Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Haluatko rakennusalan monitaitoiseksi perusammattilaiseksi, jonka tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen työt? Rakentajan ammatissa tarvitaan kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja hyvää fyysistä kuntoa.

Tutkinto: Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja, talonrakennuksen osaamisala

Yhteishaku on päättynyt. Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!

Talonrakentajaksi voi opiskellaRaision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on 38 (v. 2018).


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opinnot ovat erittäin käytännönläheisiä ja niissä voi erikoistua esimerkiksi puurakentamiseen, muuraukseen, teräsrakentamiseen tai korjausrakentamiseen.  Kaikille pakollinen osa on perustustyöt. Talonrakennuksen koulutusohjelmassa suoritetaan lisäksi pakollisena osan runkovaiheen työt. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa.

Työssäoppimista on  runsaasti. Työssäoppimisjaksojen aikana syvennetään osaamista aidoissa työympäristöissä. Osan työssäoppimisesta voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana myös hätäensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.


Työllistyminen: Rakennusmiehet työskentelevät pääasiassa rakennusliikkeiden ja rakennustuoteteollisuuden palveluksessa.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: rakennusmies, kirvesmies, mittamies, muurari, raudoittaja, elementtiasentaja, ikkuna- ja oviasentaja, kattoasentaja, laatoittaja


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Ruotsissa) sekä Aasiassa (mm. Kiinassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (esim. insinööri AMK, rakennusmestari AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen (esim. rakennuspeltisepän ammattitutkinto) tai erikoisammattitutkintojen (esim. talonrakennusalan erikoisammattitutkinto) avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Niina Salama, niina.salama (at) raseko.fi, puh. 044 705 7443
Koulutuspäällikkö: Pertti Grönholm, pertti.gronholm(at)raseko.fi, puh. 044 705 7649

Lue lisää talonrakennuksesta ammattina täältä: http://www.rakentaja.fi/artikkelit/439/rakennusalan_ammatit.htm

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667905/reformi/tiedot

 Opiskelen Raision ammattiopistossa talonrakentajaksi, koska…

”Olen rakennusalalla, koska tykkään tehdä käsillä töitä.”
”Aion jatko-opintojen kautta rakennusmestariksi.”
”Tykkään suunnitella ja rakentaa uutta.”