Opiskelijan hyvinvointi ja tukipalvelut

 

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon (terveydenhoito ja kuraattori- ja psykologipalvelut) toiminta tukee oppimistasi ja ehkäisee opintojesi keskeytymistä. Kaikki opiskeluhuollon palvelut kuuluvat perustutkinto-opiskelijoille. Opintojen ohjausta  ja terveydenhoitopalveluja ovat oikeutettuja saamaan myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat.


Opiskeluhyvinvointi

Rasekossa laaditaan lukuvuosittainen opiskeluhyvinvoinnin vuosikello, jonka mukaisesti järjestetään yhteisöllisen opiskeluhuollon hyvinvointipäiviä. Päivien suunnittelusta vastaavat hyvinvointi- ja opiskeluhuoltoryhmät, joissa on mukana opiskelijajäseniä.

Vuosikellon mukaisia tapahtumia järjestetään syyslukukaudella kaksi ja kevätlukukaudella kolme. Lisäksi ryhmät vastaavat hyvinvointiviikon (viikko 40) koordinoinnista.

Opiskeluhuollollisesta tarpeesta (kuten terveydelliset syyt, päihteet, poissaolot tai keskeyttäminen) kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä tilannetta ratkaisemaan.