Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella saat ammatillisen pätevyyden, arvokasta työkokemusta ja
koulutuksen työhön, joka tarvitsee tekijän. Oppisopimus sopii sinulle, jos

  • tarvitset työkokemusta
  • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai muodollinen pätevyys
  • työtehtäväsi laajenevat uusiin tehtäviin
  • haluat päivittää ammattitaitoasi ja osaamistasi
  • haluat vaihtaa ammattia
  • haluat todistuksen ammattitaidostasi.

Oppisopimuksen aloittamisen edellytyksenä on, että sinulla on sopiva työpaikka. Oppisopimuspaikan etsinnässä oma aktiivisuus kannattaa – ota rohkeasti yhteyttä mielenkiintoisiin yrityksiin! Jos olet jo työsuhteessa ja haluat päivittää osaamistasi, kerro esimiehellesi oppisopimuksen tarjoamista kehittymismahdollisuuksista.

Opiskelija sitoutuu oppisopimuksen solmittuaan osallistumaan tietopuoliseen opetukseen ja näyttöihin. Opiskelun päättyessä opiskelija saa tutkintotodistuksen ja todistuksen oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta.

Miten oppisopimusopiskelijaksi?
Etsi itsellesi koulutustarpeitasi vastaava työpaikka.
– Kerro työnantajalle oppisopimuskoulutuksesta.
– Sovi työnantajan kanssa oppisopimuksen solmimisesta ja neuvotelkaa koulutuksen aloittamisesta
– Raision seudun oppisopimustoimiston kanssa.

Oppisopimustutkinnot
Oppisopimus on tutkintoon tähtäävää ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jonka avulla voi kouluttautua moniin ammatteihin työelämän eri sektoreilla. Lähes kaikki ammatilliset tutkinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkintoja lukuun ottamatta. Koulutuksen kestoon vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Koulutuksen voi aloittaa milloin vain, eikä perustutkintoon tähtäävään koulutukseen pääsy edellytä aikaisempaa kokemusta alalta.

Tietopuoliset opinnot tukevat työpaikalla annettavaa käytännön opetusta. Ne antavat ammattitaidolle tiedollisen perustan.

Raision oppisopimustoimiston oppilaitosverkosto on laaja, eri koulutusaloja ja tutkintovaihtoehtoja on runsaasti. Tietopuolinen koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle/yrittäjälle maksutonta. Raision oppisopimustoimisto hankkii ja rahoittaa tarvittavan tietopuolisen koulutuksen ja tutkintoon liittyvät näytöt.

Oppisopimustutkinnot 2016 >>>

Näyttötutkinnot
Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joissa arvioidaan opiskelijan ammatillisia taitoja ja valmiuksia aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa. Oppilaitos toimii näyttöjen järjestäjänä ja alakohtaiset
tutkintotoimikunnat hyväksyvät ja valvovat näyttösuunnitelman toteutusta.

Oppisopimustutkinnot antavat saman pätevyyden ja jatko-opintokelpoisuuden kuin oppilaitostutkinnot. Raision oppisopimustoimisto toimii kaikkien työelämän näyttötutkintojen koulutuksen järjestäjänä. Näyttötutkintojen perusteet ovat luettavissa ja tulostettavissa pdf-muodossa opetushallituksen sivuilta.

Perustutkinnot
Käsittää alan perustehtävät, kesto 2-3 vuotta. Aiempaa kokemusta ei vaadita.

Ammattitutkinnot
Käsittää alan ammattityöntekijän tehtävät, kesto 1-2 vuotta. Peruskoulutus ja/tai kokemus suotavaa.

Erikoisammattitutkinnot
Käsittää alan vaativat työtehtävät. Kesto 1-2 vuotta. Aiempi kokemus ja/tai koulutus suotavaa.


Oppisopimuksen infotilaisuudet Raisiossa

Infotilaisuudet ovat joka kuukauden toinen tiistai klo 16.00.
Paikka: Raision oppisopimustoimisto, Purokatu 1, Raisio

ti 12.9.2017, klo 16.00
ti 10.10.2017, klo 16.00
ti 14.11.2017, klo 16.00
ti 12.12.2017, klo 16.00

Voit tulla keskustelemaan myös muuna aikana sopimalla henkilökohtaisen tapaamisajan puhelimitse tai sähköpostitse.


Yhteystiedot

Purokatu 1, 21200 Raisio
Puh. (02) 437 7607
Fax. (02) 435 4361

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) raseko.fi

Toimisto on avoinna ma – pe 8.00 – 15.00

Yhteyshenkilöt

Koulutussihteeri Hanne Lautanala
puh. 044 705 7692

Oppisopimuspäällikkö Jaana Paunonen
puh. 044 705 7513