Taideteollisuusalan ammattitutkinto, savirakentaja

Massiivisaviseinän tekoa. Henkilö tiivistää savimassaa työkalun avulla.

Savirakentaminen yleistyy ja alalle tarvitaan ammattilaisia tuottamaan rakentamispalveluita sekä savipohjaisia rakennustuotteita. Tässä koulutus sinulle savirakentamisesta kiinnostunut rakennusalan osaaja tai sellaiseksi haluava! Koulutuksesta löydät itsellesi suunnan ekologisen ja luonnonmukaisen rakentamisen ammattilaisuuteen. Tavoitteena on tuottaa ammattilaisia savirakentamisen yleistyvään tarpeeseen tai laajentaa nykyistä ammatillista osaamista savirakentamismenetelmillä. Koulutuksen aikana suoritetaan taideteollisuusalan ammattitutkinto (tai erillisiä tutkinnon osia) ja opetellaan erilaisia savirakentamisen menetelmiä kehittäen omia tuotteita tarjottavaksi asiakkaille.

Koulutus

Taideteollisuusalan ammattitutkinto,tutkintonimike käsityöntekijä  ja ammattinimike savirakentaja
Tutkinnon perusteet (linkki avautuu toisessa välilehdessä Opintopolku.fi-palvelussa)

Toteutus

Opinnot ovat päätoimisia sisältäen käytännön harjoittelua, tehtäviä, teoriaa, rakennusprojekteja ja mahdollisuuksien mukaan osaamisen hankkimista koulutussopimuksella käytännön työtehtävissä. Lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa ja lisäksi kaksi päivää on varattu näyttötöiden toteuttamiseen ja itsenäiseen opiskeluun.

Toteutusaika

Koulutus alkaa 11.3.2021. Kesto 30.11.2022 asti.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa tunnistetaan aiempi alan osaaminen. Tästä syystä opinnot voi olla mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Hae mukaan:

Haku koulutukseen viimeistään 31.1.2021. Hakeutuminen ajoissa kannattaa, sillä puolet ryhmästä täytetään 15.12.2020 ja loput tammikuun lopussa. Hakeudu koulutukseen seuraavan linkin kautta: Taideteollisuusalan ammattitutkinto, savirakentaja, hakulinkki (avautuu Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Hakeutumisen jälkeen sovitaan tapaaminen Mynämäelle haastattelun ja opintojen alustavan suunnittelun merkeissä. Käyntiin sisältyy lyhyt valintakoetehtävä. Aikaa käyntiin on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Opinnot oppisopimuksena

Opinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, mikäli työskentelee yrityksessä, jossa tehdään savirakentamisalan töitä ja niihin on mahdollista saada merkittävissä määrin ohjausta myös yrityksen sisällä.

Toteutuspaikka

Lähiopetus tapahtuu pääsääntöisesti Mynämäellä. Näytöt suoritetaan asiakaskohteilla ja kokemusta työtehtävistä voidaan hankkia myös koulutussopimuksen puitteissa työelämässä joko Suomessa tai ulkomailla.

Kuvaus

Opintojen aikana suoritetaan taideteollisuusalan ammattitutkinto tutkintonimikkeellä käsityöntekijä. Ammattinimike on savirakentaja.

Savirakentajan opinnoissa perehdytään savirakentamisen luonnonmukaisiin materiaaleihin, erilaisiin savirakentamistekniikoihin, rakennetaan ja kehitetään omia tuotteita ja toteutetaan niitä asiakkaille. Tuotteet voivat olla esimerkiksi rakennuspalveluita kuten rappauksia, savilattioita, sisäseiniä tai rakennuksia tai vaikkapa rakennustuotteita kuten laattoja, levyjä tai valmismassoja rakentajille. Opintoihin sisältyy myös savirakentajalle tarpeellisia puutyötaitoja, turvallisuutta, lainsäädäntöä, tuotesuunnittelua, markkinointia ja yritystoiminnan suunnittelua.

Osaamista kartutetaan myös kansainvälisiltä kentiltä joko työharjoittelun tai opintomatkan merkeissä (koronatilanteen salliessa).

Opinnoista noin kaksi kolmasosaa on käytännön tekemistä ja loput sitä tukevaa suunnittelua ja teoriaa. Tavoitteena on, että savirakentajaksi valmistuvalla olisi opintojen päätteeksi valmiita toimivia tuotteita sekä suunnitelma esimerkiksi yritystoiminnan aloittamiseksi tai kontakteja työelämään.

Käsityöntekijän tutkintonimikkeen opinnoissa on neljä pakollista tutkinnon osaa:
– Moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentely, 10 osp
– Tuotteen suunnitteleminen, 40 osp
– Tuotteen valmistaminen ja tuotannon suunnitteleminen, 40 osp
– Tuotteiden markkinointi ja kaupallistaminen, 10 osp

sekä valinnaisia tutkinnon osia 50 osp.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden.

Kohderyhmä

Savirakentamisesta kiinnostuneet, mieluiten jo valmiiksi rakennusalan kokemusta omaavat henkilöt, jotka haluavat savirakentamisesta tai savirakennustuotteiden valmistamisesta itselleen ammatin tai täydennystä aiempaan ammattiosaamiseensa. Alalla toimimista edesauttaa kiinnostus yrittäjänä toimimiseen.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Tutustu koulutukseen blogissa:

Savirakentajaksi-blogi, linkki blogiin (avautuu toisessa välilehdessä Blogspot-palvelussa).

Lisätietoja antaa

Iikka Meriala
puh. 044 705 7593
iikka.meriala@raseko.fi

Savirakentaja rakentamassa.