Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Kaksi naista tietokonenäyttöjen edessä työskentelemässä.

Koulutus

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Toteutus

Monimuoto-opinnot / suoraan tutkintoon

Toteutusaika

Alan koulutuspaikat ovat toistaiseksi täynnä. Kysy opettajalta mahdollisuudesta aloittaa koulutus oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Hae mukaan:

Alan koulutuspaikat ovat toistaiseksi täynnä. Kysy opettajalta mahdollisuudesta aloittaa koulutus oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Toteutuspaikka

Raision Eeronkujan toimipiste

Kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden tietotekniikkapalvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä.

Tutkinnon osat
(suoritettava kolme tutkinnon osaa, yksi pakollinen ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa)

Pakollinen tutkinnon osa
– Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat
(näistä suoritettava kaksi)
• Ohjelmiston suunnittelu
• Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto
• Palvelin- ja työasematuessa toimiminen
• Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen
• Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tieto- ja viestintätekniikan alan peruskoulutus ja kokemusta alan työtehtävistä. Koulutus sopii jatko-opinnoiksi esimerkiksi datanomeille muutaman vuoden työkokemuksen kartuttamisen jälkeen.

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman tutkintokoulutusta.

Lisätietoja antavat

Mikko Viljanen
puh. 044 705 7487
mikko.viljanen@raseko.fi

Mikko Karilainen
puh. 044 705 7669
mikko.karilainen@raseko.fi

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)