Taloushallinnon osaamisala

Taloushallinnon osaamisalan opettaja.

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Valitsemasi osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien kautta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi palkanlaskennassa, kirjanpidossa, assistentin tehtävissä tai myynnissä ja markkinoinnissa.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala

Kohderyhmä

Taloushallintoalan ammatillisen peruskoulutuksen ja taloushallinnon työtehtävien hoitamisen työkokemus muutaman vuoden osalta omaavat työnhakijat, jotka soveltuvat koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen.

Toteutus ja hakeminen

Koulutuksen aloitus siirtyy kevääseen 2021

Koulutus toteutetaan joko monimuoto- tai kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä osaamisen hankkimista työssä.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa joko liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, niihin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaiset sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Toteutusaika

Koulutuksen aloitus huhtikuu 2021.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp).

Lisäksi valitaan 120 osp valinnaisista tutkinnon osista:
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, 60 osp
Palkanlaskennan hoitaminen, 60 osp
Reskontran hoitaminen 60 osp
Tilinpäätös ja verotus, 60 osp
Kannattavuuslaskenta ja budjetointi, 60 osp

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, niihin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaiset sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antaa

opettaja
Pirja Karjalainen
puh. 044 705 7449
pirja.karjalainen@raseko.fi

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)