Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneautomaatioasentaja

Koneautomaatioasentajaopiskelija harjoitteluseinäkkeen edessä.

Metallialan ammateissa tarvitaan koneiden ja materiaalien tuntemusta sekä huolellisuutta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Tutkinto: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneautomaatioasentaja (automaatiotekniikan osaamisala). Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Aloituspaikkoja kevään 2022 yhteishaussa on 38 kpl.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Metallialan opinnoissa opinnoissa tutustut moderneihin valmistustekniikoihin ja automaation ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin sekä erilaisiin materiaaleihin. Ensimmäisen opiskeluvuoden sisältö on kaikille sama: koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaation perustyöt. Näin kaikki opiskelijat saavat ennen osaamisalan valintaa kuvan siitä, mitä eri osaamisalojen opinnot sisältävät. Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Opintoihin sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa: Valmistustyötehtävissä toimiminen ja Asennus- ja automaatiotyöt sekä osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (Koneautomaatioasennus). Osaamisalan valinnan jälkeen syvennytään joko  huolto- ja kunnossapitoasennuksiin (koneautomaatioasentaja), sorvaukseen, jyrsintään ja koneistukseen (koneistaja) tai hitsaukseen ja levy- ja rakennetöihin (levyseppähitsaaja). Koneautomaatioasentajaksi opiskelevat voivat syventää valinnaisilla tutkinnon osilla osaamistaan mm. hydrauliikan, pneumatiikan tai robotiikan saralla.

Koulutussopimus eli osaamisen hankkiminen työpaikoilla on osa tutkintoa. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan siitä ulkomailla. Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Koneautomaatioasentajan polku ammattikorkeaan

Miltä kuulostaa urapolku amiksesta insinööriksi? Jos mielenkiintosi heräsi, voi Rasekon uusi Koneautomaatioasentajan polku ammattikorkeaan -toteutus olla oikea koulutus sinulle!

Tämä kone- ja tuotantotekniikan polku vie sinut suoraan amiksesta ammattikorkeakouluun. Koulutuksessa suoritetaan koneautomaatioasentaja-opintojen lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) NOPSA-paketti ja SAMKin Roboakatemian opintoja**. Molemmat opinnot hyväksytysti suorittamalla ansaitset varman opiskelupaikan SAMKin konetekniikan insinööri-koulutuksesta!

Koulutuksen rakenne on seuraavanlainen:

Pakolliset tutkinnon osat
Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp
Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp
Pakolliset tutkinnon osat (koneautomaatioasentaja)
Koneautomaatioasennus 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
Hydrauliikka-asennukset 20 osp
Robotin käyttö 20 osp
3D-valmistusmenetelmän käyttö 20 osp
3D-skannaaminen ja pistepilven hyödyntäminen
(Tutkinnon osa teknisen suunnittelun pt:stä) 15 osp
CAD-piirtämisen perusteet 5 osp

Valmistuttuasi osaat kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja sekä soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa.

Tälle polulle pääset hakeutumalla opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa ja ilmoittamalla heti opintojen alettua halukkuudestasi valita Koneautomaatioasentajan polku ammattikorkeaan -toteutus. Jotta opinnot sujuisivat maalin asti, suosittelemme, että tämän polun valitsevilla on lukuaineiden keskiarvo perusopetuksen päättötodistuksessa vähintään seitsemän (7,0) ja matematiikan arvosana vähintään kahdeksan (8).

Lisätietoja:
Tekniikan tutkinto-ohjelmien NOPSA-opinnot (linkki avautuu uuteen välilehteen SAMKin sivustolle)
Robotiikka-akatemia (linkki avautuu uuteen välilehteen SAMKin sivustolle)


Työllistyminen: Työpaikkoja tarjoavat pääasiassa konepajat, metalliverstaat, telakat ja erilaiset teollisuuden yritykset.

Koneautomaatuoasentaja toimii teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Asentajan osaamiseen kuuluvat kokoonpanotyöt, teollisuuden automaatiolinjojen asentaminen ja huoltaminen sekä kunnonvalvonta ja operointi teollisuusroboteilla. Sähkötekniikan tuntemus on tärkeä osa ammattitaitoa ja kunnossapitoasentaja osaa työssään soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa.

Ammatteja: asentaja, koneenasentaja, koneautomaatioasentaja, hissiasentaja, kunnossapitoasentaja, automaatioasentaja


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio@raseko.fi, puh. 044 705 7616
Kehittämispäällikkö: Marko Suominen, marko.suominen@raseko.fi, puh. 044 705 7629

Lue lisää ammatista: http://www.ammattinetti.fi/haastattelut/detail/69_haastattelu;?link=true
Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)

Opiskelen Rasekossa kone- ja tuotantotekniikkaa, koska

”Ainoa minua kiinnostava ala on metalli.
Täällä kiinnostavat tekeminen, koneet, laitteet, hitsaus, työstö ja automaatio.”

”Metallissa kiinnostaa monipuolisuus.”

”Olen metallialalla, koska olen kiinnostunut metallituotteiden käsittelystä
ja haen täältä hyvää pohjaa tulevaisuuden jatko-opintoihin.”