Opiskelu oppisopimuksella

Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsuhteeseen, jossa noudatetaan työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoloajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Oppisopimuskoulutus sisältää työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Suurin osa ammattitaidosta opitaan työpaikalla työtä tekemällä.

Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle tai yrittäjälle. Oppisopimus on määräaikainen ja se päättyy, kun tutkinto tai tutkinnon osa on suoritettu.

Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua

Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoloajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Jos työnantaja ei maksa palkkaa niiltä päiviltä, jolloin opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksen oppimisympäristössä, voi opiskelija hakea päivärahaa ja perheavustusta oppisopimustoimistosta.

Tietyin edellytyksin opiskelija voi saada myös matka- tai majoituskorvausta.

Koulutuskorvaus työnantajalle:
Työnantajalle voidaan maksaa työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen järjestämisestä koulutuskorvausta.

Ammattitutkintostipendi:  Tutkintotodistuksen saatuaan opiskelija voi hakea tietyin edellytyksin ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä (avautuu uuteen välilehteen Työllisyysrahaston sivustolle).