Oppisopimusopiskelijat juhlivat valmistumistaan Turun VPK-talolla

22.10.2015

Raision ja Turun oppisopimusopiskelijat juhlivat valmistumistaan perinteisessä Sadonkorjuujuhlassa Turun VPK-talolla. Sadonkorjuujuhlan kohokohtana oli ansioituneiden oppisopimusopiskelijoiden ja – työnantajien palkitseminen stipendeillä ja kunniakirjoilla.

Stipendejä ja kunniakirjoja ei myönnetä pelkän opiskelumenestyksen perusteella, sillä palkitut ovat kunnostautuneet myös oman työyhteisönsä kehittämisessä. Oppisopimuskouluttajia palkittaessa huomioidaan erityisesti kunniakirjan saajan toiminta myös oppisopimuskoulutuksen puolestapuhujana.

Oppisopimus sopii erinomaisesti ammatinvaihtajille. Tätä laajaa uudelleenkouluttautuneiden joukkoa edustavat myös molemmat vuonna 2015 palkitut oppisopimusopiskelijat. Raision oppisopimustoimisto palkitsi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneen Marko Leinon. Marko näytti omalta osaltaan mallia siitä, että entisestä ”ronskista rekkamiehestä” voi oppisopimuskoulutuksen aikana kehittyä osaava ja aidosti läsnä oleva lähihoitaja, joka toi työyhteisöön elämäniloa ja auktoriteettia. Turun oppisopimustoimiston valinta vuoden oppisopimusopiskelijaksi oli floristin ammattitutkinnon suorittanut Hanna Walldén. Oppisopimuksensa aikana Hanna osoitti esimerkillistä innostusta ja yrittäjämäistä ajattelua. Motivoitunut opiskelija sovelsi koulussa saatuja oppeja työpaikallaan ja kehitteli sinne uusia tuoteideoita.

Oppisopimus palkitut 2015

Tilaisuudessa jaettiin kunniakirja myös kahdelle sitoutuneelle ja pitkäaikaiselle oppisopimuskouluttajalle. Kunniakirjalla palkitut oppisopimuskouluttajat olivat Prisma Mylly Raisiosta ja LVI-eristys Murto Oy Turusta. Raision myöntämän palkinnon perusteluissa korostuu, että Myllyn Prismassa työssä oppiminen ja tutkintojen suorittaminen on luonnollinen osa koulutusmyönteisen työpaikan arkea. Työssä opiskelua tuetaan ja henkilökunta on koulutusorientoitunutta ja sitoutunutta. Turun palkittu LVI-eristys Murto on myös pitkän linjan oppisopimuskouluttaja, joka esimerkillisesti hyödyntää oppisopimusta henkilöstön rekrytoinnissa. Yritys on tarjonnut vakituisen työpaikan myös monille maahanmuuttajataustaisille työntekijöille vaikean työllistymisen aikana.

Oppisopimusopiskelijat ovat nykyään yhä nuorempia ja yrittäjätaustaisempia. Varsinais-Suomen oppisopimustoimijat ovat onnistuneet omalta osaltaan vastaamaan valtiovallan toiveeseen edistää nuorten rekrytointia. Alueellamme on ennakkoluulottomasti kehitetty ja toteutettu uusia koulutusmalleja, joilla on madallettu eri ammatillisten koulutusmuotojen raja-aitoja. Näillä valtakunnallisestikin tunnetuilla malleilla, kuten 2+1-malli ja monityönantajamalli, on onnistuttu joustavasti saattamaan nuoria työelämään. Hyvänä suuntauksena alalla nähdään myös se, että yrittäjät ovat aiempaa paremmin löytäneet oppisopimuksen osaamisensa kehittämisen välineenä. Kaiken kaikkiaan kuluneen vuoden aikana Raision ja Turun alueella opiskeli oppisopimuksella n. 3100 henkilöä yli 1400 eri yrityksessä ja yli 150 eri tutkintoon. Suosituimpia tutkintoja ovat yhä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – lähihoitaja, johtamisen erikoisammattitutkinto, liiketalouden perustutkinto – merkonomi sekä uutena suosikkina kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja.

©MSoukkala (38 of 59)tf©MSoukkala-(1-of-59)tc©MSoukkala-(7-of-59)t©MSoukkala-(2-of-59)aMSoukkala-(37-of-59)aaaMSoukkala-(35-of-59)©MSoukkala-(58-of-59)©MSoukkala-(54-of-59)©MSoukkala-(53-of-59)©MSoukkala-(45-of-59)
©MSoukkala-(44-of-59)-–-Kopio
©MSoukkala-(41-of-59)©MSoukkala-(34-of-59)©MSoukkala-(33-of-59)
©MSoukkala-(31-of-59)
©MSoukkala-(27-of-59)©MSoukkala-(25-of-59)©MSoukkala-(22-of-59)©MSoukkala-(15-of-59)
©MSoukkala-(11-of-59)
©MSoukkala-(26-of-59)