Siirry sisältöön

Päättäväisesti kohti merkityksellistä tulevaisuutta

Työelämä on muuttunut viime vuosina paljon, mutta muutos jatkuu hurjana tulevaisuudessakin. Hevoskuskit ovat vaihtuneet sähköautoihin ja lyijykynät läppäreihin. Vanhoihin aikoihin, niin hyvässä kuin pahassa, ei ole enää paluuta. Mutta miten nuori (tai aikuinen) voi luovia työelämässä; mitä odottaa työelämältä, mihin valmistautua ja millaista osaamista tarvitaan?

Raseko osallistui jälleen SHIFT Business Festivaliin, jossa oli ajatuksia herättäviä ja kiinnostavia puheenvuoroja työelämästä ja sen muutoksesta sekä tulevaisuuden taidoista ja teknologioista sekä kohtaamisia vanhojen ja uusien tuttujen kanssa.

Kriittisiä taitoja tulevaisuuden työmarkkinoilla ovat ICT-taidot, analytiikka ja analyyttisyys, johtamistaidot sekä asiakasosaaminen. Huomionarvoista on se, että puolet elintärkeistä työelämätaidoista ovat niin kutsuttuja pehmeitä taitoja eli ihmiskeskeisiä taitoja: ihmisten johtamista ja asiakaspalvelua tai asiakastarpeiden huomioimista. Maailman muuttuessa nopeasti on tärkeää, että yksilö pystyy muuttumaan mukana ja on joustava.

Teknologiat ovat täällä jäädäkseen, joten niitä ei nosteta korostetusti esiin; pelkällä teknisellä osaamisella ei pärjää ihmisten kanssa, vaikka digitaitoja tarvitaankin. Teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä; ihmistä tarvitaan edelleen tulevaisuudessakin tekemään päätöksiä, johtamaan ihmisiä ja kohtaamaan toinen. Toisaalta SHIFTissä nostettiin esiin työn merkityksellisyys ja arvot. Etenkin nuoret, mutta miksei kokeneemmatkin työntekijät, kokevat työelämässä tärkeäksi työn merkityksen. Kuten vanha mainos sanoo, “Tee työtä, jolla on tarkoitus”. Harvalle työn merkitykseksi riittää pelkkä palkka, etenkin kun työurat kestävät 30–40 vuotta, vaan töissä halutaan viihtyä ja tehdä jotakin mielekästä, jotakin, jolla on merkitystä. Työn merkityksellisyyttä sen tekijälle ei kannata vähätellä.

Yrityksen arvot eivät voi myöskään riidellä yksilön omia arvoja vastaan, vaan halutaan löytää työ, joka sopii omaan arvomaailmaan ja jonka arvot voi itse allekirjoittaa. Yrityksen arvomaailma ylläpitää myös työn merkityksellisyyttä (tai merkityksettömyyttä). On tärkeää tunnistaa, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja laittaa ne etusijalle.

Sekä työntekijän että johtajan tai yrittäjän on tärkeää tuntea itsensä hyvin: missä yksilö on hyvä? Kun tuntee omat tai työntekijöidensä vahvuudet, osaa hyödyntää ja vahvistaa niitä. Tulevaisuuden johtaja johtaa yksilöitä: mikä motivoi ja on tärkeää työntekijälle ja miten johtaja voi tukea yksilön vahvuuksien kehittymistä.

Yksin ei kuitenkaan pärjää, eikä tarvitse, joten siksi tarvitaan verkostoja. Kaikilla meillä on erilaisia verkostoja koulusta ja oppilaitoksista, työharjoittelusta, harrastuksista ja töistä. Parhaimmillaan verkostot antavat vertaistukea, jakavat vastuuta, auttavat ideoimaan ja pärjäämään markkinoilla. Verkostot eivät kuitenkaan ole itseisarvo, vaan kannattaa miettiä aina tarpeen mukaan, mikä palvelee omaa työtä parhaiten, mikä on tavoite ja mitä verkosto voi tuoda lisää. Entä mitä sinä voit tarjota yhteisölle?

Lopuksi: OLE ROHKEA. Tarkastele itseäsi ja työtäsi rohkeasti, valmistaudu virheisiin ja oppimaan niistä (sillä jokainen meistä tekee virheitä jossakin vaiheessa), tee rohkeasti muutoksia, kun sen aika tulee ja muista, että sinä et ole yhtä kuin työsi tai ammattisi (jonka voi muuten vaihtaa monta kertaa elämän aikana). Sinä itse muovaat tulevaisuutesi!

Teksti ja kuvat: Rasekon hankekoordinaattorit Taru Ikäheimo ja Minna Harju sekä kehittämisasiantuntija Maikki Laukkanen