Tutkintojen rakenne

Ammatillisen perustutkinnon (pt) laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinnon opinnot sisältävät pakollisia ja valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia sekä yhteisiä tutkinnon osia (YTO).
Ammattitutkinnon (at) laajuus on 120 tai 150 osaamispistettä (osp) ja erikoisammattitutkinnon (eat) 180 osp.

Perustutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sisältävät vain ammatillisia tutkinnon osia. Ammattitutkinnon (at) laajuus on 120 tai 150 osaamispistettä ja erikoisammattitutkinnon (eat) 180 osaamispistettä.

Opiskelija voi koko tutkinnon suorittamisen sijaan suorittaa halutessaan vaikka vain yhden tutkinnon osan. Tämä on hyvä tapa lisätä omaa osaamistaan alalla tai vaikka kokeilla kokonaan uutta alaa.

Kaikkien tutkintojen perusteet löytyvät Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta: Kaikkien tutkintojen perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa).

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) perustutkinnoissa

Yhteisten tutkinnon osien (YTO) laajuus on yhteensä 35 osp ja ne koostuvat kolmesta tutkinnon osasta, ns. YTO-korista.

Näitä ovat
– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, väh. 11 osp
– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, väh. 6 osp
– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, väh. 9 osp

Huom! Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy valinnaisia osaamistavoitteita yhdeksän osaamispistettä opiskelijan polkuvalinnan mukaan . Polkuvalinta tehdään viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden tammikuussa. Pakolliset yhteiset tutkinnon osat sekä yhteisten tutkinnon osien polkuopinnot ovat yhteensä 35 osaamispistettä.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA-opinnot)

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan edellytyksiä osallistua ja suorittaa ammatillinen tutkintokoulutus. Rasekossa OPVA-opinnot suunnitellaan  opiskelijoiden tarpeiden mukaan yhdessä vastuuopettajien kanssa. OPVA-tarjonnasta saat lisää tietoa vastuuopettajaltasi ja opoltasi.

OPVA-opinnot eivät kerrytä osaamispisteitä eikä niitä voi sellaisenaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Jatko-opintokelpoisuus

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto suorittaminen antaa yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Perustutkinnon suoritettuasi voit tulla valituksi korkeakouluopintoihin joko todistus- tai pääsykoevalinnan kautta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat tulla valituiksi pääsykokeen tai avoimen korkeakouluväylän kautta. Tarkista kunkin korkeakoulun ajantasaiset valintaperusteet Opintopolusta (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa).

Korkeakoulu ei ole ainoa mahdollisuus hankkia lisää osaamista. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ja muutaman vuoden työelämäkokemuksen jälkeen voit halutessasi jatkaa opiskelua myös ammatillisessa koulutuksessa. Ammatti- ja tai erikoisammattitutkintojen avulla voit hankkia syvempää tietoa ja taitoa omalta ammattialaltasi tai valmentautua vaikkapa esimieheksi tai yrittäjäksi. Aina ei ole myöskään pakko opiskella koko tutkintoa vaan omaa osaamistaan voi lisätä myös yksittäisillä tutkinnon osilla.
Rasekon jatkuvan haun koulutukset.