Taideteollisuusalan ammattitutkinto, puukkoseppä

Kiinnostaako puukkojen valmistaminen ammattimaisesti? Tai haluatko täydentää sepän ammattitaitoasi uudella osa-alueella?

Puukon valmistusta.

Koulutus

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, puukkoseppä
Tutkinnon perusteet (OPH) täällä >>

Kohderyhmä

Puukon valmistuksesta ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, peruskäsityötaitoja omaavat henkilöt, jotka haluavat puukonvalmistuksesta ammatin tai haluavat täydentää ammattitaitoaan uudella osa-alueella. Ohjaustoiminnasta kiinnostuneet voivat jatkossa suunnata myös hankittua osaamista ohjaustoimintaan, suunnittelemalla ja markkinoimalla puukonvalmistukseen liittyviä kursseja. Alalla toimimista edesauttaa kiinnostus yrittäjänä toimimiseen.

Kuvaus

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon puukkosepän osaamisalan koulutus perehdyttää puukkotuotteen valmistuksen perusosa-alueisiin. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan kysynnän luomiin haasteisiin. Opinnoissa perehdytään puukon valmistustekniikoihin, kehitetään omia puukkotuotteita ja toteutetaan niitä asiakkaille. Tuotteet voivat olla peruskäyttöpuukkoja, erikoiskäyttöpuukkoja, uniikkipuukkoja tai historiallisiin esikuviin perustuvia puukkoja tai veitsiä. Puukon valmistamisessa käytetään lukuisia erikoistekniikoita ja opintojen aikana on mahdollista tutustua mm. lamelliterän valmistukseen, hiekkavaluun, nahan painokuviointiin tai tuohipään valmistamiseen. Opintoihin sisältyy myös puukkosepälle tarpeellisia suunnittelutaitoja, työturvallisuutta, dokumentointia ja markkinointia.

Tutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa:
– Moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentely, 10 osp
– Sepän pajatyöskentely, 20 osp
– Puukkotuotteen valmistaminen, 70 osp

Lisäksi seuraavista valinnaista tutkinon osista valitaan kaksi:
– Käyttöpuukon valmistaminen, 25 osp
– Uniikkipuukon valmistaminen, 25 osp
– Historiallisen puukon tai veitsen valmistaminen, 25 osp

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. HOKS laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti ja siinä huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen.

Toteutus

Seuraava aloitus 29.8.2020. Lähiopetusta viikonloppuisin Rasekon ammattiopistossa, Eeronkuja 3, Raisio. Lisäksi etäopiskelua sekä osaamisen hankkimista käytännön työssä.

Hae mukaan:

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, puukkoseppä

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Lisätietoja antavat

Teo Mero
puh.  040 8374430
teo.mero@raseko.fi

Sirpa Kiviharju
puh. 045 135 5500
sirpa.kiviharju@raseko.fi