Terveydenhuollon sihteeripalveluihin tai Kokouspalveluihin painottuva koulutus

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Valitsemasi osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien kautta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi assistentin ja sihteerin tehtävissä tai myynnissä, markkinoinnissa tai taloushallinnossa.

Koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan palveluiden osaamisala, assistentti- ja sihteerityön palvelut
– syventymiskohteena terveydenhuollon sihteeripalvelut tai kokouspalvelut

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, jotka haluavat työskennellä terveydenhuollon alalla sihteerinä. Koulutus sopii hyvin ammatinvaihtajille, esimerkiksi lähihoitajasta tai merkonomista terveydenhuollon sihteeriksi.

Voit halutessasi valita syventymisesi kohteeksi terveydenhuollon tehtävien sijaan myös kokouspalvelut.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutus ja hakeminen

20.1.2020 alkanut Liiketoiminnan at, assitentti- ja sihteeriryhmä on täynnä. Haku syksyllä alkavaa ryhmää varten avataan huhtikuussa.

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina tai monimuoto-opintoina (edellyttää sihteerin työtehtävissä toimimista). Opiskelu sisältää lähiopetuksen lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Hakeudu: 20.1.2020 alkanut Liiketoiminnan at, assitentti- ja sihteeriryhmä on täynnä. Haku syksyllä alkavaa ryhmää varten avataan huhtikuussa.

Toteutusaika

20.1.2020 alkanut Liiketoiminnan at, assitentti- ja sihteeriryhmä on täynnä. Haku syksyllä alkavaa ryhmää varten avataan huhtikuussa.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp).

Lisäksi 120 osp valinnaisista tutkinnon osista

Valinnaiset tutkinnon osat 1:
Assistentti- ja sihteerityön palvelut, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2:
Terveydenhuollon sihteeripalvelut, 60 osp tai
Kokouspalvelut, 60 osp

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on sihteerin työssä tarvittava perusammattitaito, tiedostat lainsäädännön tuomat velvoitteet ja hallitset tieto- ja viestintätekniikan käytön ja tiedonhankinnan. Osaat toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi.  Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Omaehtoisena opiskelumaksu on 450 € (lasku kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antaa

opettaja
Anne Junttila
puh. 044 705 7483
anne.junttila (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540525/reformi/tiedot