Tutkintojen rakenne

Ammatillisen perustutkinnon (pt) laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinnon opinnot sisältävät pakollisia ja valinnaisia
ammatillisia tutkinnon osia sekä yhteisiä tutkinnon osia (YTO).
Ammattitutkinnon (at) laajuus on 120 tai 150 osaamispistettä (osp)
ja erikoisammattitutkinnon (eat) 180 osp.

Perustutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sisältävät vain ammatillisia tutkinnon osia.

Opiskelija voi koko tutkinnon suorittamisen sijaan suorittaa halutessaan vaikka vain yhden tutkinnon osan. Tämä on hyvä tapa lisätä omaa osaamistaan alalla tai vaikka kokeilla kokonaan uutta alaa.

Kaikkien tutkintojen perusteet löytyvät Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta: https://eperusteet.opintopolku.fi (Ammatillinen koulutus).

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) perustutkinnoissa

Yhteisten tutkinnon osien (YTO) laajuus on yhteensä 35 osp ja ne koostuvat kolmesta tutkinnon osasta, ns. YTO-korista.

Näitä ovat
– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, väh. 11 osp
– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, väh. 6 osp
– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, väh. 9 osp

Huom! Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy valinnaisia osaamistavoitteita yhdeksän osaamispistettä opiskelijan polkuvalinnan mukaan . Polkuvalinta tehdään viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden tammikuussa. Pakolliset yhteiset tutkinnon osat sekä yhteisten tutkinnon osien polkuopinnot ovat yhteensä 35 osaamispistettä.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OTO-opinnot)

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan edellytyksiä osallistua ammatilliseen tutkintokoulutukseen. Rasekossa tarjottavat OTO-opinnot ovat suomi toisena kielenä, englannin, matematiikan, digitaalisen toiminnan sekä työelämässä ja yhteiskunnassa toimimisen opintoja. OTO-opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Ne voivat olla esimerkiksi suomen kielen koulutusta niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat vahvistusta suoritettavaan tutkintoon liittyvässä sanastossa tai alaan liittyvien kirjallisten aineistojen tuottamisessa. OTO-opintojen avulla voidaan vahvistaa myös matemaattisia ja vieraan kielen perusvalmiuksia tai tukea opiskelijaa erilaisissa kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyvissä haasteissa.

OTO-opinnoista ei kerry osaamispisteitä eikä niitä voi sellaisenaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot auttavat selviämään yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteista. OTO-opinnoista saat lisätietoa vastuuopettajaltasi.

Jatko-opintokelpoisuus

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Perustutkinnon suoritettuasi voit tulla valituksi korkeakouluopintoihin joko todistus- tai pääsykoevalinnan kautta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat tulla valituiksi pääsykokeen tai avoimen korkeakouluväylän kautta. Tarkista kunkin korkeakoulun ajantasaiset valintaperusteet Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Korkeakoulu ei ole ainoa mahdollisuus hankkia lisää osaamista. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ja muutaman vuoden työelämäkokemuksen jälkeen voit halutessasi jatkaa opiskelua myös ammatillisessa koulutuksessa. Ammatti- ja tai erikoisammattitutkintojen avulla voit hankkia syvempää tietoa ja taitoa omalta ammattialaltasi tai valmentautua vaikkapa esimieheksi tai yrittäjäksi. Aina ei ole myöskään pakko opiskella koko tutkintoa vaan omaa osaamistaan voi lisätä myös yksittäisillä tutkinnon osilla. www.raseko.fi/jatkuva-haku