Asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietojen antamisesta perittävät maksut

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjamaksut tavanomaisen tiedon antamisesta

Tavanomaisen tiedon sisältävästä mainitusta asiakirjasta perittävä sivukohtainen maksu:

Pöytäkirjanote, muu asiakirja ja oikeaksi todistettu jäljennös 2 euroa/sivu

Oikeaksi todistamaton jäljennös:
mustavalkoinen                                                       värillinen
A4-koko 0,50 euroa/sivu                                      1,00 euroa/sivu
A3-koko 1,00 euroa/sivu                                      2,00 euroa/sivu

Maksusta ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa.

Kuntayhtymällä ei ole kopiointipalvelua eli kopiointimaksut koskevat vain kuntayhtymän asiakirjoista otettavia jäljennöksiä.

Koulutodistus tai muu todistus:
Ensimmäisen kerran todistus on annettu maksutta, joten koskee tilanteita, että annettu todistus on esimerkiksi kadonnut. 10 euroa.

Maksusta ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa.

Henkilörekisteristä annettava ote 4 euroa. Maksusta ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen tiedot, on kulunut vähemmän kuin vuosi.

Erityistoimenpiteitä vaativa tieto

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:

Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 30 euroa

Vaativa tiedonhaku (työaika 2–5 h) 60 euroa

Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 120 euroa

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,50 euroa ja värillisiltä sivuilta 1,0 euroa.
Maksuista ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa.

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Lähetysmaksu

Jos asiakirjoja lähetetään postitse, ne lähetetään postiennakolla ja jokaisesta lähetyksestä peritään postimaksu ja lähetysmaksuna 2,50 euroa.

Mikäli erityistoimenpiteitä vaativa tieto annetaan muulla tavalla kuin postitse, tieto annetaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu.

Posti- ja lähetysmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Maksuttomat asiakirjat

Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta (muu kuin erityistoimenpiteitä vaativa asiakirja), kun

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
  • sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
  • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin (hallintolaki 8 §, 34 §).
  • asiakirjasta/pöytäkirjanotteesta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi,
  • viranomaisen henkilörekisteri:
    Tietosuojalain 1050/2018 mukaan henkilöllä on oikeus saada henkilörekisteristä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä itseään koskevat tiedot (tarkastusoikeus).
  • asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei saa periä lunastusta

Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.