Työpaikkaohjaajakoulutukset on tarkoitettu työelämän edustajille, jotka toimivat tai haluaisivat toimia työpaikkaohjaajina koulutus- ja oppisopimusjaksoilla sekä osaamisen arvioijina näytöissä.

Koulutukset antavat valmiudet osallistua työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnitteluun, opiskelijan ohjaamiseen, palautteen antamiseen osaamisen kehittymisestä sekä osaamisen arviointiin.

Työpaikkaohjaaja

• osallistuu koulutussopimuksen toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa
• perehdyttää opiskelijan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
• ohjaa opiskelijaa koulutussopimus- tai oppisopimusjakson tavoitteiden mukaisesti
• arvioi oppimisen edistymistä, osaamisen hankkimisen onnistumista sekä mahdollisia näyttöjä
• antaa opiskelijalle palautetta
• varmistaa koulutussopimuksen tai oppisopimuksen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen


Koulutukset

Työpaikkaohjaajan starttivalmennus verkossa (1h)

Työpaikkaohjaajakoulutus: Työelämässä oppimisen ohjaaminen –verkkokoulutus (8 h)

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus: työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen (16h)

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajana toiminen, tutkinnon osa, 30 osp

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus: Hoiva-ala

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja koulutuksesta

Selene Jokisaari,
opettaja, kehittämisasiantuntija
puh. 044 705 7439
selene.jokisaari@raseko.fi

Linkkejä tärkeille sivustoille