Työpaikkaohjaajakoulutus

Toimitko tai haluaisitko toimia työpaikalla hankittavan osaamisen ohjaajana työpaikallasi?

Ohjaaja ohjaa toista henkilöä.

Seuraava työpaikkaohjaajakoulutus pidetään 3.11. – 1.12.2020 tiistaisin klo 12.15 – 15.30.
Koulutuksen voi suorittaa myös suppeammin verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksen aloitus tiistaina 8.9., 6.10. tai 10.11.2020.

Työpaikkaohjaaja

  • osallistuu koulutussopimuksen toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa
  • esittelee opiskelijan työyhteisön jäsenille
  • perehdyttää opiskelijan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
  • ohjaa opiskelijaa koulutussopimus- tai oppisopimusjakson tavoitteiden mukaisesti
  • arvioi oppimisen edistymistä, osaamisen hankkimisen onnistumista sekä mahdollisia näyttöjä
  • antaa opiskelijalle palautetta
  • varmistaa koulutussopimuksen tai oppisopimuksen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen

1. Työpaikkaohjaajakoulutus (16 tuntia) syksyllä 2020:

Koulutus on moduulimuotoinen ja sen voi suorittaa osin verkossa tai näytöllä työpaikalla. Koulutuksessa tehdään myös moduulin aiheeseen orientoivia tehtäviä, joista osa suoritetaan työpaikkaohjauksen tehtävinä omalla työpaikalla.

Koulutuksen aikataulut ja sisällöt

Moduuli 1 / tiistaina 3.11.2020 klo 12.15 – 15.30
Työpaikkaohjauksen perusteet: työpaikalla tapahtuvan koulutuksen uudet termit, koulutussopimus ja oppisopimus, työpaikkaohjaajan vastuut ja velvollisuudet

Moduuli 2 / tiistaina 10.11.2020 klo 12.15 – 15.30
Oppiminen, ohjaus ja perehdyttäminen

Moduuli 3 / tiistaina 24.11.2020 klo 12.15 – 15.30
Osaamisen arviointi

Moduuli 4 / tiistaina 1.12.2020 klo 12.15 – 15.30
Erityisohjaus ja monikulttuurinen ohjaus

Työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin moduuleihin. Yksittäisten moduulien suorittamisesta todistukseksi annetaan opintosuoritusote.

2. Työpaikkaohjaajakoulutus verkossa (8 h):

Verkkokoulutus sisältää itsenäistä tehtäviä ja osallistumisen kahteen verkkokeskusteluun Microsoft Teamsissa.

– Sisältö:
osio 1. Alkuvaiheen suunnittelu
osio 2. Työelämässä oppiminen
osio 3. Osaamisen arviointi.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Haku koulutukseen

1. Hae koulutukseen, jossa on lähiopetusta (yht. 16 h) >> (linkki löytyy kohdesivun alalaidasta)
2. Hae pelkkänä verkkokoulutuksena (8 h) toteutettavaan koulutukseen >> (linkki löytyy kohdesivun alalaidasta)

3. Jos olet kiinnostunut lyhyt-/täydennyskoulutuksesta (4 tuntia), ota yhteyttä opettajaan.

Voimme järjestää erillisen lyhytkoulutuksen seuraavista teemoista:
– Näyttöjen arviointi
– Monikulttuurinen ohjaus
– Digiohjaus

Verkkokoulutuksen aloitus tiistaina 8.9.2020, 6.10.2020 tai 10.11.2020.

Lisätietoja antaa

Selene Jokisaari,
opettaja, kehittämisasiantuntija
puh. 044 705 7439
selene.jokisaari@raseko.fi