Tarjolla olevat polkuopinnot

Perustutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa polkuopintoja. Polkuopinnot koostuvat yhteisten tutkinnon osien valinnaisista osa-alueista (9 osaamispistettä) ja ammatillisesta valinnaisesta tutkinnon osasta (15 osaamispistettä). Yhteisten tutkinnon osien (yhteensä 9 osp) sisällöt tukevat ammatillisten valinnaista tutkinnon osien suorittamista.

Polkuopinnot ajoittuvat, kaksoistutkinnon polkua lukuun ottamatta, toisesta opintovuodesta eteenpäin. Lisää tietoa Rasekon valinnaisista poluista saat polkuinfossa, vastuuopettajaltasi ja opinto-ohjaajaltasi.

1. Aktiivisen toimijan polku

 • Tuutori- ja opiskelijayhdistystoiminnasta kiinnostuneille tai urheilijoille (vähintään kansallinen taso)
 • Yhteisten tutkinnon osion valinnaiset osaamispisteet kertyvät opetettavista aineista ja osallistumalla oppilaitoksen toimintaan tai
 • urheilijoilla valmentautumisesta omassa lajissa henkilökohtaisen valmentajan ohjauksessa (aamuharjoittelu, leirit, kilpailumatkat) sekä tehtäviä liittyen urheilijana kasvamiseen ja kehittymiseen.

Polkuvastaava: Riikka Lemmetyinen, puh. 044 705 7679, riikka.lemmetyinen@raseko.fi

2. Jatkajan polku

 • Hankitaan valmiuksia opiskella korkeakoulussa ammatillisen perustutkinnon jälkeen. Voit valita
  • a. AMK-väyläopinnot ns. NOPSA-opinnot Satakunnan ammattikorkeakouluun (SAMK). Suoritettuasi oman ammatillisen perustutkinnon sekä Nopsa-opinnot, saat varman opiskelupaikan SAMKista ilman todistusvalintaa tai pääsykoetta (2022).
  • b. Maisteluopintoja Turun ammattikorkeakouluun (TuAMK). Osan näistä opinnoista saat hyväksiluettua osaksi omaa ammattikorkeakoulututkintoasi, jos opiskelet myöhemmin TuAMKissa.
  • c. Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 30 opintopistettä TuAMKin opintoja osana omaa ammatillista perustutkintoa.

Polkuvastaava: Riikka Lemmetyinen, puh. 044 705 7679, riikka.lemmetyinen@raseko.fi

3. Kaksoistutkintolaisen polku

Polkuvastaavana toimii kunkin alan opinto-ohjaaja.

4. Kansainvälisyyden polku

 • KV-polulla hankit ja vahvistat osaamistasi nykypäivän työelämän arvostamaa kansainvälistä toimintaa varten.
 • Opit hakeutumaan kansainväliselle työelämäjaksolle, toimimaan kansainvälisessä yrityksessä tai työyhteisössä sekä viestimään osaamisestasi mm. globaalissa digitaalisessa ympäristössä, myös vieraalla kielellä.
 • KV-polun ammatillinen osa sisältää työelämässä oppimisen jakson alasi kansainvälisessä yrityksessä.

Polkuvastaava: Heidi Ruusumo, puh. 044 705 7631, heidi.ruusumo@raseko.fi

5. Tekijän polku

 • Rasekosta valmistuu tekijöitä!
 • Peruspolku yhteishaun opiskelijoille.

6. Työelämässä toimivan polku

 • Polku on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on aiempaa hankittua osaamista tai tutkinto(ja). Työelämässä toimijan YTO-opinnot on tarkoitettu jatkuvan haun aikuisopiskelijoille.
 • Puuttuvaa osaamista hankitaan mm. suorittamalla itsenäisesti opintoja verkkoalustalla.

7. Yrittäjän polku

 • Yrittäjyydestä sekä yritystoiminnasta kiinnostuneille tai omaa yritystä suunnitteleville.
 • Perustiedot ja taidot yrittäjyydestä.
 • Opinnot sisältävät joko yritystoiminnan suunnittelu 15 osp tai yrityksessä toimiminen 15 osp ammatillisen tutkinnon osan.

Polkuvastaava: Ari Tornberg, puh. 044 705 7502, ari.tornberg@raseko.fi

8. Osaajan polku

 • Osaajan polku sopii opiskelijoille, jotka osallistuvat ammattitaitovalmennukseen ja haluavat osallistua Taitaja-kisoihin tai vastaaviin opintojensa aikana.
 • Opiskelija voi suorittaa Osaajan polun ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan Huippuosaajana toimiminen.