Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki

Kokit

Kokki valmistaa ruokia ja ruoka-annoksia yksin tai ryhmätyönä. Ruoan valmistuksen ohella ruokalistojen suunnittelun, elintarvikehygienian, ravitsemuksen, laiteteknologian ja asiakaspalvelun osaaminen ovat tärkeitä taitoja. Työssä tarvitaan myös organisointikykyä sekä hyvää mielikuvitusta.

Tutkinto: Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki, ruokapalvelun osaamisala
(asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija)

Yhteishaku on päättynyt. Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!

Ravintola- ja catering-alan perustutkintoon voi opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja 46 (v. 2018) yhteensä kummallekin osaamisalalle [ruokapalvelu ja asiakaspalvelu (tarkoilija)].


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opiskelu sisältää paljon käytännön ammattityötä ja sen lisäksi teoriaa ja yhteisiä opintoja. Käytännön tehtäviä opitaan sekä koulun keittiöissä että työpaikoilla. Opinnoissa perehdytään mm. ruoanvalmistukseen, tarjoiluun, asiakaspalveluun, pitopalvelutoimintaan ja yrittäjyyteen.

Opiskelun alkuvaiheessa perehdytään ruoanvalmistuksen perustaitoihin kuten työvälineiden käyttöön, hygieniaosaamiseen ja elintarvike- ja ravitsemustietouteen. Opinnot sisältävät myös myyntiä ja asiakaspalvelua. Toisena opintovuonna opiskelijat suuntautuvat joko ruokapalvelun (kokki) ja asiakaspalvelun (tarjoilija) osaamisalaan ja kolmantena opiskeluvuonna opiskelija syventää osaamistaan valitsemillaan osa-alueilla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu- ja hygieniapassikoulutukset ja osallistuu alkusammutuskoulutukseen.


Työllistyminen: Kokit työskentelevät mm. ravintoloissa, henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa, lounasravintoloissa, liikennemyymälöissä, kahvilaravintoloissa, juhla- ja pitopalveluyrityksissä sekä päiväkotien, koulujen, palvelukeskusten ja sairaaloiden keittiöissä.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: kokki, ruokapalvelutyöntekijä, keittäjä, ravitsemistyöntekijä, kahvilatyöntekijä, suurtalouskokki, ravintolakokki


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Niina Salama, niina.salama (at) raseko.fi, puh. 044 705 7443
Koulutuspäällikkö: Maija-Leena Haapa-alho, maija-leena.haapa-alho(at)raseko.fi, puh. 044 705 7551

Lue lisää alasta: http://www.ammattinetti.fi/haastattelut/detail/153_haastattelu;?link=true

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1352660/ops/tiedot

Opiskelen Rasekossa kokiksi, koska

”Koulua suositeltiin minulle, hyvät opettajat ja opetustavat!”

”Täällä on kiva opiskella, koska ryhmähenki on loistava!”