Siirry sisältöön

Rehtoria varjostamassa – job shadowingilla uusia näkökulmia

Job shadowing eli työn varjostaminen antaa mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja organisaation toimintatapoja seuraamalla ja havainnoimalla saman alan työntekijän työskentelyä muutaman päivän ajan. Job shadowing antaa uutta näkökulmaa, mahdollistaa hyvien käytäntöjen levittämisen ja tarjoaa erityisesti yksin työskenteleville vertaistukea. Varjostettavakin hyötyy varjostuksesta, sillä varjostajan esittämät kysymykset avaavat usein uusia näkökulmia omaan työkenttään.

Tällä viikolla Rasekossa on varjostettu johtoa, sillä rehtori Sofia Nordell Kvarnebrink Gävlen Vasaskolanista on ollut seuraamassa sekä Rasekon johtavan rehtorin Maria Taipaleen että Naantalin lukion rehtorin Eija Mäenpään työskentelyä. Tämä job shadowing -jakso on osa kansainvälistä yhteistyötä ja rahoitettu Erasmus+ -rahoituksella.

Kaksi hymyilevää henkilöä harmaan seinäkoristeen edessä.
Johtava rehtori Maria Taipale Rasekosta ja Vasaskolanin rehtori Sofia Nordell Gävlestä.

Suomessa kouluissa rauhallisempaa

Lukion rehtorina työskentelevä Sofia Nordell Kvarnebrink kertoo halunneensa Suomeen työn varjostusjaksolle, koska Ruotsissa suomalaista koulujärjestelmää ja sen hyviä tuloksia arvostetaan. Muutaman päivän varjostus onkin antanut Sofialle paljon ajateltavaa. Hyvänä hän pitää mm. sitä, että Suomessa opiskeluryhmät ovat pienempiä ja rauhallisempia kuin Ruotsissa. Kouluissa on siistiä ja myös ruoka on kuulemma parempaa. 😉

Sofia myös arvostaa sitä, että Rasekossa henkilökunta työtehtävästä riippumatta kokoontuu yhteen infoihin, syömään ja kahville ja kaikkien vastuulla on nuorten ohjaaminen hyvään käytökseen. Ruotsissa tukihenkilöstö ja opettajat pysyttelevät enemmän erillään. Rasekon kohdalla Sofia myös näkee paljon hyvää kuntayhtymämuotoisessa toiminnassa. Ruotsissa jokaisella kunnalla on omat ammatilliset oppilaitoksensa, niiden välillä on paljon kilpailua ja niiden toiminta siksi osin tehotonta. Kuntayhtymä olisi Sofian mielestä hyvinkin toimiva tapa toteuttaa toisen asteen koulutusta myös Ruotsissa.

Varjostuksen kohteena tavanomainen työskentely

Työn varjostus tehdään varjostettavan normaalissa arjessa. Maria Taipale kertoo, että varjostuspäiviin on kuulunut mm. kuntapalaveri Nousiaisten kunnan kanssa, lounaspalaveri johtoryhmän jäsenten kanssa sekä Rasekon neljännesvuosittainen henkilöstöinfo. Viimeisenä varjostuspäivänä Maria ja Sofia ovat vielä menossa mm. vierailemaan Turun Yliopiston uudessa kemiantalossa Smart Chemistry Park -yhteistyön merkeissä.

Maria Taipaleen mielestä on ollut mukavaa, kun Sofia Nordell Kvarnebrink on seurannut hänen työtään, sillä Sofian kanssa on syntynyt hyviä keskusteluja ja rehtorit ovat ns. samalla aaltopituudella. Maria voisi itsekin lähteä samankaltaiselle työnvarjostusjaksolle esimerkiksi vastavuoroisesti Sofian työtä seuraamaan. Toivottavasti hyvin sujunut Ruotsi-Suomi-yhteistyö siis jatkuu myös tulevaisuudessa!