Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti

Jos olet kiinnostunut monipuolisesta tehtäväkuvasta CAD-piirtämisen ja projektinhallinnan parissa, voivat suunnitteluassistentin opinnot olla sinulle oikea valinta. Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat tietokoneavusteinen tekninen piirtäminen ja -suunnittelu, 3D-mallintaminen, suunnitteluun liittyvien julkaisujen laatiminen, dokumenttien kokoaminen ja tuottaminen sekä asiakaspalvelu ja toimistotyöt.

Tutkinto: Teknisen suunnittelun perustutkinto, osaamisala Teollisuuden suunnittelu

Suunnitteluassistentiksi voit opiskella Raision Eeronkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja yhteishaussa oli 18 (v. 2019).

Yhteishaku vuodelle 2019 on päättynyt. Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan sitä kautta tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opiskelu sisältää mm. teknistä ja koneteknistä suunnittelua, CAD/CAM-ohjelmistojen käyttöä, mallintamista, toimistotöitä, tilasuunnitelmien tuottamista, julkaisujen laatimista ja projektinhallintaa. Rasekossa voit opiskella teollisuuden suunnittelun toimialakohtaisia opintoja. Opinnoissa on kaksi pakollista tutkinnon osaa (Suunnitteluprojektissa toimiminen ja Teollisuuden suunnittelussa toimiminen). Valinnaisilla tutkinnon osilla syvennät osaamistasi mm. tehdassuunnittelussa toimimisen, 3D-skannaamisen ja pistepilvien hyödyntämisen tai 3D-mallin muodostamisen ja tulostamisen saralla.


Työllistyminen: Suunnitteluassistenttina voit työskennellä erilaisten teollisuusyritysten, insinööritoimistojen tai julkisen sektorin palveluksessa suunnitteluprojektien avustavissa ja tukevissa työtehtävissä. Piirtämisen ja mallintamisen lisäksi työnkuvaasi voivat kuulua mm. erilaiset elinkaaren hallinnan tehtävät sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden laatiminen.

Ammatteja: tekninen piirtäjä, koneenpiirtäjä, suunnitteluavustaja, dokumentoija


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Islannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.


Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen  tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Eeva-Mari Kallio, eeva-mari.kallio(at)raseko.fi, puh. 044 705 7616
Koulutuspäällikkö: Tommi Nurmi, puh. 044 705 7635,tommi.nurmi (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/4221361