Työpaikkaohjaajakoulutus

Toimitko tai haluaisitko toimia työpaikalla hankittavan osaamisen ohjaajana työpaikallasi?

Ohjaaja ohjaa toista henkilöä.

Seuraava työpaikkaohjaajakoulutus pidetään 20.4. – 11.5.2021 tiistaisin klo 12.15 – 15.30.
Koulutuksen voi suorittaa myös suppeammin verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksen aloitus maanantaina 25.1.2021 tai tiistaina 30.3.2021.

Työpaikkaohjaaja

 • osallistuu koulutussopimuksen toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa
 • esittelee opiskelijan työyhteisön jäsenille
 • perehdyttää opiskelijan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
 • ohjaa opiskelijaa koulutussopimus- tai oppisopimusjakson tavoitteiden mukaisesti
 • arvioi oppimisen edistymistä, osaamisen hankkimisen onnistumista sekä mahdollisia näyttöjä
 • antaa opiskelijalle palautetta
 • varmistaa koulutussopimuksen tai oppisopimuksen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen

Starttivalmennus uusille työpaikkaohjaajille

Verkkokoulutuksen aloitus on samalla perehdytysinfo uusille työpaikkaohjaajille: Työelämässä oppimisen termit, osapuolten vastuut ja tehtävät, koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu.

Verkkokoulutusten aloitukset ja linkit koulutuksiin:

Maanantaina 25.1.2021 klo 13.00 – 14.30, linkki Microsoft Teamsiin

Tiistaina 30.3.2021 klo 13.00 – 14.30, linkki Microsoft Teamsiin

1. Työpaikkaohjaajakoulutus verkossa (8 h):

  1. ma 25.1.2021 klo 13.00 – 14.30 verkkokoulutuksen aloitus/perehdytys uusille työpaikkaohjaajille
   (Huom.! Verkkokoulutuksen aloitus on samalla perehdytysinfo uusille työpaikkaohjaajille): Työelämässä oppimisen termit, osapuolten vastuut ja tehtävät, koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu.
   ti 9.2.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutus 2. koulutuspäivä: työelämässä oppimisen ohjaus, haastavat ohjaustilanteet, oppimisvaikeuksien ja monikulttuurisuuden huomioiminen ja palaute osaamisen kehittymisestä.
   ti 16.2.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutus 3. koulutuspäivä: osaamisen arviointi näytöissä.
  2. ti 30.3.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutuksen aloitus/perehdytys uusille työpaikkaohjaajille
   (Huom.! Verkkokoulutuksen aloitus on samalla perehdytysinfo uusille työpaikkaohjaajille):
   Työelämässä oppimisen termit, osapuolten vastuut ja tehtävät, koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu.
   ti 6.4.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutus 2. koulutuspäivä: työelämässä oppimisen ohjaus, haastavat ohjaustilanteet, oppimisvaikeuksien ja monikulttuurisuuden huomioiminen ja palaute osaamisen kehittymisestä.
   ti 13.4.2021 klo 13.00 – 14.30: verkkokoulutus 3. koulutuspäivä: osaamisen arviointi näytöissä.

2. Työpaikkaohjaajakoulutus: Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen (16 tuntia) 2021:

Koulutus on moduulimuotoinen ja sen voi suorittaa osin verkossa tai näytöllä työpaikalla. Koulutuksessa tehdään myös moduulin aiheeseen orientoivia tehtäviä, joista osa suoritetaan työpaikkaohjauksen tehtävinä omalla työpaikalla.

Koulutuksen aikataulut ja sisällöt

Moduuli 1 / tiistai 20.4.2021 klo 12.15 – 15.30
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu.

Moduuli 2 / tiistaina 27.4.2021 klo 12.15 – 15.30
Oppiminen, ohjaus ja palautteenanto.

Moduuli 3 / tiistaina 4.5.2021 klo 12.15 – 15.30
Ohjaus: Erityisohjaus ja monikulttuurinen ohjaus.

Moduuli 4 / tiistaina 11.5.2021 klo 12.15 – 15.30
Arvioijana toimiminen näytöissä.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin moduuleihin. Yksittäisten moduulien suorittamisesta todistukseksi annetaan opintosuoritusote.

3. Työpaikkaohjaajana toiminen (30 osaamispistettä) -tutkinnon osa

Jos olet toiminut aiemmin työpaikkaohjaajana tai haluat syventää työpaikkaohjausosaamistasi, voit suorittaa Työpaikkaohjaajana toimiminen – ammattitutkinnon osan. Tutkinnon-osan suorittamiseen voi valmentautua osallistumalla Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen -koulutukseen.

Lisätietoa: Hannele Lindgren, p.044 705 7444, hannele.lindgren@raseko.fi.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Haku koulutukseen

1. Hae pelkkänä verkkokoulutuksena (8 h) toteutettavaan koulutukseen (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).
2. Hae koulutukseen, jossa on lähiopetusta (yht. 16 h) (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).
3. Hae Työpaikkaohjaajana toimiminen (30 osaamispistettä) -tutkinnon osaan
(avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Lisätietoja antaa

Selene Jokisaari,
opettaja, kehittämisasiantuntija
puh. 044 705 7439
selene.jokisaari@raseko.fi

Linkkejä tärkeille sivustoille

Osaamisen arviointiopas työpaikoille (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Työpaikkaohjaajan työkalupakki (linkki avautuu uuteen välilehteen Ohjaan.fi sivustolle).

Työpaikkaohjaajan roolit ja tehtävät (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ohjaan – Tukea ja työvälineitä työpaikkaohjaajan arkeen (linkki avautuu uuteen välilehteen Ohjaan.fi sivustolle).

Toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista koottu aktiivinen toimijaverkosto Laakeri (linkki avautuu uuteen välilehteen Laakerin sivustolle).

Osaamisen tunnistaminen (linkki avautuu Osaan.fi sivustolle).