Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Turisteja.

Haluatko syventää matkailualan osaamistasi? Tule matkailupalvelujen ammattitutkintokoulutukseen, missä opit ideoimaan ja tuotteistamaan palveluita kannattaviksi, laadukkaiksi tuotteiksi sekä hoitamaan viranomaisvastuut. Opit myös räätälöimään ja myymään palveluita asiakaslähtöisesti.

Tärkeä osa koulutusta on ryhmän tuki ja verkostot, joita pääsemme yhdessä luomaan. Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä mm. ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuottajana yrityksissä, yhdistyksissä, säätiöissä, hotelleissa, matkailukeskuksissa, kuntien matkailupalveluissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutus

Matkailun osaajaksi Rasekosta, matkailupalvelujen ammattitutkinto, 150 osaamispistettä

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisena. Opiskelu sisältää 1 – 4 lähipäivää / kk sekä etäopetusta ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Raseko tarjoaa myös monipuolisia mahdollisuuksia lähteä hankkimaan osaamista 3 – 12 viikon tuetulle työelämäjaksolle ulkomaille. Voit päästä kauttamme jopa Aurinkorannikon matkaopaskouluun.

Opintojen rakenne suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen). Opintojen lopullinen laajuus määräytyy opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Toteutusaika

Monimuoto-opintojen seuraava aloituspäivä on keväällä 2020.

Hae mukaan:

Matkailualan koulutus, hakulinkki.

Toteutuspaikka

Rasekon Naantalin toimipiste

Kuvaus

Matkailupalvelujen ammattitutkinnossa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:
– Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (50 osp)

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan 100 osp edestä:
– Hotellin puhtauspalveluissa toimiminen (25 osp)
– Hotellin vastaanotossa toimiminen (45 osp)
– Kokous- ja kongressipalvelutehtävissä toimiminen (25 osp)
– Matkailun asiakasneuvonta- ja myyntipisteen hoitaminen (30 osp)
– Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen (45 osp)
– Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen (25 osp)
– Ohjelmapalvelujen toteuttaminen (45 osp)
– Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen (55 osp)
– Yksilöityjen matkailupalvelukokonaisuuksien koordinointi (35 osp)

Tutkintoon voi sisällyttää yhden ammatillisen tutkinnon osan yrittäjän ammattitutkinnosta (30 osp) tai yhden ammatillisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 – 25 osp).

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan lähtötasosi huomioiden.

Tavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi tunnet Suomen matkailun vetovoimatekijöitä, tiedät oman alueesi kulttuurisia ja paikallisia erityispiirteitä ja pystyt hyödyntämään näitä asiakaspalvelussa. Hallitset palveluketjun kokonaisvaltaisesti, tunnet asiakasryhmät ja niiden erityistarpeet sekä pystyt huomioimaan ne toiminnassasi. Osaat käyttää työssäsi digitaalisia työvälineitä ja ohjelmia, hyödyntää erilaisia sosiaalisen median kanavia ja tuottaa asiakaslähtöistä materiaalia. Hallitset erilaiset turvallisuusohjeet ja –määräykset, tunnistat työsi riskitekijät ja osaat toimia onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa niiden vaatimalla tavalla.

Osaat suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja ja työskennellä myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti sekä laatutietoisesti kannattavuuden ja tuloksellisuuden huomioiden. Osaat tarvittaessa johtaa ja hallita ryhmää, kykenet reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä toimimaan ja kommunikoimaan kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Osaat työskennellä itsenäisesti matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointi- ja ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumantuotannossa.

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointi- ja ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumantuotannossa ja/tai alan yrittäjinä. Sinulla on jo aiempaa kokemusta matkailu-, ravitsemis- tai talousalalta ja sinulla on halu ja motivaatio kehittyä matkailualan asiakaspalvelutehtävissä.

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

koulutuspäällikkö
Marja Kinnunen
puh. 044 705 7574
marja.kinnunen@raseko.fi