Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentti tietokoneella.

Jos olet kiinnostunut monipuolisesta tehtäväkuvasta CAD-piirtämisen ja projektinhallinnan parissa, voivat suunnitteluassistentin opinnot olla sinulle oikea valinta. Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat tietokoneavusteinen tekninen piirtäminen ja -suunnittelu, 3D-mallintaminen, suunnitteluun liittyvien julkaisujen laatiminen, dokumenttien kokoaminen, digitalisointi ja tuottaminen sekä asiakaspalvelu ja toimistotyöt.

Tutkinto: Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentiksi voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä.
Aloituspaikkoja kevään 2022 yhteishaussa on 16 kpl.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opiskelu sisältää mm. teknistä ja koneteknistä suunnittelua, CAD/CAM-ohjelmistojen käyttöä, tietomallien käyttöä, mallintamista, toimistotöitä, tilasuunnitelmien tuottamista, julkaisujen laatimista ja projektinhallintaa. Opinnoissa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Suunnitteluprojektissa toimiminen) ja toimialakohtaiset osat Teollisuuden suunnittelussa toimiminen ja Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla syvennät osaamistasi mm. 3D-mallien muodostamisen ja tulostamisen saralla.


Työllistyminen: Suunnitteluassistenttina voit työskennellä erilaisten teollisuusyritysten, insinööri- tai arkkitehtitoimistojen tai julkisen sektorin palveluksessa suunnitteluprojektien avustavissa ja tukevissa työtehtävissä. Piirtämisen ja mallintamisen lisäksi työnkuvaasi voivat kuulua mm. erilaiset elinkaaren hallinnan tehtävät sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden laatiminen.

Ammatteja: tekninen piirtäjä, koneenpiirtäjä, suunnitteluavustaja, dokumentoija, avustava suunnittelija, cad-piirtäjä, mallintaja, tekninen sihteeri


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan vähintään neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää kaksoistutkinnosta.


Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen  tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Outi Penkkala, puh. 044 705 7640, outi.penkkala@raseko.fi
Vastuuopettaja: Tommi Nurmi, puh. 044 705 7635, tommi.nurmi@raseko.fi
Opettaja: Petri Linkoala, puh. 040 078 0201, petri.linkoala@raseko.fi

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa).