Rasekossa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (lähihoitaja), terveys- ja hyvinvointialan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, taideteollisuusalan perustutkintoon (artesaani) sekä tekstiili- ja muotialan perustutkintoon (designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija tai muotiassistentti).

Kokeiden tarkka päivämäärä ja kellonaika kerrotaan kutsuissa, jotka lähetetään hakemukseen kirjattuun sähköpostiosoitteeseen.

Yhteishaun kautta hakevien pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ajat julkaistaan Opintopolussa ja tällä sivulla keväällä 2023.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen (lähihoitaja) hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Kutsut lähetetään kirjeitse yhteishaussa Opintopolkuun tai jatkuvassa haussa hakulomakkeelle antamaasi osoitteeseen. Kutsun mukana on valmistava tehtävä, joka palautetaan soveltuvuuskoepäivänä.

Kutsussa on tarkemmin kerrottu kokeen sisällöstä ja pisteytyksestä. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Saat lisätietoa soveltuvuuskokeesta opinto-ohjaajalta: Salla Riihimäki, puh. 044 705 7647, salla.riihimaki@raseko.fi.

Soveltuvuuskoe taideteollisuusalan tai tekstiili- ja muotialan perustutkintokoulutukseen

Tekstiili- ja muotialan sekä taideteollisuusalojen perustutkintokoulutuksiin hakeville järjestetään soveltuvuutta kartoittavia haastatteluita ja kokeita, joihin kutsutaan kaikki yhteishaun tai jatkuvan haun kautta hakeutuvat.

Kokeessa mitataan erilaisilla alakohtaisilla tehtävillä sekä haastattelulla hakijan soveltuvuutta alalle ja alkavaan koulutukseen. Kutsut lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla. Kutsussa on tarkemmin kerrottu päivän sisällöstä, aikataulusta ja tehtävistä. Lisätietoja voit kysyä myös tutkintojen kohdalle merkityiltä yhteyshenkilöiltä.

Valtakunnallinen oppimisvalmiuskoe

Rasekossa on käytössä valtakunnallinen oppimisvalmiuskoe. Se pidetään harkintaan perustuvassa haussa hakeville huhtikuun lopulla / toukokuun alussa. Tarkka päivämäärä ja paikka ilmoitetaan harkintaan perustuvassa haussa hakeneille sähköpostitse.