Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja

Kaksi koneistajaopiskelijaa laitteen äärellä.

Metallialan ammateissa tarvitaan koneiden ja materiaalien tuntemusta sekä huolellisuutta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Tutkinto: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja, valmistustekniikan osaamisala

Kone- ja tuotantotekniikkaa voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.
Aloituspaikkoja kevään 2022 yhteishaussa on 38 kpl. Tarkista jatkuvan haun mahdollisuus www.raseko.fi/jatkuva-haku.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Metallialan opinnoissa opinnoissa tutustut moderneihin valmistustekniikoihin ja automaation ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin sekä erilaisiin materiaaleihin. Ensimmäisen opiskeluvuoden sisältö on kaikille sama: koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaation perustyöt. Näin kaikki opiskelijat saavat ennen osaamisalan valintaa kuvan siitä, mitä eri osaamisalojen opinnot sisältävät. Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Opintoihin sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa: Valmistustyötehtävissä toimiminen ja Asennus- ja automaatiotyöt sekä osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (Koneautomaatioasennus). Osaamisalan valinnan jälkeen syvennytään joko  huolto- ja kunnossapitoasennuksiin (koneautomaatioasentaja), sorvaukseen, jyrsintään ja koneistukseen (koneistaja) tai hitsaukseen ja levy- ja rakennetöihin (levyseppähitsaaja). Koneistajaksi opiskelevat voivat syventää valinnaisilla tutkinnon osilla osaamistaan mm. robotiikkaan, CAD-ohjelmointiin, konepajamittauksiin, ohutlevytöihin ja CNC-osaamiseen.

Koulutussopimus eli osaamisen hankkiminen työpaikoilla on osa tutkintoa. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan siitä ulkomailla. Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Työllistyminen: Työpaikkoja tarjoavat pääasiassa konepajat, metalliverstaat, telakat ja erilaiset teollisuuden yritykset.

Koneistaja valmistaa pääasiassa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Tämän päivän tekniikkaa ovat tietokoneohjatut työstökoneet, mutta myös perinteisten koneiden osaaminen on välttämätöntä. Koneistajan on osattava myös pneumatiikkaa ja hydrauliikkaa sekä erilaisia kunnossapitotöitä.

Ammatteja: kokoonpanija, tuotantotyöntekijä, koneistaja


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto.  Yo-tutkinto suoritetaan vähintään neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio@raseko.fi, puh. 044 705 7616
Kehittämispäällikkö: Marko Suominen, marko.suominen@raseko.fi, puh. 044 705 7629

Lue lisää koneistajan ammatista (avautuu uuteen välilehteen Työmarkkinatorin sivustolle).
Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)

Opiskelen Rasekossa kone- ja tuotantotekniikkaa, koska

”Ainoa minua kiinnostava ala on metalli. Täällä kiinnostavat tekeminen, koneet, laitteet, hitsaus, työstö ja automaatio.”

”Metallissa kiinnostaa monipuolisuus.”

”Olen metallialalla, koska olen kiinnostunut metallituotteiden käsittelystä ja haen täältä hyvää pohjaa tulevaisuuden jatko-opintoihin.”