Työpaikkaohjaajakoulutukset on tarkoitettu työelämän edustajille, jotka toimivat tai haluaisivat toimia työpaikkaohjaajina koulutus- ja oppisopimusjaksoilla sekä osaamisen arvioijina näytöissä.

Koulutukset antavat valmiudet osallistua työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnitteluun, opiskelijan ohjaamiseen, palautteen antamiseen osaamisen kehittymisestä sekä osaamisen arviointiin.

Työpaikkaohjaaja

• osallistuu koulutussopimuksen toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa
• perehdyttää opiskelijan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
• ohjaa opiskelijaa koulutussopimus- tai oppisopimusjakson tavoitteiden mukaisesti
• arvioi oppimisen edistymistä, osaamisen hankkimisen onnistumista sekä mahdollisia näyttöjä
• antaa opiskelijalle palautetta
• varmistaa koulutussopimuksen tai oppisopimuksen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen


Koulutukset

Työpaikkaohjaajan starttivalmennus

Työpaikkaohjaajakoulutus: Terveys- ja hyvinvointialan, verkkokoulutus (8h)

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus: Työelämässä oppimisen ohjaaminen –verkkokoulutus (8 h)

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus: työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen (16h)

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajana toiminen, tutkinnon osa, 30 osp

Perustutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutuksen täydennyskoulutus

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus: kaupan-alan ja marata-alojen yhteinen

Ei tutkintotavoitetta
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja koulutuksesta

Selene Jokisaari,
opettaja, kehittämisasiantuntija
puh. 044 705 7439
selene.jokisaari@raseko.fi

Linkkejä tärkeille sivustoille