Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, jolla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Yhteishaussa voit hakea ammatillisiin perustutkintoihin, tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen TUVAan, lukiokoulutukseen tai kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun aikataulu:

  • Yhteishaku on auki 20.2. – 19.3.2024. Haku päättyy tiistaina 19.3.2024 klo 15.00.
  • Yhteishaun tulokset ilmoitetaan aikaisintaan torstaina 13.6.2024.
  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään torstaina 27.6.2024.

Huom! Jos haluamasi ala ei ole yhteishaussa, voit hakea jatkuvan haun kautta! Rasekossa keväällä 2024 esimerkiksi kiinteistöpalvelualalle tai restaurointirakentamiseen hakeudutaan ainoastaan jatkuvan haun kautta. Voit hakea jatkuvan haun kautta myös, jos jäät yhteishaussa ilman paikkaa.

Seuraavissa perustutkinnoissa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet keväällä 2024:

  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.
  • Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani.

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä ammatilliseen koulutukseen osallistumiselle. Hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle (oppilaitokselle) terveydentilaansa liittyvät oleelliset tiedot.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitautia, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta, tasapainoelimistön toiminnanhäiriötä tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.

Jos sinulla on jokin terveydellinen riskitekijä, keskustele lääkärin, opinto-ohjaajan tai kouluterveydenhoitajan kanssa. Jos et ole enää koulussa, tilaa aika lähimmän työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnan ohjauksesta. Siellä voit asiantuntijan kanssa pohtia mahdollisuuksiasi haluamallesi alalle.

Lähihoitajaksi pyrkivän opiskelijan terveydentilan on oltava sellainen, ettei se ole esteenä opinnoille tai vastuullisessa am-matissa toimimiselle. Opiskelijaksi ottamisen esteitä voivat olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa.