Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Tarjoilemassa ruoka- ja viinimessuilla 2016.

Opiskelijat ruoka- ja viinimessuilla 2016.

Koulutus

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Osaamisalat:
Ruokapalvelu (kokki)
Asiakaspalvelu (tarjoilija)

Katso tästä ravintola- ja catering-alan vlogi Rasekon Youtube-kanavalla.

Toteutus

Henkilökohtaistamisen mukaan päiväopintoja tai monimuoto-opintoja, jossa on myös iltaopetusta.
Päiväopinnot rakentuvat lähiopetuspäivistä ja osaamisen hankkimisesta työpaikoilla.
Monimuoto-opinnot edellyttävät työ-, oppisopimus- tai koulutussopimuspaikkaa, jossa pääasiallinen oppiminen tapahtuu ohjatusti ja lähiopetusilloilla täydennettynä.
Tutkinnon suorittamisen aikataulu ja koulutuksen tarve riippuvat hakijan aiemmasta osaamisesta. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta, jos osaamista on jo tarpeeksi.

Toteutusaika

Seuraavat päiväopetusryhmät aloittavat 25.1.2021 ja 29.3.2021 (maaliskuun ryhmä pääasiassa maahanmuuttajataustaisille henkilöille, koulutus alkaa kieltä vahvistavalla tutkinnon osalla). Monimuotoisena ja oppisopimuksella voit aloittaa henkilökohtaistetusti pitkin vuotta. Alan koulutusta on myös työvoimapoliittisena (maalis-huhtikuussa alkaa koulutus “Kaupan palvelutiskin osaajaksi”).

Hae mukaan:

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon hakulinkki (linkki siirtää sinut Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun)

Toteutuspaikka

Pääosin Rasekon Raision kampus

Kuvaus

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja -palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan ja alkoholin anniskelumääräykset ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistunut osaaminen ruoanvalmistuksen tai asiakaspalvelun työtehtävissä.

Kokit työskentelevät erilaisissa ravintoloissa, suurtalouskeittiöistä ja juhlapalveluista fine dining -ravintoloihin. Suuria työllistäjiä ovat henkilöstöravintolat, ketjuravintolat ja liikenneasemat. Kokkeja työskentelee myös esimerkiksi kevyitä lounaita tarjoavissa kahviloissa.

Kokkien työllisyysnäkymät ovat hyvät: osaavasta henkilöstöstä on pulaa. Henkilöstöravintolat ovat lisääntyneet viime vuosina. Henkilöstöravintoloissa ja suurtalouskeittiöissä on odotettavissa lähivuosina eläköitymistä, mikä lisää uusien kokkien kysyntää. Monet kokit työllistyvät myös henkilöstövuokrausyritysten kautta.

Tarjoilijan työpaikat ovat henkilöstöravintoloissa, kokouspalveluissa, à la carte -ravintoloissa, ketjuravintoloissa, liikenneasemilla ja baareissa. Monet tarjoilijat työllistyvät kahviloihin.
Työllisyysnäkymät ovat hyvät: osaavat tekijät löytävät paikan helposti. Monet tarjoilijat työllistyvät henkilöstövuokrausyritysten kautta.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinnon kaikille yhteinen pakollinen osa on ravitsemispalveluissa toimiminen. Ruokapalvelun osaamisalalla suoritetaan osat: lounasruokien valmistus ja annosruokien valmistus. Asiakaspalvelun osaamisalalla suoritetaan osat: asiakaspalvelu ja myynti sekä annosruokien ja juomien tarjoilu. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista.

Kokit ja tarjoiljat Ruoka- ja viinimessuilla.

Ravintola- ja catering-alan opiskelijat sekä kokit Antti Vahtera ja Kari Aihinen Ruokamessuilla syksyllä 2016.

Kohderyhmä

Asiakaspalvelun osaamisala on suunnattu asiakaspalvelusta ja salityöskentelystä kiinnostuneille henkilöille, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto tai henkilöille, jotka haluavat vaihtaa alaa. Koulutus soveltuu myös riittävän suomen kielen taitaville maahanmuuttajille.

Ruokapalvelun osaamisala on suunnattu ruoan valmistuksesta kiinnostuneille henkilöille, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto tai henkilöille, jotka haluavat vaihtaa alaa. Koulutus soveltuu myös riittävän suomen kielen taitaville maahanmuuttajille.

Ohjaamme sinua henkilökohtaisesti valitsemaan tilanteeseesi sopivan osaamisalan ja tutkinnon osat sekä suunnittelemme yhdessä tarvitsemasi opinnot.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelijalle syntyy kustannuksia mm. oppikirjoista ja työasusta ja -välineistä.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antavat

Airi Levonen
puh. 044 705 7651
airi.levonen@raseko.fi

Mari Vartiainen
puh. 044 705 7608
mari.vartiainen@raseko.fi

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)