Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Aloitus:

Haku päättynyt.

Kenelle:

Savirakentamisesta ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, mieluiten jo valmiiksi rakennusalan kokemusta omaavat henkilöt, jotka haluavat savirakentamisesta itselleen ammatin tai haluavat täydentää esimerkiksi korjausrakentamisosaamistaan savirakentamisella. Alalla toimimista edesauttaa kiinnostus yrittäjänä toimimiseen.

Kuvaus:

Kestävän rakentamisen trendi ja Suomen tavoite hiilineutraaliudesta 2035 ajaa rakennusalaa yhä enemmän hyödyntämään vähähiilisiä rakennusmenetelmiä, joista savirakentaminen tai sen menetelmien yhdistäminen muuhun rakentamiseen on hyvä esimerkki. Savi soveltuu Suomen olosuhteissa erityisen hyvin sisärakentamiseen ja siitä kertoo esimerkiksi se, että savirappausten kysyntä on tällä hetkellä kovassa kasvussa. Koulutuksesta löydätkin itsellesi suunnan ekologisen, vähähiilisen ja luonnonmukaisen rakentamisen ammattilaisuuteen.

Koulutuksen aikana suoritetaan taideteollisuusalan ammattitutkinto (tai sen osia), opitaan savirakentamisen eri menetelmiä ja kehitetään omia tuotteita, jotka voivat olla esimerkiksi rakennuspalveluja tai esinetuotteita . Innokkaalle tekijälle avautuu koulutuksen myötä mahdollisuus kehittää omia tuotteita, hankkia työkokemusta ja ensimmäiset asiakkaat ja kehittää vaikkapa omaa yritysideaa. Koulutuksen aikana on myös mahdollista hakeutua työharjoitteluun ulkomaille.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, joka laaditaan opiskelijan kanssa yhdessä. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, nykytilanne ja tavoitteet. Aiempia opintoja ja toimintaa työelämässä tai yrityksessä voidaan usein hyödyntää ja lyhentää näin opintojen kestoa.

Koulutus etenee tutkinnon osittain seuraavasti:

– Savirakentamisen perustekniikat
– Rappaus
– Tuotteen suunnitteleminen
– Tuotteen valmistaminen ja tuotannon suunnitteleminen
– Valinnainen tutkinnon osa
– Tuotteiden markkinointi ja kaupallistaminen
– ’Moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentely’ suoritetaan koulutuksen aikana tai tunnustetaan aiemman kokemuksen perusteella

Hakulomakkeen lähettämisen jälkeen hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan ajankohta haastattelulle ja valintakoetehtävän suorittamiselle savirakentajien Mynämäen toimipisteellä. Käynnin yhteydessä suunnitellaan alustavasti myös opintojen rakennetta hakijan kohdalla. Aikaa käyntiin on hyvä varata noin kaksi tuntia.

Toteutus:

Kokopäivätoiminen. Opetuspäivien määrä vaihtelee koulutuksen aikana tarpeen mukaan. Voit myös keskustella mahdollisuudesta opiskella tutkintoa tai yksittäisiä tutkinnon osia sivutoimisesti, vaikkapa oman yritystoiminnan ohessa.

Toimipiste:

Raision Eeronkuja 3:n toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa. Ammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä kansainvälisyysjaksolle useaan eri maahan heti 18-vuotta täytettyäsi. Rasekolla on yhteistyökumppaneita useassa Euroopan maassa (mm. Pohjoismaat, Portugali, Espanja, Italia, Malta, Saksa, Hollanti, Pohjois-Irlanti, Viro) sekä Thaimaassa ja Etelä-Koreassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi. Työelämäjaksolle ulkomaille voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai isommalla ryhmällä.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisää opettajalta!

Kysy lisää

Iikka Meriala
puh. 044 705 7593
iikka.meriala(at)raseko.fi