Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Koulutus antaa valmiudet syventää myynti- ja asiakaspalveluosaamista valitun osaamisalan tehtävissä. Tutkinnon suorittanut saa valmiudet toimia tehtävissä, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, ystävällisesti ja vastuullisesti. Hän osaa toimia yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti itsenäisesti ja työryhmässä. Koulutus antaa valmiudet noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja sekä arvioida ja kehittää omaa työtään.

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
• baarin asiakaspalvelun osaamisala, baarimestari
• ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)


Koulutus

Asiakaspalveluosaajaksi Rasekosta, ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
• baarin asiakaspalvelun osaamisala, baarimestari
• ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisena päiväkoulutuksena iltapäivisin. Opiskelu sisältää 1 – 4 lähipäivää / kk sekä etäopetusta ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Toteutusaika

Monimuoto-opintoihin voit hypätä mukaan henkilökohtaistetusti pitkin vuotta.

Hae mukaan tutkintoa suorittamaan:

Monimuoto-opintojen haku: Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, hakulinkki

Toteutuspaikka

Rasekon Raision toimipisteet (Eeronkuja 3 ja Juhaninkuja 1). Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin sekä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan työpaikalla näytöissä.

Kuvaus

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta:
• Ravintolan tarjoilutyössä toimiminen (40 osp)

ja yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta:
• Baarityössä toimiminen (45 osp) tai
• Ruokaravintolassa toimiminen (45 osp)

sekä valinnaisista tutkinnon osista (35 osp)

Kaikille yhteisten myynti- ja asiakaspalvelusisältöjen lisäksi perehdytään laatutietoiseen, kannattavaan, tulokselliseen, ystävälliseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Tutkinnon suorittettuasi osaat toimia yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti itsenäisesti ja työryhmässä. Koulutus antaa sinulle valmiudet noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja sekä arvioida ja kehittää omaa työtäsi.

Ammattitutkinnossa voit erikoistua baarin tai ravintolan asiakaspalvelutehtäviin.
Baarin asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut baarimestari osaa
• esitellä, suositella ja myydä baarin alkoholittomia ja alkoholipitoisia juomatuotteita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä juomasekoituksia
• käyttää baarin koneita, laitteita ja perustyövälineitä
• käsitellä maksuvälineitä, tehdä myyntitilitykset ja toimia kannattavasti sekä tietää hinnoittelun periaatteet
• tehdä inventointiin, varastokirjanpitoon ja varaston kiertoon liittyvät tehtävät.

Ravintolan asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut tarjoilija osaa
• esitellä, suositella, myydä ja tarjoilla ravintolan ruoka- ja juomatuotteita
• palvella asiakkaita oma-aloitteisesti, ystävällisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimia yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti
• kertoa asiakkaille myytävien ruoka-annosten raaka-aineet ja valmistustavat
• palvella erikoisruokavalioita tarvitsevia asiakkaita
• käsitellä maksuvälineitä, tehdä myyntitilitykset ja toimia kannattavasti
• käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, koneita ja laitteita.


Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan baarin tai ravintolan asiakaspalvelutehtävissä. Sinulla on jo aiempaa kokemusta ravintolan asiakaspalvelutehtävistä ja haluat kehittää osaamistasi ravintolan asiakaspalvelussa.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, lähtötasosi huomioiden.

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Pia Toivanen
pia.toivanen@raseko.fi
puh. 044 705 7534