opiskelua joko omaehtoisena tai oppisopimusmuotoisena. Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella.
Lisätiedot oppisopimuksen tekemisestä: Raision oppisopimustoimisto, oppisopimuspäällikkö Jaana Paunonen, puh. 044 705 7513, jaana.paunonen@raseko.fi

Voit suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Jos sinulla on jo tarpeeksi osaamista, voit tulla myös suoraan näyttöön. Kysy lisätietoja.

Toteutussuunnitelma 2020 – 2021:

Tuotteistaminen, 6 lähipäivää ajalla 14.2.2020 – 6.11.2020
Mestarityön valmistaminen, 5 lähipäivää ajalla 4.9. 2020 – 23.11.2021
Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, 4 lähipäivää ajalla 15.8.2020 – 15.3.2021
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, 4 lähipäivää ajalla 15.2.2020 – 6.6.2020
Taideteollisuusalan yrittäjänä toiminen, 4 lähipäivää ajalla 5.2.2021 – 15.11.2020

Kohderyhmä

Edellytyksenä erikoisammattitutkinnon suorittamiselle ja koulutukseen osallistumiseen on aiemmin hankittu oman alan osaaminen. Osaaminen on hankittu vuosien aikana alan työtehtävissä ja mahdollisesti myös suorittamalla alan perustutkinto tai ammattitutkinto.

Toteutuspaikka

Pääosin Rasekon Raision toimipisteet.

Hakeutuminen

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, käsityön tekemisen oa, käsityömestari, hakulinkki (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).
Jatkuva haku ja aloitus henkilökohtaistetusti. Valinta tehdään haastattelun ja tarpeen mukaan työpaikkakäynnin perusteella. Koulutukseen voidaan ottaa 12 opiskelijaa.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 600 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 250 € / tutkinnon osa.

Lisätietoja

Jouni Suvala
puh. 044 705 7579
jouni.suvala@raseko.fi