Perustutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon (pt) laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinnon opinnot sisältävät pakollisia ja valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia sekä yhteisiä tutkinnon osia (YTO).

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatillisiin tutkinnonosiin sisältyy tutkintokohtaisia lupa- ja korttikoulutuksia. Yhteisissä tutkinnonosissa opiskellaan viestintä- ja vuorovaikutusosaamista kuten kieliä, matemaattisluonnontieteellisiä aineita sekä yhteiskunta- ja työelämätaitoja, esimerkiksi yrittäjyyttä ja työkyvyn ylläpitämistä.

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, lukio-opintoja tai korkeakouluopintoja.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVAn laajuus on 2 – 38 viikkoa opiskelijan omien tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaan. Yhteishakuun saa kuusi pistettä suoritettuaan koulutusta vähintään 19 viikkoa.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sisältävät vain ammatillisia tutkinnon osia. Ammattitutkinnon (at) laajuus on 120 tai 150 osaamispistettä ja erikoisammattitutkinnon (eat) 180 osaamispistettä.

Opiskelija voi koko tutkinnon suorittamisen sijaan suorittaa halutessaan vaikka vain yhden tutkinnon osan. Tämä on hyvä tapa lisätä omaa osaamistaan alalla tai vaikka kokeilla kokonaan uutta alaa.

Kaikkien tutkintojen perusteet löytyvät Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) perustutkinnoissa

Yhteisten tutkinnon osien (YTO) laajuus on yhteensä 35 osp ja ne koostuvat kolmesta tutkinnon osasta, ns. YTO-korista.

Näitä ovat
– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, väh. 11 osp
– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, väh. 6 osp
– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, väh. 9 osp

Huom! Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy valinnaisia osaamistavoitteita yhdeksän osaamispistettä opiskelijan polkuvalinnan mukaan . Polkuvalinta tehdään viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden tammikuussa. Pakolliset yhteiset tutkinnon osat sekä yhteisten tutkinnon osien polkuopinnot ovat yhteensä 35 osaamispistettä.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA-opinnot)

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan edellytyksiä osallistua ja suorittaa ammatillinen tutkintokoulutus. OPVA-opinnot eivät kerrytä osaamispisteitä eikä niitä voi sellaisenaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa.