Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä (taloushallinnon osaamisala)

Taloushallinnon osaamisalan opettaja.

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Valitsemasi osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien kautta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi palkanlaskennassa, kirjanpidossa, assistentin tehtävissä tai myynnissä ja markkinoinnissa.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala: tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä

Kohderyhmä

Sinulla on taloushallinnon työtehtävien hoitamisesta muutaman vuoden työkokemus ja/tai taloushallintoalan ammatillinen peruskoulutus sekä sovellut koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen.

Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjän tutkintokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat jo kirjanpitäjän tehtävissä joko tilitoimistossa tai muussa yrityksessä ja haluavat laajentaa osaamistaan tilinpäätöstaidoilla. Opimme tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimisen teorian ja käytännönläheisten tehtävien muodossa.

Toteutus ja hakeminen

Hakulinkki liiketoiminnan ammattitutkinto, tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä(avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Kyys seuraavaa aloitusta!

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena työn ohessa. Lähiopiskelupäiviä on noin yksi arkipäivä viikossa ja lisäksi sisältää itsenäistä opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen kesto on noin vuosi. Valmistumisajankohdan määrittelee vastuuopettajan kanssa laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito, voit hakeutua suorittamaan tutkinnon ilman koulutusta.

Koulutus toteutetaan joko monimuoto- tai kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä osaamisen hankkimista työssä.  Lähipäiviä yhteensä 21 (klo 8.30 – 14.45) Raisiossa ja lisäksi verkko-opiskelua.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa joko liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, niihin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaiset sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Toteutusaika

Kysy seuraavaa aloitusta!

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Tutkinnon kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp).

Lisäksi valitaan 120 osp valinnaisista tutkinnon osista:
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, 60 osp
Palkanlaskennan hoitaminen, 60 osp
Reskontran hoitaminen 60 osp
Tilinpäätös ja verotus, 60 osp
Kannattavuuslaskenta ja budjetointi, 60 osp

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, niihin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaiset sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antaa

vastuuopettaja
Susanne Aho
puh. 044 705 7463
susanne.aho@raseko.fi

opettaja
Sari Kivimäki
puh. 044 705 7432
sari.kivimaki@raseko.fi

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)