Matkailupalvelujen ammattitutkinto

“Vahva ratkaisukeskeinen tekemisen meininki, jossa opiskelijan tilanne ja valmistuminen otettiin aidosti huomioon. Positiivinen, motivoiva ja kannustava asenne ja ilmapiiri. Tykkäsin tosi paljon koko hommasta!”

Kriisin jälkeen matkailualalla tarvitaan uutta osaamista. Rasekon Matkailupalvelujen ammattitutkintokoulutus tarjoaa käytännön työkaluja sekä uudenlaista ajattelua matkailualan arkeen. Koulutuksen läpileikkaavina teemoina ovat digitalisaatio, ennakointi ja asiakaslähtöinen toiminta.

Koulutus

Matkailun osaajaksi Rasekosta, matkailupalvelujen ammattitutkinto, 150 osaamispistettä

Rasekossa tarjottavat tutkinnon osat

Pakollinen tutkinnon osa:
– Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen – 5 lähipäivää

Valinnaiset tutkinnon osat:
– Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen – 3 lähipäivää
– Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen – 1 lähipäivä
– Ohjelmapalvelujen toteuttaminen – 2 lähipäivä
– Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen – 3 lähipäivää

Tutkinnon osa Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta:
– Asiakassuhteiden hoito – 1 lähipäivä
– Toiminnan kannattavuus – 1 lähipäivä
– Henkilöstötyö – 1 lähipäivä
– Kehittämissuunnitelma – 1 lähipäivä

Teemoina mm.
– Turvallisuuden tunne ja sen tuotteistaminen
– Matkailuyrityksen digitaalinen saavutettavuus ja tiedolla johtaminen
– Betjäning på svenska i turistindustrin – Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen
– Miten tehdään matkailun tulevaisuus – kehittämissuunnitelma
– Myynnillinen palvelukulttuuri
– Kestävä ja vastuullinen matkailu
– Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu
– Esimiestyö ja johtaminen

Tärkeä osa koulutusta on ryhmän tuki ja verkostot, joita pääsemme yhdessä luomaan.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisena. Opiskelu sisältää 1 – 4 lähipäivää / kk sekä etäopetusta ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Raseko tarjoaa myös monipuolisia mahdollisuuksia lähteä hankkimaan osaamista 3 – 12 viikon tuetulle työelämäjaksolle ulkomaille. Voit päästä kauttamme jopa Aurinkorannikon matkaopaskouluun.

Opintojen rakenne suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen). Opintojen lopullinen laajuus määräytyy opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Toteutusaika

Aloitus joustavasti.

Hae mukaan:

Matkailupalvelujen ammattitutkinto, hakulinkki (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutusluetteloon)

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan lähtötasosi huomioiden.

Toteutuspaikka

Rasekon Naantalin toimipiste, syksystä 2021 alkaen Raision toimipisteet

Tavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi tunnet Suomen matkailun vetovoimatekijöitä, tiedät oman alueesi kulttuurisia ja paikallisia erityispiirteitä ja pystyt hyödyntämään näitä asiakaspalvelussa. Hallitset palveluketjun kokonaisvaltaisesti, tunnet asiakasryhmät ja niiden erityistarpeet sekä pystyt huomioimaan ne toiminnassasi. Osaat käyttää työssäsi digitaalisia työvälineitä ja ohjelmia, hyödyntää erilaisia sosiaalisen median kanavia ja tuottaa asiakaslähtöistä materiaalia. Hallitset erilaiset turvallisuusohjeet ja –määräykset, tunnistat työsi riskitekijät ja osaat toimia onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa niiden vaatimalla tavalla.

Osaat suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja ja työskennellä myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti sekä laatutietoisesti kannattavuuden ja tuloksellisuuden huomioiden. Osaat tarvittaessa johtaa ja hallita ryhmää, kykenet reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä toimimaan ja kommunikoimaan kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Osaat työskennellä itsenäisesti matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointi- ja ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumantuotannossa.

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointi- ja ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumantuotannossa ja/tai alan yrittäjinä. Sinulla on jo aiempaa kokemusta matkailu-, ravitsemis- tai talousalalta ja sinulla on halu ja motivaatio kehittyä alan asiakaspalvelutehtävissä.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Annukka Toivonen
puh. 040 719 4943
annukka.toivonen@raseko.fi

Tutkinnon perusteet (avautuu toisessa välilehdessä Opintopolku.fi-palvelussa).