Haluatko toimia vanhustyön asiantuntijana ja kehittää vanhustyön laatua?

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön ammattilainen avustaa iäkkäämpää henkilöä.

Koulutus

Vanhustyön erikoisammattitutkinto. Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, saattohoitaja (EAT).

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittanut saattohoitaja (EAT) osaa toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä. Hän osaa tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellaan palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten sekä suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa työryhmässä hoitoa huomioiden ihmisen perustarpeet, sairaudet sekä palliatiivisen tai saattohoidon erityispiirteet ja muun oireenmukaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon. Hän osaa arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa. Osaamisalan suorittanut osaa keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään. Hän osaa arvioida voimavarojaan sekä toimintaansa saattohoitajana.

Toteutus

Aloitus: voit aloittaa henkilökohtaistetusti milloin vaan. Oppisopimuksella voit aloittaa koska vaan. Monimuotokoulutus, joka muodostuu lähiopetuspäivistä oppilaitoksessa, ohjatusta itsenäisestä työskentelystä sekä käytännön työn harjoittelusta alan työpaikoissa.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen kesto määräytyy Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Tavoite

Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vanhustyön tehtävissä oman työnsä asiantuntijana. Hänellä on yksilöllistä osaamista ja laaja tietopohja vanhuksen ja hänen läheistensä tukemisessa, vanhustyön laadun kehittämisessä sekä vastuuhenkilönä vanhustyössä toimimisessa.

Tutkinnon suorittanut osaa arvioida omalla vastuualueellaan ikääntyneen ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja palvelutarvetta. Tutkinnon suorittanut edistää, ylläpitää, ohjaa, tukee ja auttaa ikääntyneen ihmisen mahdollisimman itsenäistä selviytymistä hyödyntäen erilaisia vanhuspalveluja. Hän osallistuu asiantuntijana omalla vastuualueellaan moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa vanhustyön palvelujen kehittämiseen.

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa välilehdessä Opintopolku.fi-palvelussa)

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus sopii henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä alan työkokemusta.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa:
– Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
– Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Lisäksi suoritetaan yksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:
– Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
– Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
– Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
– Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
– Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen, 30 osp
– Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
– Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen, 30 osp

Tutkinnon suoritus kestää suunnitellusti noin 1,5 vuotta.
Koulutuksessa on myös mahdollista suorittaa vain osa tutkinnosta, esimerkiksi yksi tutkinnon osa edeltävistä.

Hae mukaan:

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, hakulinkki (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmässä).

Aloitus: voit aloittaa henkilökohtaistetusti milloin vaan.

Koulutukseen valinta

Hakijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 600 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 250 € / tutkinnon osa.

Lisätiedot

Leena-Kaisa Laaksonen
puh. 044 705 7533
leena-kaisa.laaksonen@raseko.fi