Haluatko toimia vanhustyön asiantuntijana ja kehittää vanhustyön laatua?

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Koulutus

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Toteutus

Seuraava aloitus 15.1.2020. Voit kuitenkin hyvin hypätä mukaan vielä kevään aikana. Monimuotokoulutus, joka muodostuu lähiopetuspäivistä oppilaitoksessa, ohjatusta itsenäisestä työskentelystä sekä käytännön työn harjoittelusta alan työpaikoissa.

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen kesto määräytyy Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Tavoite

Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vanhustyön tehtävissä oman työnsä asiantuntijana. Hänellä on yksilöllistä osaamista ja laaja tietopohja vanhuksen ja hänen läheistensä tukemisessa, vanhustyön laadun kehittämisessä sekä vastuuhenkilönä vanhustyössä toimimisessa.

Tutkinnon suorittanut osaa arvioida omalla vastuualueellaan ikääntyneen ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja palvelutarvetta. Tutkinnon suorittanut edistää, ylläpitää, ohjaa, tukee ja auttaa ikääntyneen ihmisen mahdollisimman itsenäistä selviytymistä hyödyntäen erilaisia vanhuspalveluja. Hän osallistuu asiantuntijana omalla vastuualueellaan moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa vanhustyön palvelujen kehittämiseen.

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3397330

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus sopii henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä alan työkokemusta.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa:
– Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
– Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
– Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen.

Lisäksi suoritetaan yksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:

– Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
– Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
– Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä
– Kuolevan ihmisen hoitaminen

Koulutuksessa on myös mahdollista suorittaa vain osa tutkinnosta, esimerkiksi yksi tutkinnon osa edeltävistä.

Hae mukaan:

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, hakulinkki

Koulutukseen valinta

Hakijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella.

Kustannukset

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Omaehtoisena koulutuksen hinta on 600 € koko tutkinto (laskutetaan kolmessa erässä) tai 250 € / tutkinnon osa.

Lisätiedot

Leena-Kaisa Laaksonen
puh. 044 705 7533
leena-kaisa.laaksonen(at)raseko.fi