Raseko FabLab on avoin digitaalinen kehittämisympäristö, joka toimii Rasekon oppimisympäristönä ja innovaatiotilana alueen pk-yrityksille. Raseko Food Laboratory on Rasekon uusin kehittämisyksikkö, joka tarjoaa monimuotoisesti artesaani- ja lähiruokaan liittyvää opetusta ja ohjausta alan opiskelijoille ja työntekijöille sekä yrityksille ja yrittäjäksi haluaville. 

Raseko FabLab ja Raseko Food Laboratory

Pohdimme Rasekossa vuonna 2016, onko alueellamme tilausta digitaalisen valmistuksen oppimisympäristölle. Nyt kaksi vuotta myöhemmin olemme varmoja siitä, että on. Raseko FabLab on aloittanut toimintansa ensimmäisenä ammatillisen koulutuksen omistamana FabLabina Suomessa. FabLab -toiminta voidaan nähdä osana osana tee-se-itse –rakentamisen (DIY tai maker-liike) suuntausta, joka on vahvistumassa ympäri maailmaan sekä oppilaitoksissa että yrityksissä.

Tällä hetkellä maailmassa on jo yli 1000 FabLabia. Raseko FabLab tekee yhteistyötä FabLab Oulun lisäksi islantilaisten ja hollantilaisten FabLabien kanssa ja lisää yhteistyötä on suunnitelmissa (kts. kartta https://www.fablabs.io/labs/map). FabLab -verkoston jäsenet auttavat toisiaan jakamalla tietoa omista projekteistaan avoimen sisällön (open content) periaatteiden mukaisesti. Työpajat ovat keskenään yhteydessä Skypen tai muun vastaavan videoneuvotteluohjelman avulla ja henkilökunta tapaa toisiaan kansainvälisissä konferensseissa.

Raseko Fablabin toimintafilosofiana on ensisijaisesti toimia innovaatiotilana. Koneet ja laitteet ovat auttamassa uuden luomisessa. Alueen pk-yritykset ovat tervetulleita miettimään yhdessä Rasekon kanssa mahdollisia prototyyppikokeiluja tai kehittämistyöpajoja, jossa yhdistyy innovatiivinen lähestymistapa, koulutus (esim. tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tai taideteollisuusalan tutkinnot) ja edulliset tuotekehityskoeajot. PK-yritysten näkökulmasta tämä onkin mielenkiintoinen mahdollisuus kehittää omia tuotteita. Ympäristö kannustaa innovoitiin ja uusien ideoiden syntyyn kustannustehokkaasti.

Raseko Fablab on myös oppimisympäristö, jossa voidaan mm. 3D-tulostaa, laserleikata ja jyrsiä erilaisia materiaaleja. Samoissa tiloissa toimii Lego Education -huone, jossa Rasekon sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ohjaavat alakoulun oppilaita ohjelmoinnin alkeisiin Lego Education pedagogiikan sekä robotiikan avulla. Lego Eduducation -toiminta sisältyy Rasekossa syksyllä 2018 lanseerattavaan LastenAmis –konseptiin.

Raseko Foodlaboratory

Raseko FoodLaboratory on Raision seudun koulutuskuntayhtymän uusin kehittämisyksikkö. Se tarjoaa ohjausta, seminaareja, opintoretkiä, tuotekehityskoeajoja ja tutkintokoulutusta (esimerkiksi elintarvikejalostan ammattitutkinto) sekä tukee ja inspiroi artesaani- ja lähiruuan tuottajia ja uusia tulevia toimijoita. Lisäksi yritykset voivat tulla FoodLaboratoryyn vaikka koko henkilöstön voimin kehittämään omia tuotteitaan vielä paremmiksi yhdessä.

FoodLaboratoryn tavoitteena on:

– Verkostoitua alan toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja auttaa heitä verkostoitumaan keskenään.

– Jakaa tietoa sekä koulutusta artesaani- ja lähiruuan valmistuksesta ja kehittämisestä sekä tukea Rasekoa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (elintarvikejalostajan at).

– Auttaa PK-yrityksiä uusien ideoiden tuotekehityksessä, tuotteistamisessa, brändäyksessä ja yrittäjyydessä.

– Jakaa artesaani- ja lähiruuan alalta tehtyä tieteellistä tutkimustietoa yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Raseko FoodLaboratoryssä opetus- ja ohjauspalvelut kattavat kaikki artesaani- ja lähiruuan keskeiset elementit ammattitaidon kehittämisestä yrittäjyyteen. Lisätietoa elintarvikejalostajan ammattitutkintokoulutuksesta: tomi.aho@raseko.fi.

Hannu Koivisto, kehittämispäällikkö


Lue lisää FoodLabista Turun Sanomien jutusta:

http://ruoka.ts.fi/jutut/food-laboratoryssa-opitaan-oluesta-sirkoista-ja-juustoista/