Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaaja näppäilee tietoja laitteeseen.

Metallialan ammateissa tarvitaan koneiden ja materiaalien tuntemusta sekä huolellisuutta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Tutkinto: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja (valmistustekniikan osaamisala)

Kone- ja tuotantotekniikkaa voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.
Aloituspaikkoja kevään 2022 yhteishaussa on 38 kpl. Tarkista jatkuvan haun mahdollisuus www.raseko.fi/jatkuva-haku.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opinnoissa painotetaan käytännön tekemistä nykyaikaisilla laitteilla. Ensimmäisen opiskeluvuoden sisältö on kaikille sama: koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaation perustyöt. Näin kaikki opiskelijat saavat ennen osaamis- ja ammattialan valintaa kuvan siitä, mitä eri alojen opinnot sisältävät. Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Osaamisalan valinnan jälkeen erikoistutaan joko  huolto- ja kunnossapitoasennuksiin (koneautomaatioasentaja), sorvaukseen, jyrsintään ja koneistukseen (koneistaja) tai hitsaukseen ja levy- ja rakennetöihin (levyseppähitsaaja). Tutkintoon sisältyy runsaasti osaamisen hankkimista työpaikoilla, josta osan voi halutessaan suorittaa ulkomailla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Työllistyminen: Työpaikkoja tarjoavat pääasiassa konepajat, metalliverstaat, telakat ja erilaiset teollisuuden yritykset.

Levyseppähitsaaja valmistaa sekä tietokoneohjatuilla koneilla että perinteisillä menetelmillä työpiirustusten mukaisia tuotteita, kuten koneiden ja laitteiden osia, säiliöitä ja muita teräsrakenteita. Levysepän töihin kuuluvat myös monenlaiset levyjen leikkaus-, muovaus- ja liitostyöt. Levyjä leikataan erilaisilla menetelmillä kuten esimerkiksi laserleikkauksella. Levyjä voidaan taivuttaa käsityönä ja tietokoneohjatulla taivutuskoneella. Hitsaustöissä pitää tuntea erilaiset materiaalit ja niiden käsittely kuten esimerkiksi käytettävät kaasut.

Ammatteja: hitsaaja, levyseppähitsaaja, kokoonpanija, tuotantotyöntekijä, teräsrakentaja


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan vähintään neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammatti- tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio@raseko.fi, puh. 044 705 7616
Kehittämispäällikkö: Marko Suominen, marko.suominen@raseko.fi, puh. 044 705 7629

Lue lisää levyseppähitsaajan ammatista (avautuu uuteen välilehteen Työmarkkinatorin sivustolle).

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)

Opiskelen Rasekossa kone- ja tuotantotekniikkaa, koska

”Ainoa minua kiinnostava ala on metalli.
Täällä kiinnostavat tekeminen, koneet, laitteet, hitsaus, työstö ja automaatio.”

”Metallissa kiinnostaa monipuolisuus.”

”Olen metallialalla, koska olen kiinnostunut metallituotteiden käsittelystä
ja haen täältä hyvää pohjaa tulevaisuuden jatko-opintoihin.”