Liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan palveluiden osaamisala, assistentti- ja sihteerityön palvelut

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Valitsemasi osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien kautta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi assistentin ja sihteerin tehtävissä tai myynnissä, markkinoinnissa tai taloushallinnossa.

Koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan palveluiden osaamisala, assistentti- ja sihteerityön palvelut


Tällä hetkellä haettavana on terveydenhuollon sihteeripalveluihin tai kokouspalveluihin syventyvä kokopäivätoiminen koulutus, joka alkaa 19.8.2019.
Lue lisää täältä.


Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät sihteerinä tai ovat hakeutumassa sihteerin työhön. Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutus ja hakeminen

Tällä hetkellä haettavana on terveydenhuollon sihteeripalveluihin tai kokouspalveluihin syventyvä kokopäivätoiminen koulutus, joka alkaa 19.8.2019.
Lue lisää täältä. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työpaikoilla oppimista.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Toteutusaika

Koulutus alkaa 19.8.2019.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp).

Lisäksi valitaan 120 osp (valinnat vaihtelevat toteutuksen mukaan):

Valinnaiset tutkinnon osat 1:
Assistentti- ja sihteerityön palvelut, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2:
Analogisen aineiston hallinta, 60 osp
Henkilöstöpalvelut, 60 osp
Kokouspalvelut, 60 osp
Liiketoiminnan tukipalvelut, 60 osp
Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp
Projektinhallinta, 60 osp
Terveydenhuollon sihteeripalvelut, 60 osp
Tiedonohjaussuunnitelman laadinta, 60 osp
tai tutkinnon osa toisesta osaamisalasta.

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia erilaisissa liiketoiminnan tehtävissä, asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi. Osaat hoitaa toimenkuvaasi liittyviä asiakkuuksia, tehdä asiakirjahallintoon liittyviä tehtäviä sekä sisäisiä palvelutehtäviä. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaiset sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt ovat liiketoiminnan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaiset.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Omaehtoisena opiskelumaksu on 450 € (lasku kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antaa

kouluttaja
Anne Junttila
puh. 044 705 7483
anne.junttila (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540525/reformi/tiedot