Opintojen etuudet

Lue tiedote koulumatkatuen muuttumisesta 1.8.2021

Opintososiaalisia etuuksia myönnetään ensisijaisesti päätoimisiin opintoihin. Etuuden määrään voivat vaikuttaa henkilökohtainen tilanne, kuten ikä ja tulot. Opiskelijan velvollisuus on seurata, että etuuden ehdot täyttyvät myös opintojen aikana. Jos opiskelet sivutoimisesti, ei etuuksia yleensä voi saada.

Tukiasioissa sinua palvellaan toimipisteesi opintotoimistossa ja oppisopimustoimistossa, joiden yhteystiedot löydät toimipisteet-sivulta.

Ajankohtaista tietoa eri tukien myöntämisperusteista ja hakemisesta saat

Kelasta (avautuu uuteen välilehteen Kelan sivustolle).
Työllisyysrahastosta (avautuu uuteen välilehteen Työllisyysrahaston sivustolle).
Te-palveluista (avautuu uuteen välilehteen Te-palveluiden sivustolle).


Opiskelijaruokailu

Perustutkinnon opiskelijat ja valmentavassa koulutuksessa olevat opiskelijat ovat, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, oikeutettuja maksuttomaan opiskelijaruokailuun sellaisina päivinä, joina opiskelijalta edellytetään läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Oppivelvollisella opiskelijalla on edellä tarkoitettu oikeus myös päätoimisessa ammattitutkintokoulutuksessa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 100§ ja Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 1218/2020, 100§)

Raision kampusalueella ruokailu tapahtuu ruokapalvelun ylläpitämissä Rasekon omissa opiskelijaravintoloissa (Karpalo, Kimara ja Timjami). Mynämäen toimipisteen ateriapalvelut tuottaa Mynämäen kunta.

Ammatti- tai erikoisammattitutkintoa opiskeleville, työvoimakoulutuksessa oleville tai oppisopimusopiskelijoille opiskelijaruokailu on maksullinen [5,20 € / ateria (2021)]. Kampusalueella ateriat on mahdollista ostaa ruokapalvelun ylläpitämistä opiskelijaravintoloista. Mynämäen ateriat maksetaan Mynämäen kunnan ruokapalvelun toimipisteessä. Itse maksaville opiskelijoille aterian hinta on sama kaikissa kampusalueen opiskelijaravintoloissa ja Mynämäen kunnan toimipisteessä.

Tarvittaessa sinulle tarjotaan allergian, muun sairauden tai eettisen vakaumuksen vaatima ruokavalio. Ruokavalio tarkastetaan opintojen alkaessa sekä aina syyslukukauden alussa. Muista toimittaa erityisruokavalioilmoitus oman (ensisijaisen) opiskeluyksikkösi keittiöön. Lisätietoja ja lomakkeen saat vastuuopettajaltasi. Lomakkeen löydät myös Rasekon kotisivuilta kohdasta Opiskelijalle –> Opiskelijaruokailu. Sieltä löytyy myös Erityisruokavaliot oppilaitoksissa -opas.

Kampusalueen ravintoloissa lounaaseen sisältyy kahvi. Mynämäessä opiskelijoille ei lounaan yhteydessä kuuluu kahvia, mutta ruokapalvelu tukee materiaalisesti opiskelijoiden omatoimista kahvinkeittoa. Ruokapalvelun toimipisteiden palveluaikoina opiskelijat voivat ostaa kahvia tai muita välipalatuotteita kampusalueen opiskelijaravintoloista tai koulutaloihin sijoitetuista automaateista. Automaateista ostetuilla tuotteilla tuetaan Rasekon opiskelijoiden oman opiskelijayhdistyksen toimintaa.

Lue lisää ruokapalveluista.


Opiskelukustannukset

Oppivelvollisuus ja maksuttomuus -lainsäädännön piiriin kuuluville oppivelvollisille kustannetaan työvaatteet, materiaalit ja tarvikkeet, jotka tutkinnon suorittamiseksi ovat opintojen aikana tarpeen.

Samoin Rasekossa toimitaan niiden perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole oppivelvollisia, mutta jotka suorittavat ensimmäistä perustutkintoa.

Muut kuin oppivelvolliset tai ensimmäistä tutkintoa suorittavat perustutkinnon opiskelijat saavat alasta riippuen myös osan oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista maksutta käyttöönsä, osa hankitaan itse. Kustannukset vaihtelevat aloittain. Tarkempaa tietoa opiskelukustannuksista saat vastuuopettajaltasi.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella, omaehtoisena niistä peritään opintomaksu. Kustannuksia saattaa syntyä lisäksi mm. opintomatkoista ja materiaaleista.

