Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija

Olisiko yksilöllisten, laadukkaiden käyttö-, juhla- tai roolivaatteiden suunnittelu ja valmistaminen digitaalisia laitteita hyväksikäyttäen sinun juttusi?

Koulutus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Tutkintonimike: Mittatilausompelija

Mittatilausompelija osaa suunnitella, kaavoittaa ja valmistaa vaatteita sekä yksilöllisesti että piensarjana. Hän hallitsee alan koneet ja laitteet, työmenetelmät, erilaiset materiaalit sekä muodin näkökulman. Painopiste on vaatteen valmistuksessa. Opinnoissa painottuvat asiakaslähtöinen työskentely, vaatteen suunnitteluprosessi, kaavoitusosaaminen, valmistuksen suunnittelu sekä vaatteen laadukas toteutus. Digitaalisia menetelmiä käytetään sekä suunnittelussa että valmistuksessa. Henkilökohtaisilla tutkinnon osien valinnoilla voit painottua vaatetusalan ympäristömyötäisten tuotteiden valmistamiseen ja kestävään toimintaan esim. kiertotaloustuotteisiin.

Tällä hetkellä suomalaisessa muotiteollisuudessa on hyvä meininki. On syntynyt paljon uusia brändejä, jotka tarvitsevat innokkaita ja ammattitaitoisia tekijöitä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työssä oppimista.

Toteutusaika

Jatkuva haku, joustava aloitus. Seuraavat ryhmät aloittavat elokuussa 2020.

Hae mukaan:

Koulutuksen aloitus henkilökohtaistetaan aikaisemman osaamisen ja valinnaisuuden perusteella.
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija, hakulinkki

Toteutuspaikka

Rasekon Raision toimipisteet

Kuvaus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa
– tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen
– osaamisesta ja tuotteista viestiminen

yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa
– vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä

henkilökohtaisesti valittavia osia, esim.
– kaavoittaminen
– erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa
– erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen
– nahkatuotteiden valmistaminen
– stailaaminen
– tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaaminen ja muodistaminen
– tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen
– ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)
– myyntitapahtuman toteuttaminen (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)
– sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)

Osaamista tutkinnon osiin voi hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa, työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla tai muussa opiskeluun sopivassa oppimisympäristössä. Yhteistyössä muiden perustutkintokoulutusten kanssa opiskelija voi rakentaa osaamistaan myös toisten alojen valinnaisilla osilla, mm. Myyntitapahtuman toteuttaminen, Visuaalinen myyntityö ja Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön.

Valinnaisten tutkinnon osien lisäksi opiskelija voi suunnata osaamistaan Rasekon erikoistumispolulle, joita ovat

  • aktiivisen toimijan polku
  • jatkajan polku
  • kaksoistutkintopolku
  • kansainvälisyyden polku
  • tekijän polku ja
  • yrittäjän polku.

Näihin polkuihin kuuluvat osat mm. Yritystoiminnan suunnittelu tai Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla, joka henkilökohtaistetaan aina ammattialan ja maan mukaan josta osaaminen hankitaan eli opiskelijalla se osa voi olla todistuksessa nimeltään esim. ”Flamencopukujen valmistuksen työtehtävissä toimiminen Espanjassa”/ ”Tekstiilialan työtehtävissä toimiminen Islannissa”  / ”Muotialan projektissa toimiminen Hollannissa”.

Sopivat tutkinnon osat, erikoistumispolku sekä oppimisympäristöt suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia, laadittaessa.

Alalle on pääsy- ja soveltuvuuskoe (jonka ajankohdasta ilmoitetaan hakeutumisvaiheessa). Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kansainvälisyys ja yhteistyö muiden kanssa

Pystymme tarjoamaan sinulle upeita mahdollisuuksia peruskoulutuksen lisäksi. Meillä on oma FabLab, jonka digitaaliset koneet ja laitteet sekä osaaminen ovat käytössäsi. Meillä on myös aktiiviset suhteet useisiin eurooppalaisiin alan kouluttajiin, joiden kautta voit lähteä hakemaan osaamista ulkomailta, vaikkapa Maltalta, Islannista tai Hollannista 3 – 12 viikon jaksolle. Tai jos haluat ammattiosaamisen lisäksi myös yleissivistävän koulutuksen, voit suorittaa kaksoistutkinnon, jolloin saat ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkintotodistuksen (lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa).

Kohderyhmä

Perusopetuksen päättäneille nuorille, aikuisille alan vaihtajille, kaikille yksilöllisten vaatteiden suunnittelusta ja valmistamisesta kiinnostuneille.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antavat

Liisa Hupio
puh. 044 705 7592
liisa.hupio (at) raseko.fi

Anu Saarinen
puh. 044 783 7278
anu.saarinen (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tiedot

Lue lisää: Tekstiili- ja muotiala Suomessa