Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, jolla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Yhteishaussa voit hakea ammatillisiin perustutkintoihin, tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen TUVAan, lukiokoulutukseen tai kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

Kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun aikataulu:

  • Yhteishaku on auki 22.2. – 22.3.2022. Haku päättyy tiistaina 22.3.2022 klo 15.00.
  • Jos koulutuksessa on pääsy- ja soveltuvuuskoe, siihen kutsutaan 12.4.2022 alkaen. (Rasekossa taideteollisuusalalla ja sosiaali- ja terveysalalla.)
  • Yhteishaun tulokset ilmoitetaan aikaisintaan torstaina 16.6.2022.
  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään torstaina 30.6.2022.

Huom! Jos haluamasi ala ei ole yhteishaussa, voit hakea jatkuvan haun kautta! Rasekossa keväällä 2022 esimerkiksi tekstiili- ja muotialalle hakeudutaan ainoastaan jatkuvan haun kautta. Voit hakea jatkuvan haun kautta myös, jos jäät yhteishaussa ilman paikkaa.

Seuraavissa perustutkinnoissa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet keväällä 2022:

  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Kokeen tarkka päivämäärä ja kellonaika kerrotaan kutsussa ja lisätään tänne lähempänä ajankohtaa.
  • Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani. Kokeen tarkka päivämäärä ja kellonaika kerrotaan kutsussa ja lisätään tänne lähempänä ajankohtaa.

Sinut kutsutaan kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin Rasekon opetuskieli (=suomi), eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoilla. Kielikoe järjestetään toukokuussa 2022 (tarkista tarkka päivämäärä lähempänä ajankohtaa) Raisiossa ja siihen lähetetään kutsu. Kielikoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä ammatilliseen koulutukseen osallistumiselle. Hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle (oppilaitokselle) terveydentilaansa liittyvät oleelliset tiedot.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitautia, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta, tasapainoelimistön toiminnanhäiriötä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.

Jos sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä, keskustele lääkärin, opinto-ohjaajan tai kouluterveydenhoitajan kanssa. Jos et ole enää koulussa, tilaa aika lähimmän työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnan ohjauksesta. Siellä voit asiantuntijan kanssa pohtia mahdollisuuksiasi haluamallesi alalle.

Lähihoitajaksi pyrkivän opiskelijan terveydentilan on oltava sellainen, ettei se ole esteenä opinnoille tai vastuullisessa am-matissa toimimiselle. Opiskelijaksi ottamisen esteitä voivat olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa.