Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Aloitus:

13.9.2023

Kenelle:

Tutkintokoulutus on henkilöille, joilla on kokemusta asiakaspalvelu- ja myyntityöstä ja haluavat kehittyä entistä paremmiksi. Myyjänä avautuu monia työmahdollisuuksia eri yrityksissä ja myymälöissä. Olipa kyseessä kuluttaja- tai yritysmyynti, koulutus tarjoaa tilaisuuden päivittää osaamista seuraavalle tasolle. Koulutus sopii niille, jotka tuntevat intohimoa asiakkaiden kohtaamiseen ja tavoitteelliseen myyntityöhön.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, joka laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti (henkilökohtaistaminen), hakijan lähtötaso huomioiden. Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kuvaus:

Tutkintoon sisältyy seuraavat tutkinnon osat, jotka antavat taidot liiketoiminnan ja myynnin alalla toimimiseen:

* Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)
* Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp)

Valinnaisista tutkinnon osista valitaan itselleen kiinnostava ja ammatillista kehittymistä tukevia aiheita:

* Tuoteryhmätyöskentely (60osp). Kehitä osaamistasi tuoteryhmien hallinnassa ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
* Lähiesimiestyö ja päivittäisjohtaminen (70osp). Opettele johtamaan tiimiä tehokkaasti ja vastuullisesti.
* Visuaalinen myyntityö (15osp). Opi hyödyntämään visuaalisia elementtejä myyntiprosessissa ja asiakasviestinnässä.
* Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön (15osp). Kehitä kykyäsi luoda kiinnostavaa ja vaikuttavaa sisältöä digitaalisissa kanavissa.
* Toimiminen verkkokauppaympäristössä (15osp). Syvennä osaamistasi verkkokaupan toimintaympäristössä ja asiakaskokemuksen parantamisessa
* Projektissa toimiminen (15osp). Hanki taitoja projektinhallinnassa ja tiimityöskentelyssä. Voit valita projektiksi myynnin kehittämisen aihealueen, esim. ratkaisumyyjänä kehittymisen, asiakkaan asiakaskokemuksen kehittämisen palvelumuotoilun keinoin, uusasiakashankinnan projektin tai jonkin muun edustamasi organisaation myynnin kehittämiseen liittyvän projektin.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että käytössäsi on tietokone ja hallitset tietokoneen peruskäytön sekä suomen kielen taidon. Puuttuvan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittamiseksi tarvitset alan työpaikan, jossa voit olla työsuhteessa, harjoittelussa tai oppisopimuksella.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Valintaan vaikuttavia asioita ovat ammatillinen osaaminen, aiempi koulutus, soveltuvuus alalle, motivaatio ja tietotekniset taidot. Lähetämme sinulle hakeutumisen ensimmäisessä vaiheessa sähköpostin hakuprosessin etenemisestä, joten kiinnitäthän huomiota siihen, että olet antanut sähköpostiosoitteen, josta sinut tavoittaa parhaiten.

Toteutus:

Koulutus voidaan toteuttaa tarpeittesi mukaan joko kokopäiväkoulutuksena tai monimuoto-opintoina työn ohessa. Koulutus sisältää lähiopetusta, etäopetusta verkossa sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Toimipiste:

Raision Purokadun toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen voit tietyin edellytyksin hakea Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä. Stipendin suuruus on 1.1.2022 tai sen jälkeen suoritetuista tutkinnoista 414 euroa.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä työelämäjaksolle useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useassa Euroopan maassa (mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa, Islannissa ja Portugalissa) sekä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Outi Aaltonen
outi.aaltonen@raseko.fi
puh.+358447057578