Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja tai toimitilahuoltaja (at)

Toimitilahuollon osaamisalalla voit syventyä joko toimitilahuoltajan tai laitoshuoltajan osaamiseen.

Siivoamassa paikkoja.

1. Toimitilahuoltaja

työskentelee esimerkiksi palvelutaloissa, julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja päiväkodeissa tai myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Työhön kuuluu siivouspalvelujen lisäksi ateriapalveluja, tekstiilinhuoltoa, avustamis ja asiointitehtäviä sekä muita puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan liittyviä tehtäviä. Tutkinto antaa valmiudet tehdä kiinteistöpalvelualan työtehtäviä aikataulun ja laatuvaatimusten mukaisesti sekä osallistua muiden oheispalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Opinnot sisältävät ylläpito- ja perussiivousta erilaisissa tiloissa ja kohteissa sekä töiden suunnittelua ja kehittämistä. Voit sisällyttää opintoihisi erilaisia valinnaisia opintoja, joiden avulla voit suunnata osaamistasi.

Tutkintoon kuuluu

 • yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:
  Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
 • yksi osaamialan ja suuntautumisen mukainen pakollinen tutkinnon osa:
  Ylläpitosiivouspalvelut
 • valinnaisia tutkinnon osia 2 – 3:
  Erityiskohteiden siivouksen suunnittelu
  Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
  Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
  Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
  Perussiivouspalvelut
  Tekstiilien huoltaminen
  Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut
  Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut

2. Laitoshuoltaja

työskentelee esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa. Työhön kuuluu siivouspalvelujen lisäksi ateriapalveluja, tekstiilinhuoltoa, avustamis ja asiointitehtäviä sekä muita puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan liittyviä tehtäviä. Tutkinto antaa valmiudet tehdä alan työtehtäviä aikataulun ja laatuvaatimusten mukaisesti sekä osallistua muiden oheispalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Opinnot sisältävät laitoshygieniapalvelujen kuten ylläpitosiivouksen ja eristyssiivouksen sekä huoltohuonetehtävien tekemistä korkean hygienian kohteissa. Voit sisällyttää opintoihisi erilaisia valinnaisia opintoja, joiden avulla voit suunnata osaamistasi.

Tutkintoon kuuluu

 • yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:
  Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
 • yksi osaamialan ja suuntautumisen mukainen pakollinen tutkinnon osa:
  Laitoshygieniapalvelut
 • valinnaisia tutkinnon osia 2 – 3:
  Erityiskohteiden siivouksen suunnittelu
  Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
  Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
  Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
  Perussiivouspalvelut
  Tekstiilien huoltaminen
  Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut
  Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet. Tarvittavin osin opiskelija osallistuu koulutukseen, missä oppiminen tapahtuu oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Koulutus:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, tutkintonimike toimitilahuoltaja (at) tai laitoshuoltaja

Toteutus:

Lähi- ja monimuoto-opetusta. Opiskelija tarvitsee alan työ- tai koulutussopimuspaikan. Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä, joita on keskimäärin 1 päivää viikossa, ohjatusta etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusaika:

Joustavasti, kysy lisää!
Arvioitu koulutuksen kesto  on 1,5 vuotta. Mikäli opiskelijalla on aiempaa osoitettua osaamista, opiskeluaika voi olla lyhyempi.

Hae mukaan:

Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, hakulinkki

Toteutuspaikka:

Pääosin Rasekon Naantalin toimipiste, Opintie 4

Kohderyhmä:

Jo alalla toimivat, useamman vuoden työkokemuksen omaavat sekä alasta kiinnostuneet.

Kustannukset opiskelijalle:

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon:

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa:

Eira Lipponen
puh. 044 705 7440
eira.lipponen@raseko.fi