Opiskelu oppisopimuksella

Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsuhteeseen, jossa noudatetaan työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoloajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Oppisopimuskoulutus sisältää työssäoppimista ja valitun oppilaitoksen järjestämää tietopuolista opetusta. Suurin osa ammattitaidosta opitaan työpaikalla työtä tekemällä. Lähi- ja etäopiskeluna suoritettavat tietopuoliset tukevat ammattitaidon kehittymistä. Koulutusta seurataan kaksi kertaa vuodessa oppisopimustoimiston sähköisellä seuranta- ja arviointilomakkeella.

Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle tai yrittäjälle. Oppisopimus on määräaikainen ja se päättyy, kun oppiaika on täyttynyt. Oppisopimuskoulutus sopii kaikille työikäisille.

Nuorten oppisopimus 2+1 -malli, lue lisää tästä >>

Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua

Tutkintomaksun (58,00 euroa) maksaa opiskelija. Tutkinnon järjestäjä/oppilaitos tilittää maksun opetushallitukselle. Opiskelijalle maksetaan työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelija voi hakea seuraavia opintososiaalisia etuja:

Päiväraha: Mikäli työnantaja ei maksa tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa.

Perheavustus: Jos huollettavana on alle 18-vuotias lapsi päivärahaan lisätään perheavustus.

Matkakorvaus: Korvausta maksetaan kotipaikkakunnalta opetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan opintojakson alkaessa ja päättyessä, mikäli yhdensuuntainen matka on yli 10 km. Erityisestä syystä matkakorvausta voidaan maksaa myös tietopuolisen opintojakson aikana.

Majoituskorvaus: Tietopuolisen opetusjakson kestäessä useampia päiviä peräkkäin, opiskelijalle maksetaan edestakaisen matkakorvauksen lisäksi majoituskorvausta.
Oikeus opintososiaalisiin etuihin sovitaan aina sopimuskohtaisesti erikseen! Etuja haetaan Raision oppisopimustoimistosta saatavalla Lasku opintososiaalisista eduista-lomakkeella.

Koulutuskorvaus työnantajalle:
Työnantajalle voidaan maksaa työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisestä koulutuskorvausta. Korvauksen määrä sovitaan sopimuskohtaisesti erikseen ennen oppisopimuksen hyväksymistä. Koulutuskorvausta haetaan Raision oppisopimustoimistolta kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja toukokuussa, oppisopimustoimiston lähettämällä hakemuksella. Hakemukset tulee palauttaa Raision oppisopimustoimistoon hakemukseen merkittyyn päivään mennessä.

Ammattitutkintostipendi:  Tutkintotodistuksen saatuaan opiskelija voi hakea ammattitutkintostipendiä.

Koulutusrahasto.