Siirry sisältöön
10.2.2021 Uutiset ja tiedotteet

Oppivelvollisuusiän nousu ja opintojen maksuttomuus Rasekossa

Oppivelvollisuus laajenee tänä vuonna. Toisen asteen opinnoista tulee sen myötä maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Rasekossa on valmius ottaa opiskelijat vastaan

Rasekolla on valmius ottaa vastaan kaikki kuntayhtymän kunnista hakeutuvat eli opiskelupaikka löytyy, vaikka nuori ei hakeutuisi yhteishaussa (ei välttämättä mille tahansa alalle, mutta opiskelemaan pääsee).

Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon:
• Jokaisella perusopetuksen päättävällä on velvollisuus hakea toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen.
• Perusopetuksen järjestäjä ohjaa opiskelijaa hakeutumisessa ja valvoo, että opiskelija aloittaa opintonsa.
• Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisuus voi päättyä jo aiemmin, jos opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.
• Ensimmäisen tutkinnon suorittamisesta tulee oppivelvollisille maksutonta. Maksuton koulutus voi jatkua sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opinto-ohjausta ja uraohjausta Rasekossa

Opinto-ohjauksen resursseja Rasekossa on lisätty ja opinto-ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä – kuten tähänkin saakka – perusopetuksen kanssa. Jatko-opintoihin ohjausta kehitetään ja koulutuksenjärjestäjän vastuu kasvaa tilanteissa, joissa opinnot eivät edisty. Perusopetus vastaa ohjauksesta ja tehostetusta ohjauksesta elokuun loppuun saakka (tämänhetkinen tieto) ja kunnan määrittämä taho siihen saakka, että jatkopaikka on löytynyt.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus

Opetus ja ohjaus sekä päivittäinen ruokailu ovat olleet tähänkin asti ammatillista perustutkintoa opiskeleville maksuttomia. Rasekossa opiskelija on saanut lisäksi lähes kaikki tarvitsemansa työvälineet, turvavaatteet ja materiaalit. Jatkossa oma-rahoitusosuuksia niistä ei enää peritä, mutta samalla työvälineet muuttuvat koulun omaisuudeksi eikä niitä enää saa itselleen. Omaa tietokonetta ei tule automaattisesti vaan tarpeen mukaan.

Maksuttomiksi muuttuvat myös tutkinnon suorittamiseksi välttämättömät alakohtaiset pätevyydet ja työelämän lupakortit kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortti, tulityökortti tai hygieniapassi sekä kaksoistutkintoa suorittavilla ylioppilastutkintoon edellytettävät viisi koetta.

Lisäksi Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta maksuttomiksi tulevat vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ilman omavastuuosuutta.

Lisätietoja oppivelvollisuusiän nousemisesta ja sen vaikutuksista saa oheisista tiedostoista:

Oppivelvollisuuden laajentaminen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen näkökulmasta, OKM
Maksuttoman koulutuksen vaikutus opintoetuuksiin 1.8.2021 alkaen, Kela