Terveydenhuollon sihteeri.

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Valitsemasi osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien kautta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi assistentin ja sihteerin tehtävissä tai myynnissä, markkinoinnissa tai taloushallinnossa.

Koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan palveluiden osaamisala, assistentti- ja sihteerityön palvelut
– syventymiskohteena terveydenhuollon sihteeripalvelut

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, jotka haluavat työskennellä terveydenhuollon alalla sihteerinä. Koulutus sopii hyvin ammatinvaihtajille, esimerkiksi lähihoitajasta tai merkonomista terveydenhuollon sihteeriksi.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutus ja hakeminen

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Terveydenhuollon sihteeri, hakulinkki (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Koulutus alkaa tammikuussa 2022.

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina tai monimuoto-opintoina (edellyttää sihteerin työtehtävissä toimimista). Opiskelu sisältää lähiopetuksen lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Toteutusaika

Koulutus alkaa tammikuussa 2022.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp).

Lisäksi 120 osp valinnaisista tutkinnon osista

Valinnaiset tutkinnon osat 1:
Assistentti- ja sihteerityön palvelut, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2:
Terveydenhuollon sihteeripalvelut, 60 osp

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on sihteerin työssä tarvittava perusammattitaito, tiedostat lainsäädännön tuomat velvoitteet ja hallitset tieto- ja viestintätekniikan käytön ja tiedonhankinnan. Osaat toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi.  Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antaa

opettaja
Anne Junttila
puh. 044 705 7483
anne.junttila@raseko.fi

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)t