Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut

Aikuisopiskelija voi hakea päätoimisiin opintoihinsa tukea eri lähteistä.

 • Kelan opintotuki
  Tuki muodostuu opintorahasta, asumistuesta ja opintolainasta.
 • Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki
  Työssä oleville, jotka jäävät opintovapaalle. Aikuiskoulutustuki on työttömyysetuuden suuruinen ilman ylläpitokorvauksia.
 • Työ- ja elinkeinotoimistolla (TE-toimisto)
  on erilaisia palveluita työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille henkilöille, esimerkiksi työvoimakoulutus aikuisille, johon haetaan TE-palvelujen nettsivujen kautta. Voit myös hakea opiskelemaan työttömyysetuudella ja hakea tuettua omaehtoista koulutuksen tukea. Kysy lisää omasta TE-toimistostasi.
 • Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa. Työssä oppimista on 80 – 90 % oppiajasta ja tietopuolisia opintoja 10 – 20 % oppilaitoksessa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta ja mahdollisesti myös palkkatukea.
 • Ammattitutkintostipendi alle 64-vuotiaalle, jolla on työhistoriaa vähintään viisi vuotta. Stipendiä haetaan Koulutusrahastolta vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.

Opintojen rahoitukseen on monta vaihtoehtoa, riippuen omasta tilanteestasi.
Opinto-ohjaajamme auttavat sinua selvittämään eri vaihtoehtoja. Ota yhteyttä heihin.