Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti

Muotiassistentti

Haluatko ideoida markkinointia, viestintää ja tapahtumia tuotemerkkien, tyylien ja trendien ympärille?

Koulutus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Tutkintonimike: Muotiassistentti

Tekstiili- ja muotialalla on monia ammatteja ja tehtäviä, työ on usein kansainvälistä ja alalla tehdään jatkuvasti uusia innovaatioita. Myös vastuullisuus ja kiertotalous lisäävät koko ajan merkitystään.

Muotiassistentin koulutukseen sisältyy vaatteen valmistuksen perusteet, materiaalituntemusta sekä mm. tyyli- ja trenditietämystä, markkinointiviestintää, tapahtumajärjestelyjä, asiakaspalvelua sekä paljon valinnaisuutta esim. verkkokauppaympäristössä toimimista.

Osaamista voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa tai työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Yhteistyökumppaneita meillä on mm. Maltalla, Islannissa ja Portugalissa. Voit rakentaa osaamistasi myös toisten koulutusalojen valinnaisilla osilla esimerkiksi myyntitapahtuman toteuttamisen tai visuaalisen myyntityön osalta.

Tutkinnossa on kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa (Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen sekä Osaamisesta ja tuotteista viestiminen) sekä tutkintonimikkeen määräävät osa Muodin alalla toimiminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit syventää taitojasi haluamissasi teemoissa (esim. Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa, Verkkokauppaympäristössä toimiminen tai Ohjaustehtävissä toimiminen).

Tekstiili- ja muotialan perustutkintoon hakeville järjestetään soveltuvuuskoe. Koe on yksipäiväinen ja siihen kutsutaan kaikki hakijat. Kokeessa mitataan erilaisilla alakohtaisilla tehtävillä sekä haastattelulla hakijan soveltuvuutta alalle.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työssä oppimista.

Toteutusaika

Jatkuva haku, joustava aloitus.

Hae mukaan:

Tekstiili- ja muotialan pt, muotiassistentti (2114)

Toteutuspaikka

Rasekon Raision toimipisteet

Tällä hetkellä suomalaisessa muotiteollisuudessa on hyvä meininki. On syntynyt paljon uusia brändejä, jotka tarvitsevat innokkaita ja ammattitaitoisia tekijöitä.

Kuvaus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa
– tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen
– osaamisesta ja tuotteista viestiminen

yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa
– muodin alalla toimiminen

henkilökohtaisesti valittavia osia, esim.
– stailaaminen
– tekstiili- ja muotialan projektissa toimiminen
– tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen
– tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen
– ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)
– visuaalinen myyntityö (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)
– myyntitapahtuman toteuttaminen (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)
– sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)

Osaamista tutkinnon osiin voi hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa, työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla tai muussa opiskeluun sopivassa oppimisympäristössä. Yhteistyössä muiden perustutkintokoulutusten kanssa opiskelija voi rakentaa osaamistaan myös toisten alojen valinnaisilla osilla, mm. Myyntitapahtuman toteuttaminen, Visuaalinen myyntityö ja Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön.

Valinnaisten tutkinnon osien lisäksi opiskelija voi suunnata osaamistaan Rasekon erikoistumispolulle, joita ovat

  • aktiivisen toimijan polku
  • jatkajan polku
  • kaksoistutkintopolku
  • kansainvälisyyden polku
  • tekijän polku ja
  • yrittäjän polku.

Näihin polkuihin kuuluvat osat mm. Yritystoiminnan suunnittelu tai Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla, joka henkilökohtaistetaan aina ammattialan ja maan mukaan josta osaaminen hankitaan eli opiskelijalla se osa voi olla todistuksessa nimeltään esim. ”Flamencopukujen valmistuksen työtehtävissä toimiminen Espanjassa”/ ”Tekstiilialan työtehtävissä toimiminen Islannissa”  / ”Muotialan projektissa toimiminen Hollannissa”

Sopivat tutkinnon osat, erikoistumispolku sekä oppimisympäristöt suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia, laadittaessa.

Alalle on pääsy- ja soveltuvuuskoe (jonka ajankohdasta ilmoitetaan hakeutumisvaiheessa). Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kohderyhmä

Perusopetuksen päättäneille nuorille, aikuisille alan vaihtajille, kaikille muotialalla assistentin tehtävissä toimimisesta kiinnostuneille.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Anu Saarinen
puh. 044 783 7278
anu.saarinen (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tiedot

Lue lisää: Tekstiili- ja muotiala Suomessa