Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Tarjoilija kahvilassa.

Koulutus antaa valmiudet syventää myynti- ja asiakaspalveluosaamista valitun osaamisalan tehtävissä. Tutkinnon suorittanut saa valmiudet toimia tehtävissä, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, ystävällisesti ja vastuullisesti. Hän osaa toimia yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti itsenäisesti ja työryhmässä. Koulutus antaa valmiudet noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja sekä arvioida ja kehittää omaa työtään.

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
• baarin asiakaspalvelun osaamisala, baarimestari
• ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Tutkinnon perusteet (linkki avautuu toisessa väälilehdessä Opintopolku.fi-palvelussa).


Koulutus

Asiakaspalveluosaajaksi Rasekosta, ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
• baarin asiakaspalvelun osaamisala, baarimestari
• ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisena päiväkoulutuksena iltapäivisin. Opiskelu sisältää 1 – 4 lähipäivää / kk sekä etäopetusta ja työelämässä tapahtuvaa oppimista henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Lähipäivät sisältävät erilaisia oppimisympäristöjä ja osaamistasi pääset myös kehittämään osallistumalla Rasekon monipuolisiin FoodLaboratoryn koulutuksiin. FoodLaboratoryssa järjestetään koulutuksia mm. maustamisesta, erityisruokavalioista, juurileivonnasta, fermentoinnista, jäätelön valmistuksesta, villiyrteistä ja paljon muista mielenkiintoisista aiheista.

Tule kehittämään ammattitaitoasi! FoodLaboratoryn koulutukset löydät www.raseko.fi/raseko-food-laboratory

Toteutusaika

Aloitus sopimuksen mukaan henkilökohtaistetusti pitkin vuotta.

Hae mukaan tutkintoa suorittamaan:

Monimuoto-opintojen haku: Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, hakulinkki (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Toteutuspaikka

Rasekon Raision toimipisteet (Eeronkuja 3 ja Juhaninkuja 1). Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin sekä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan työpaikalla näytöissä.

Kuvaus

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta:
• Ravintolan tarjoilutyössä toimiminen (40 osp)

ja yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta:
• Baarityössä toimiminen (45 osp) tai
• Ruokaravintolassa toimiminen (45 osp)

sekä valinnaisista tutkinnon osista (35 osp)

Kaikille yhteisten myynti- ja asiakaspalvelusisältöjen lisäksi perehdytään laatutietoiseen, kannattavaan, tulokselliseen, ystävälliseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Tutkinnon suorittettuasi osaat toimia yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti itsenäisesti ja työryhmässä. Koulutus antaa sinulle valmiudet noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja sekä arvioida ja kehittää omaa työtäsi.

Ammattitutkinnossa voit erikoistua baarin tai ravintolan asiakaspalvelutehtäviin.
Baarin asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut baarimestari osaa
• esitellä, suositella ja myydä baarin alkoholittomia ja alkoholipitoisia juomatuotteita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä juomasekoituksia
• käyttää baarin koneita, laitteita ja perustyövälineitä
• käsitellä maksuvälineitä, tehdä myyntitilitykset ja toimia kannattavasti sekä tietää hinnoittelun periaatteet
• tehdä inventointiin, varastokirjanpitoon ja varaston kiertoon liittyvät tehtävät.

Ravintolan asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut tarjoilija osaa
• esitellä, suositella, myydä ja tarjoilla ravintolan ruoka- ja juomatuotteita
• palvella asiakkaita oma-aloitteisesti, ystävällisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimia yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti
• kertoa asiakkaille myytävien ruoka-annosten raaka-aineet ja valmistustavat
• palvella erikoisruokavalioita tarvitsevia asiakkaita
• käsitellä maksuvälineitä, tehdä myyntitilitykset ja toimia kannattavasti
• käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, koneita ja laitteita.


Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan baarin tai ravintolan asiakaspalvelutehtävissä. Sinulla on jo aiempaa kokemusta ravintolan asiakaspalvelutehtävistä ja haluat kehittää osaamistasi ravintolan asiakaspalvelussa.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, lähtötasosi huomioiden.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Mari Vartiainen
puh. 044 705 7608
mari.vartiainen@raseko.fi