Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Siihen kuuluu mm. kodin ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen ja erityistä tukea tarvitsevien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden huomioiminen. Opiskelijahuollon toiminnan tulee tukea opiskelijan oppimista ja ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä.

Opintososiaaliset edut
Opiskeluterveydenhuolto
Opintojen ohjaus
Kuraattoripalvelut