Lisätietoa opintososiaalisista eduista.


Kelan tuet

Jos olet vähintään 17-vuotias, voit hakea Kelan opintotukea ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Opintorahan määrään vaikuttavat mm. opiskelijan ikä, oppilaitos, asuuko itsenäisesti vai vanhempien luona ja se, onko opiskelijalla lapsia. Tietyissä tilanteissa myös vanhempien tulot vaikuttavat opintotuen määrään.

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Tietyin edellytyksin opiskelija voi saada myös oppimateriaalilisää. Asumiskustannuksiin voi saada yleistä asumistukea.

Kelan opintotuen sijaan opintoja voidaan rahoittaa myös esimerkiksi aikuiskoulutustuella tai työttömyysetuudella. Lisätietoa aikuisopiskelijan etuuksista (linkki avautuu uuteen välilehteen Työllisyysrahaston sivustolle) sekä ammatinvalinnasta ja koulutuksista (linkki avautuu uuteen välilehteen TE-palveluiden sivustolle).

Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkat korvataan Kelan maksaman koulumatkatuen kautta. Lue tiedote koulumatkatuen muuttumisesta 1.8.2021

Ajankohtaiset tiedot tukien myöntämisperusteista ja hakemisesta saat Kelasta (linkki avautuu uuteen välilehteen Kelan sivustolle) sekä toimipisteesi opintotoimistosta.

Oppisopimusopiskelijoiden opintososiaalisista edut (kuten päiväraha, matkakorvaus ja perheavustus) voit tarkistaa oppisopimustoimistosta.


Opiskelijakortit

Rasekon kuvallinen henkilökortti

Rasekon opiskelijoille tehdään opiskelun alkuvaiheessa henkilökortti, jota voi tarvita mm. ruokailussa tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä todistaaksesi olevasi Rasekon opiskelija.

Opiskelijajärjestöjen opiskelijakortit

Voit halutessasi hankkia esimerkiksi Sakki ry:n tai Osku ry:n opiskelijakortin. Lue järjestöistä, korteista ja niiden tarjoamista eduista lisää Sakki ry:n (linkki avautuu uuteen välilehteen Sakin sivustolle) tai Osku ry:n (linkki avautuu uuteen välilehteen Oskun sivustolle) sivuilta.

Olet oikeutettu em. opiskelijakorttiin, jos

  • opiskelet päätoimisesti ja palkatta ammatillisessa oppilaitoksessa sekä valmistut toisen asteen ammatilliseen tutkintoon
  • olet opintotuen tai aikuiskoulutustuen piirissä
  • opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
  • muilla ehdoin, jotka voit tarkistaa opiskelijajärjestöjen www-sivuilta.

Opiskelijajärjestöjen kortit ovat virallisia, maksullisia opiskelijakortteja, jotka oikeuttavat myös Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin. Niillä voit saada myös muita alennuksia ja etuja. Opiskelijayhdistyksen edustajat kertovat uusille opiskelijoille asiasta tarkemmin.

Matkahuollon opiskelijakortti

Jos et halua liittyä opiskelijajärjestöön, voit matkoista alennuksia saadaksesi hankkia Matkahuollon maksullisen opiskelijakortin lipunmyyntipisteistä. Opintotoimistosta saat tarvittavan opiskelijatodistuksen korttia varten. Lisäksi tarvitset valokuvan. VR:n junissa hyväksytään niin Matkahuollon opiskelijakortti kuin sellaiset opiskelijajärjestöjen kortit, joihin on painettu Matkahuollon liikemerkki, todistamaan, että olet opiskelija. Lisätietoa Matkahuollon opiskelijalipuista ja -korteista (linkki avautuu uuteen välilehteen Matkahuollon sivustolle) ja VR:n opiskelija-alennuksista(linkki avautuu uuteen välilehteen VR:n sivustolle)


Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (Valma) olevat voivat kysyä mahdollisista tuista mm. Kelasta, opinto-ohjaajalta tai kuraattorilta.

Myös ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa olevat voivat saada joitain tukia opiskeluihinsa, esimerkiksi aikuiskoulutustukea.
Lisätietoa tuista Opintopolussa (linkki avautuu uuteen välilehteen Opintopolku.fin sivustolle).