Työpaikkaohjaaja

  • osallistuu koulutussopimuksen toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa
  • esittelee opiskelijan työyhteisön jäsenille
  • perehdyttää opiskelijan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
  • ohjaa opiskelijaa koulutussopimus- tai oppisopimusjakson tavoitteiden mukaisesti
  • arvioi oppimisen edistymistä, osaamisen hankkimisen onnistumista sekä mahdollisia näyttöjä
  • antaa opiskelijalle palautetta
  • varmistaa koulutussopimuksen tai oppisopimuksen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen

Koulutukset

Kenelle: valmennus sopii uusille työpaikkaohjaajille, jotka haluavat tiivistetysti tietoa työpaikkaohjaajan tehtävistä​ ja työelämässä oppimisen perustermeistä: koulutussopimus, oppisopimus, HOKS, osaamisperusteisuus.

To 10.3.2022 klo 13.00 14.30

Valmennus toteutetaan verkkovalmennuksena Teamsissa. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Valmennukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen

​Valmennus on samalla Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutuksen aloitus.​

Valmennukseen osallistuva voi halutessaan jatkaa verkkokoulutusta.

Terveys- ja hyvinvointialan oma ryhmä (8 tuntia)

To 3.2.2022 klo 13.00 – 14.30 verkkokoulutuksen aloitus: työelämässä oppimisen termit, osapuolten vastuut ja tehtävät, koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu.
To 10.2.2022 klo 13.00 – 14.30 työelämässä oppimisen ohjaus:
haastavat ohjaustilanteet ja palaute osaamisen kehittymisestä.
To 17.2.2022 klo 13.00 – 14.30 osaamisen arviointi näytöissä.

Koulutus toteutetaan verkossa Microsoft Teamsissa.

Liittymislinkki koulutuksen verkkotapaamisiin Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoa: Katja Saarinen, puh. 044 705 7542, katja.saarinen@raseko.fi

Työelämässä oppimisen ohjaaminen –verkkokoulutus
(8 tuntia)

To 10.3.2022 klo 13.00-14.30 verkkokoulutuksen aloitus: työelämässä oppimisen
termit, osapuolten vastuut ja tehtävät, koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu. Huom.! Verkkokoulutuksen aloitus on samalla perehdytysinfo uusille työpaikkaohjaajille.
To 24.3.2022 klo 13.00 – 14.30 työelämässä oppimisen ohjaus: ohjaustilanteet ja palaute osaamisen kehittymisestä.
To 31.3.2022 klo 13.00 – 14.30 osaamisen arviointi näytöissä.

Koulutus toteutetaan verkossa Microsoft Teamsissa.

 Liittymislinkki koulutuksen verkkotapaamisiin: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 Lisätietoa: Hannele Lindgren, puh. 044 705 7444, hannele.lindgren@raseko.fi

Koulutus on moduulimuotoinen ja sen voi suorittaa osin verkossa tai näytöllä työpaikalla. Koulutuksessa tehdään myös moduulin aiheeseen orientoivia tehtäviä, joista osa suoritetaan työpaikkaohjauksen tehtävinä omalla työpaikalla.

Koulutuksen aikataulut ja sisällöt

Moduuli 1 / tiistai 19.4.2022 klo 12.15 – 15.30
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu.

Moduuli 2 / tiistaina 26.4.2022 klo 12.15 – 15.30
Oppiminen, ohjaus ja palautteenanto.

Moduuli 3 / tiistaina 3.5.2022 klo 12.15 – 15.30
Ohjaus: Erityisohjaus ja monikulttuurinen ohjaus.

Moduuli 4 / tiistaina 10.5.2022 klo 12.15 – 15.30
Arvioijana toimiminen näytöissä.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin moduuleihin. Yksittäisten moduulien suorittamisesta todistukseksi annetaan opintosuoritusote.

Paikka: Rasekon ammattiopisto, Juhaninkuja 1, Raisio.

Jos olet toiminut aiemmin työpaikkaohjaajana ja haluat syventää ohjausosaamistasi, voit suorittaa Työpaikkaohjaajana toimiminen – ammattitutkinnon osan.

Lisätietoa: Hannele Lindgren, puh. 044 705 7444, hannele.lindgren@raseko.fi

Miten tukea ja ohjata työpaikalla opiskelijaa, jolla on oppimisvaikeuksia. Käytännön vinkkejä ja työkaluja erilaisiin ohjaustilanteisiin. Kouluttajina Rasekon eritysopettajat.

Paikka: Rasekon ammattiopisto, Eeronkuja 3, Raisio (tila EK3-C288/289)

Lisätietoa: Heli Kalluinen puh. 044 705 7549, heli.kalluinen@raseko.fi

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Haku koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus: Terveys- ja hyvinvointialan, verkkokoulutus (8h)

Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus: Työelämässä oppimisen ohjaaminen –verkkokoulutus (8 h)

Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus: työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen (16h)

Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajana toiminen (30 osaamispistettä) -tutkinnon osa

Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutuksen täydennyskoulutus

Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Selene Jokisaari,
opettaja, kehittämisasiantuntija
puh. 044 705 7439
selene.jokisaari@raseko.fi

Linkkejä tärkeille sivustoille