Taloushallinnon osaamisala

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Valitsemasi osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien kautta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi palkanlaskennassa, kirjanpidossa, assistentin tehtävissä tai myynnissä ja markkinoinnissa.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala

Kohderyhmä

Kaupallisen alan ammatillisen peruskoulutuksen tai alan muutaman vuoden työkokemuksen omaavat työnhakijat, jotka soveltuvat koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen.

Toteutus ja hakeminen

Koulutus alkaa 20.1.2020.

Koulutus toteutetaan joko monimuoto- tai kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä osaamisen hankkimista työssä.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa joko liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Hakeudu: Liiketoiminnan at, taloushallinnon oa (2435)

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, niihin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaiset sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Toteutusaika

Koulutus alkaa 20.1.2020.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp).

Lisäksi valitaan 120 osp valinnaisista tutkinnon osista:
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, 60 osp
Palkanlaskennan hoitaminen, 60 osp
Reskontran hoitaminen 60 osp
Tilinpäätös ja verotus, 60 osp
Kannattavuuslaskenta ja budjetointi, 60 osp

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, niihin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaiset sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Omaehtoisena opiskelumaksu on 450 € (lasku kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antaa

opettaja
Pirja Karjalainen
puh. 044 705 7449
pirja.karjalainen (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540525/reformi/tiedot