Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneautomaatioasentaja

Koneautomaatioasentaja.

Metallialan ammateissa tarvitaan koneiden ja materiaalien tuntemusta sekä huolellisuutta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Tutkinto: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneautomaatioasentaja (automaatiotekniikan osaamisala). Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Aloituspaikkoja kevään 2021 yhteishaussa oli 38 kpl.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opinnoissa painotetaan käytännön tekemistä nykyaikaisilla laitteilla. Ensimmäisen opiskeluvuoden sisältö on kaikille sama: koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaation perustyöt. Näin kaikki opiskelijat saavat ennen osaamisalan valintaa kuvan siitä, mitä eri osaamisalojen opinnot sisältävät. Hakeutuminen tutkintonimikekohtaisiin opintoihin tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Osaamisalan valinnan jälkeen syvennytään joko  huolto- ja kunnossapitoasennuksiin (koneautomaatioasentaja), sorvaukseen, jyrsintään ja koneistukseen (koneistaja) tai hitsaukseen ja levy- ja rakennetöihin (levyseppähitsaaja). Koulutussopimus eli osaamisen hankkiminen työpaikoilla osa tutkintoa. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan siitä ulkomailla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Työllistyminen: Työpaikkoja tarjoavat pääasiassa konepajat, metalliverstaat, telakat ja erilaiset teollisuuden yritykset.

Koneautomaatuoasentaja toimii teollisuuden huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Asentajan osaamiseen kuuluvat kokoonpanotyöt, teollisuuden automaatiolinjojen asentaminen ja huoltaminen sekä kunnonvalvonta ja operointi teollisuusroboteilla. Sähkötekniikan tuntemus on tärkeä osa ammattitaitoa ja kunnossapitoasentaja osaa työssään soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa.

Ammatteja: asentaja, koneenasentaja, koneautomaatioasentaja, hissiasentaja, kunnossapitoasentaja, automaatioasentaja


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa. Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (insinööri AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio@raseko.fi, puh. 044 705 7616
Kehittämispäällikkö: Marko Suominen, marko.suominen@raseko.fi, puh. 044 705 7629

Lue lisää ammatista: http://www.ammattinetti.fi/haastattelut/detail/69_haastattelu;?link=true
Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)

Opiskelen Rasekossa kone- ja tuotantotekniikkaa, koska

”Ainoa minua kiinnostava ala on metalli.
Täällä kiinnostavat tekeminen, koneet, laitteet, hitsaus, työstö ja automaatio.”

”Metallissa kiinnostaa monipuolisuus.”

”Olen metallialalla, koska olen kiinnostunut metallituotteiden käsittelystä
ja haen täältä hyvää pohjaa tulevaisuuden jatko-opintoihin.”