Siirry sisältöön

Savirakentajaopiskelijat mukana luomassa Alusta-paviljonkia

Rasekon savirakentajaopiskelijoilla on ollut kevään aikana hieman erilainen oppimisympäristö, kun Mynämäen sijaan he ovat saaneet työskennellä Helsingissä asti. Opiskelijat ovat nimittäin olleet mukana projektissa, jossa luotiin savesta, puusta ja biohiilestä Alusta-paviljonki. Paviljonki on toteutettu yhdessä Aalto-yliopiston sekä Arkkitehtuuri- ja Designmuseoiden kanssa. Sen lähtökohtana on ajatus ympäristötietoisesta arkkitehtuurista samanaikaisesti ympäristötekona ja sen symbolisena kuvauksena.

Alusta-paviljonki rakentui Arkkitehtuuri- ja Designmuseoiden tapahtumapihalle. Aalto-yliopiston arkkitehtien Maiju Suomen ja Elina Koiviston suunnittelema paviljonki tarjoaa paikan ihmisten ja muunlajisten eläinten kohtaamiselle, ympäristön havainnoinnille sekä siitä keskustelulle kesäkausina 2022 ja 2023. Arkkitehdit kertoivat projektistaan Arkkitehti-lehden Piirustuspöytä-palstalla: ”Syntyi ajatus tilasta, jossa olisi hyvä olla sekä ihmisillä että muunlajisilla. Paikasta, jossa olisi mahdollisuus kohdata ja kenties alkaa kantaa huolta”.

”Alusta-paviljongin materiaalit on valittu alkuperä, käytön aikaiset vaikutukset ja jatkosijoitusmahdollisuudet huomioiden. Koska rakennetaan väliaikaista ja pienimittakaavaista tilaa, ei pitkäaikaiskestävyys ole paras mittari materiaalien kestävyydelle. Materiaaleja prosessoidaan vain sen verran kuin on välttämätöntä, eikä niiden käytön tule vaarantaa kenenkään tai minkään elinympäristöä.

Rakennusmateriaalina maa-aines on moniulotteinen; muotoilemalla, puristamalla, polttamalla ja lasittamalla raaka-aineesta kuoriutuu erilaisia rakennusosia. Pottamaton savi mahdollistaa rakenteiden korjaamisen ja uudelleen muovaamisen prosessin aikana. Savi otetaan maaperän pintakerroksista, sen ottopaikka on mahdollista palauttaa hyvin entisen kaltaiseksi ja se voidaan palauttaa luontoon käytön jälkeen.”

”Paviljongissa tutkitaan erilaisten poltettujen ja polttamattomien savirakenteiden säänkestoa ja niiden eroosion estetiikkaa. Ajan kuluessa paviljonki ottaa muotonsa yhteistyössä kasvien, ihmisten ja luonnonprosessien kanssa. Materiaalit kuluvat auringonpaisteen, sateen ja tuulen vaikutuksesta. Tila muuttuu tuntien, päivien ja kuukausien kuluessa. Kokemus elää yhdessä muuttuvaisen ympäristön kanssa. Rakennus on samaan aikaan kulttuurin tuote ja luonnonprosessien muovaama.”

”Alusta-paviljongissa maa-aines tarjoaa kodin kasveille ja mikrobeille sekä toimii välineenä yhteisön rakentamiselle, kun naapuritalojen asukkaat tuottavat biojätteistään kasvatusalustaa paviljongin kasveille. Naapurit, museokävijät ja Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat ovat päässeet rakentamaan muureja ja penkkejä iskossavesta, poltetuista ja polttamattomista tiilistä ja kennoharkoista. Lapset ovat muovanneet työpajoissa savesta asumuksia muunlajisille eläimille ja Aalto-yliopiston muotoilun opiskelijat ovat suunnitelleet keraamisia pintamateriaaleja ja eroosiokatkoja osaksi paviljonkia. Raision seudun koulutuskuntayhtymän savirakentajaopiskelijat ovat valmistaneet erilaisia osia rakenteisiin ja opastaneet työpajojen osallistujia.”

Tekstilähteet: Arkkitehti-lehti 3-2022, Maiju Suomi ja Elina Koivisto
Kuvat: Jari Hänninen ja Vastavalog
.