Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Aloitus:

10.03.2022 Maaliskuu 2022

Kenelle:

Savirakentamisesta ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, mieluiten jo valmiiksi rakennusalan kokemusta omaavat henkilöt, jotka haluavat savirakentamisesta itselleen ammatin tai haluavat täydentää esimerkiksi korjausrakentamisosaamistaan savirakentamisella. Alalla toimimista edesauttaa kiinnostus yrittäjänä toimimiseen.

Kuvaus:

Kestävän rakentamisen trendi ja Suomen tavoite hiilineutraaliudesta 2035 ajaa myös perinteistä rakentamista yhä enemmän hyödyntämään vähähiilisiä rakennusmenetelmiä, joista savirakentaminen eri muodoissaan on hyvä esimerkki. Ala on vetovoimainen, se on tulevaisuutta ja sille tarvitaan ammattilaisia tuottamaan rakentamispalveluita. Esimerkiksi savirappausten kysyntä on tällä hetkellä kovassa kasvussa ja se huomioidaan myös koulutuksen sisällöissä hyvin. Koulutuksesta löydät itsellesi suunnan ekologisen, vähähiilisen ja luonnonmukaisen rakentamisen ammattilaisuuteen.

Koulutuksen aikana suoritetaan taideteollisuusalan ammattitutkinto (tai erillisiä tutkinnon osia) ja opetellaan erilaisia savirakentamisen menetelmiä kehittäen omia tuotteita tarjottavaksi asiakkaille. Innokkaalle tekijälle avautuukin koulutuksen myötä mahdollisuus kehittää omia tuotteita, saada työkokemusta, hankkia ensimmäiset asiakkaat ja kehittää omaa yritysideaa valmistumista silmällä pitäen.

Koulutuksen aikana sinun on mahdollista hakeutua Suomen lisäksi työharjoitteluun myös ulkomaille ja siihen myös kannustetaan. Kansainväliseen harjoitteluun on myös mahdollista saada Erasmus+ kautta tukea.

Käsityöntekijän tutkintonimikkeen opinnoissa on neljä pakollista tutkinnon osaa:
– Moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentely, 10 osp
– Tuotteen suunnitteleminen, 40 osp
– Tuotteen valmistaminen ja tuotannon suunnitteleminen, 40 osp
– Tuotteiden markkinointi ja kaupallistaminen, 10 osp
sekä valinnaisia tutkinnon osia 50 osp.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa yhdessä ja siinä huomioidaan myös opiskelijan aiempi osaaminen ja tavoitteet.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa tunnistetaan aiempi alan osaaminen. Tästä syystä opinnot voi olla mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa. Hakuaika koulutukseen on 1.10.2021 – 15.12.2021.
Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta 22.12.2021 mennessä.

Toteutus:

Kokopäivätoiminen

Toimipiste:

Mynämäen toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä työelämäjaksolle useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useassa Euroopan maassa (mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa, Islannissa ja Portugalissa) sekä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Iikka Meriala
puh. 044 705 7593
iikka.meriala(at)raseko.fi