Tarjolla olevat polkuopinnot

Perustutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa polkuopintoja. Polkuopinnot koostuvat yhteisten tutkinnon osien (YTO) valinnaisista osa-alueista (9 osaamispistettä [osp]) ja ammatillisesta valinnaisesta tutkinnon osasta (15 osaamispistettä). Yhteisten tutkinnon osien sisällöt tukevat ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien suorittamista.

Polkuopinnot ajoittuvat, kaksoistutkinnon polkua lukuun ottamatta, toisesta opintovuodesta eteenpäin. Lisää tietoa Rasekon valinnaisista poluista saat polkuinfossa, vastuuopettajaltasi ja opinto-ohjaajaltasi.

Jokainen perustutkinto-opiskelija valitsee itselleen mieluisan polkuopintopaketin ensimmäisenä opiskeluvuonna ja valinta kirjataan HOKSiin.

1. Aktiivisen toimijan polku

 • Tuutori- ja opiskelijayhdistystoiminnasta kiinnostuneille tai urheilijoille (vähintään kansallinen taso)
  • Yhteisten tutkinnon osion valinnaiset osaamispisteet kertyvät opetettavista aineista ja osallistumalla oppilaitoksen toimintaan tai
  • urheilijoilla valmentautumisesta omassa lajissa henkilökohtaisen valmentajan ohjauksessa (aamuharjoittelu, leirit, kilpailumatkat) sekä tehtäviä liittyen urheilijana kasvamiseen ja kehittymiseen.

Polkuvastaava: Paula Ollilainen Andersson, puh. 044 705 7514, paula.ollilainen@raseko.fi

2. Jatkajan polku

 • Hankitaan valmiuksia opiskella korkeakoulussa ammatillisen perustutkinnon jälkeen. Voit valita esimerkiksi
  • Ammattikorkeakoulun väyläopinnot, niin sanotut NOPSA-opinnot Satakunnan ammattikorkeakouluun (SAMK). Suoritettuasi oman ammatillisen perustutkinnon sekä Nopsa-opinnot, saat varman opiskelupaikan SAMKista ilman todistusvalintaa tai pääsykoetta.
  • Maisteluopintoja Turun ammattikorkeakouluun (Turku AMK). Osan näistä opinnoista saat hyväksiluettua osaksi omaa ammattikorkeakoulututkintoasi, jos opiskelet myöhemmin Turun ammattikorkeakoulussa.
  • Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 30 opintopistettä Turun AMK:n opintoja osana omaa ammatillista perustutkintoa.

Polkuvastaava: Riikka Lemmetyinen, puh. 044 705 7679, riikka.lemmetyinen@raseko.fi

3. Kaksoistutkintolaisen polku

Polkuvastaavana toimii kunkin alan opinto-ohjaaja.

4. Kansainvälisyyden polku (KV-polku)

 • KV-polulla hankit ja vahvistat osaamistasi nykypäivän työelämän arvostamaa kansainvälistä toimintaa varten.
 • Opit toimimaan kansainvälisessä yrityksessä tai työyhteisössä sekä viestimään osaamisestasi mm. globaalissa digitaalisessa ympäristössä, myös vieraalla kielellä.
 • KV-polku sisältää työelämässä oppimisen jakson alasi kansainvälisessä yrityksessä.

Polkuvastaava: Heidi Ruusumo, puh. 044 705 7631, heidi.ruusumo@raseko.fi

5. Tekijän polku

 • Rasekosta valmistuu tekijöitä!
 • Peruspolku yhteishaun opiskelijoille. Jos et ole kiinnostunut mistään muiden polkujen erityispiirteistä, niin Tekijän polku on silloin sinun valintasi.

6. Työelämässä toimivan polku

 • Polku on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on aiempaa hankittua osaamista tai
  tutkinto(ja).
 • Työelämässä toimijan YTO-opinnot on tarkoitettu jatkuvan haun aikuisopiskelijoille. Puuttuvaa osaamista hankitaan mm. suorittamalla itsenäisesti opintoja verkkoalustalla.

7. Yrittäjän polku

 • Yrittäjyydestä sekä yritystoiminnasta kiinnostuneille tai omaa yritystä suunnitteleville.
 • Saat perustiedot ja taidot yrittäjyydestä.
 • Opinnot sisältävät joko ”yritystoiminnan suunnittelu 15 osp” tai ”yrityksessä toimiminen 15 osp” ammatillisen tutkinnon osan.

Polkuvastaava: Ari Tornberg, puh. 044 705 7502, ari.tornberg@raseko.fi

8. Osaajan polku

 • Osaajan polku sopii opiskelijoille, jotka osallistuvat ammattitaitovalmennukseen ja haluavat osallistua Taitaja-kisoihin tai vastaaviin opintojensa aikana.
 • Taitaja – ammattiosaamisen SM-kilpailut.
 • Voit suorittaa Osaajan polun ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan ”Huippuosaajana toimiminen”.