Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Aloitus:

Nonstop

Kenelle:

Jo alalla toimivat, useamman vuoden työkokemuksen omaavat sekä alasta kiinnostuneet.

Kuvaus:

Tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon, avustamis- ja asiointipalvelujentuottamiseen, huonekasvien huoltamiseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen ja työpaikkaohjaajana toimimiseen.

Koulutus
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Osaamisalat:
Kotityöpalvelut
Toimitilahuolto

Toteutus

Lähi-, virtuaali-, monimuoto-, etäopetus. Opiskelija tarvitsee alan työ- tai koulutussopimuspaikan.
Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä, joita on keskimäärin 2-4 päivää kuukaudessa sekä ohjatusta etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.
Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

1. Toimitilahuoltaja

työskentelee esimerkiksi palvelutaloissa, julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja päiväkodeissa tai myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Työhön kuuluu siivouspalvelujen lisäksi ateriapalveluja, tekstiilinhuoltoa, avustamis ja asiointitehtäviä sekä muita puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan liittyviä tehtäviä. Tutkinto antaa valmiudet tehdä kiinteistöpalvelualan työtehtäviä aikataulun ja laatuvaatimusten mukaisesti sekä osallistua muiden oheispalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Opinnot sisältävät ylläpito- ja perussiivousta erilaisissa tiloissa ja kohteissa sekä töiden suunnittelua ja kehittämistä. Voit sisällyttää opintoihisi erilaisia valinnaisia opintoja, joiden avulla voit suunnata osaamistasi.

Tutkintoon kuuluu

yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
yksi osaamialan ja suuntautumisen mukainen pakollinen tutkinnon osa:
Ylläpitosiivouspalvelut
valinnaisia tutkinnon osia 2 – 3:
Erityiskohteiden siivouksen suunnittelu
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
Perussiivouspalvelut
Tekstiilien huoltaminen
Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut

2. Laitoshuoltaja

Työskentelee esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa. Työhön kuuluu siivouspalvelujen lisäksi ateriapalveluja, tekstiilinhuoltoa, avustamis ja asiointitehtäviä sekä muita puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan liittyviä tehtäviä. Tutkinto antaa valmiudet tehdä alan työtehtäviä aikataulun ja laatuvaatimusten mukaisesti sekä osallistua muiden oheispalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Opinnot sisältävät laitoshygieniapalvelujen kuten ylläpitosiivouksen ja eristyssiivouksen sekä huoltohuonetehtävien tekemistä korkean hygienian kohteissa. Voit sisällyttää opintoihisi erilaisia valinnaisia opintoja, joiden avulla voit suunnata osaamistasi.

Tutkintoon kuuluu

yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
yksi osaamialan ja suuntautumisen mukainen pakollinen tutkinnon osa:
Laitoshygieniapalvelut
valinnaisia tutkinnon osia 2 – 3:
Erityiskohteiden siivouksen suunnittelu
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
Perussiivouspalvelut
Tekstiilien huoltaminen
Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet. Tarvittavin osin opiskelija osallistuu koulutukseen, missä oppiminen tapahtuu oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Toteutus:

Monimuoto-opinnot ja oppisopimus

Toimipiste:

Raision Eeronkuja 4:n toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä työelämäjaksolle useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useassa Euroopan maassa (mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa, Islannissa ja Portugalissa) sekä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Eira Lipponen
puh. 044 705 7440
eira.lipponen@raseko.fi