Haluatko toimia mielenterveys- ja päihdetyön tehtävissä?

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveyden ammattilainen juttelee päihderiippuvaisen potilaan kanssa.

Koulutus

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Toteutus

Monimuoto-opinnot / suoraan tutkintoon.

Koulutus muodostuu lähiopetuspäivistä oppilaitoksessa, ohjatusta itsenäisestä työskentelystä sekä käytännön työn harjoittelusta alan työpaikoissa. Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan (n. 1,5 – 2 vuotta).

Lähipäiviä on 1 -2 / kk.

Toteutusaika

Seuraava ryhmä aloittaa elokuussa 2021.

Hae mukaan

Seuraava haku aukeaa maaliskuussa 2021. Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelijat voidaan ottaa koulutukseen milloin tahansa. Hae oheisesta linkistä.
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto, hakulinkki

Toteutuspaikka

Raisio, Juhaninkujan toimipiste

Tavoitteet

Mielenterveys- ja päihdetyö on asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa tehtävää ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää tai asumispalveluja tukevaa työtä, joka perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Koulutuksen jälkeen osaat toimia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti, käyttää työssäsi alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä hyödyntää alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemustasi.

Koulutuksessa saamasi osaaminen auttaa sinua perustelemaan työssäsi tekemiäsi ratkaisuja ja valintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia. Osaat myös huolehtia omasta työhyvinvoinnistasi ja käyttää työnohjausta sekä lisäkoulutusta työsi tukena. Saat myös eväitä työn laadun kehittämiseen, työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsesi kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.

Kuvaus

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:
• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä
• Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2) ovat:
• Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen
• Laajentuvassa yhteisössä toimiminen
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen
• Toisena valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa vähintään 25 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuksessa voi suorittaa halutessaan myös yksittäisiä tutkinnon osia.

OPH:n tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689872

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyötä tekevät tai alalle hakeutuvat. Eduksi on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman tutkintokoulutusta.

Lisätietoja antaa

Sari Siipola
puh. 044 705 7552
sari.siipola@raseko.fi