Rasekossa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (lähihoitaja), taideteollisuusalan perustutkintoon (artesaani) sekä tekstiili- ja muotialan perustutkintoon (designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija tai muotiassistentti).

Kokeiden tarkka päivämäärä ja kellonaika kerrotaan kutsuissa, jotka lähetetään hakemukseen kirjattuun sähköpostiosoitteeseen.

Yhteishaun kautta hakevien pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ajat julkaistaan Opintopolussa ja tällä sivulla keväällä 2022.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen (lähihoitaja) hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Kutsut lähetetään kirjeitse yhteishaussa Opintopolkuun tai jatkuvassa haussa hakulomakkeelle antamaasi osoitteeseen. Kutsun mukana on valmistava tehtävä, joka palautetaan soveltuvuuskoepäivänä.

Kutsussa on tarkemmin kerrottu kokeen sisällöstä ja pisteytyksestä. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Saat lisätietoa soveltuvuuskokeesta opinto-ohjaajalta: Salla Riihimäki, puh. 044 705 7647, salla.riihimaki@raseko.fi.

Soveltuvuuskoe taideteollisuusalan tai tekstiili- ja muotialan perustutkintokoulutukseen

Tekstiili- ja muotialan sekä taideteollisuusalojen perustutkintokoulutuksiin hakeville järjestetään soveltuvuutta kartoittavia haastatteluita ja kokeita, joihin kutsutaan kaikki yhteishaun tai jatkuvan haun kautta hakeutuvat.

Kokeessa mitataan erilaisilla alakohtaisilla tehtävillä sekä haastattelulla hakijan soveltuvuutta alalle ja alkavaan koulutukseen. Kutsut lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla. Kutsussa on tarkemmin kerrottu päivän sisällöstä, aikataulusta ja tehtävistä. Lisätietoja voit kysyä myös tutkintojen kohdalle merkityiltä yhteyshenkilöiltä.

Kielikoe

Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos hänen äidinkielensä on muu kuin Rasekon opetuskieli ( = suomi), eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoilla.

Kielikoe järjestetään Raisiossa toukokuussa 2022 (tarkista tarkka päivämäärä myöhemmin tältä sivulta) ja siihen lähetetään kutsu.

Kielikoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen koulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.